Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Novembris


30.11.2020.

Aicina iedzīvotājus pieteikt savas biznesa idejas akselerācijas programmai

Sociālās uzņēmējdarbības akselerators „New Door” sadarbībā ar „British Council” pārstāvniecību Latvijā aicina iedzīvotājus no visas Latvijas pieteikt savas biznesa idejas akselerācijas programmai. Ideju autoriem būs iespēja piedalīties intensīvās trīs mēnešu apmācībās, kas palīdzēs no idejas nonākt pie reāla biznesa plāna un tā īstenošanas.

„Šobrīd, kad daudzi cilvēki ir piespiedu dīkstāvē, ir īstais brīdis padomāt par savas sen lolotas vai pavisam jaunas sociālā biznesa idejas īstenošanu. Sociālā biznesa galvenā atšķirība no citām biznesa formām - tiek risināta kāda sabiedrībā aktuāla problēma, tiek dota iespēja līdzdarboties sociāli atstumtām sabiedrības grupām, un visa peļņa tiek investēta uzņēmuma attīstība. Sociālās uzņēmējdarbības akselerators „New Door” ir pirmais solis uz sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu,” akselerācijas programmas priekšrocības uzskaita „New Door” vadītāja Diāna Lapkis.

Apmācību dalībniekiem tiešsaistes sesijās no janvāra būs iespēja klausīties dažādu vietējo un ārvalstu ekspertu lekcijas. Būs pastāvīgi jāsagatavo mājasdarbi, tādējādi pakāpeniski virzoties uz idejas realizēšanu. Katrai idejai tiks piesaistīts mentors, ar kuru nepieciešamības gadījumā varēs konsultēties individuāli. Mentoriem ir pieredze gan savu uzņēmumu attīstīšanā, gan arī dažādās uzņēmējdarbības jomās.

„British Council pārstāvniecība Latvijā sociālās uzņēmējdarbības akseleratoru „New Door” atbasta jau otro gadu. Latvijā ir daudz radošu un sociāli atbildīgu cilvēku, kuri vēlas sasniegt vairāk, tāpēc ļoti svarīgi ir radīt viņiem iespējas realizēt savu potenciālu. Sociālās uzņēmējdarbības akselerācijas programma ir šāda iespēja. No brīža, kad jaunie dalībnieki tiek uzņemti, līdz noslēguma prezentācijām progress, ko esam novērojuši dalībnieku vidī potenciālā biznesa attīstībai, ir milzīgs! Tāpēc aicinu ikvienu, kuram ir sociālā uzņēmuma ideja, aktīvi iesaistīties, iedvesmoties un, iespējams, arī tikt pie jaunas nodarbošanās, kur veiksmīgi realizēt savas prasmes,” aicina British Council pārstāvniecībā Latvijā direktore Zane Matesoviča.

Pieteikšanās „New Door” sociālās uzņēmējdarbības akseleratoram notiek tiešsaistē programmas mājas lapā https://newdoor.lv/, kur jāaizpilda anketa. Pieteikties var gan individuāli, gan arī komandas. Idejas var būt sākuma stadijā. Pieteikties aicināti arī esošie uzņēmumi, biedrības vai indivduālas personas.  Visiem ideju autoriem būs iespēja savu ieceri prezentēt žūrijai, kas atlasīs labākās komandas 3 mēnešu intensīvam darbam akselerācijas programmā.  

2. decembrī plkst. 17.00 Facebook platformā notiks tiešsaistes pasākums, kur būs iespēja vairāk uzzināt gan par “New Door” sociālās uzņēmējdarbības akselerācijas programmu, gan par to, kāpēc ir vērts šādā programmā iesaitīties: par https://www.facebook.com/events/401025097997885

„Es noteikti iesaku pieteikties. „New Door” akserlerācijas programma man deva iespēju atsvaidzināt zināšanas. Neskatoties uz to, ka līdzīgas lietas apguvu augstskolā un arī esmu lasījusi dažādas grāmatas, ja praksē uzreiz jaunās zināšanas netiek izmantotas, tad tās aizmirstas. Un pastāvīgi uzrodas jaunas tendences, par ko arī vajadzētu zināt. Vēl noteikti gribu pieminēt cilvēkus - mēs visi tur bijām ar vienu mērķi, un tagad man ir ļoti vērtīgi kontakti visā Latvijā,” saka Kristīne Reine-Saponaro, kura 2020. gada akserlerācijas programmā startēja ar ideju veidot īpašas grāmatas bērniem, kas slimo ar autismu.

Sociālā uzņēmējdarbības akseleratora „New Door” sestā apmācību programma Latvijā notiek ar „British Council” pārstāvniecības Latvijā un Labklājības ministrijas atbalstu.

 

Elizabete Zariņa
t. 26710730
e-pasts: elizabete@marketingfans.lv

 


26.11.2020.

Aicina apmeklēt bezmaksas vebināru „Uzteikums, uzteikuma veids un tiesiskais pamatojums”2020.gada 07.decembrī plkst. 11:00-13:30 notiks vebinārs tiešsaistes platformā ZOOM.

Europe Direct informācijas centrs Jēkabpilī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru aicina apmeklēt bezmaksas vebināru „Uzteikums, uzteikuma veids un tiesiskais pamatojums”, kuru vadīs praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās Aija Vāciete.

Darba devējam ir svarīgi ievērot visus nosacījumus, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, kā arī izvēlēties optimālākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus, kas saistīti ar personālsastāva optimizācijas jautājumiem. Pieļautās kļūdas un nepilnības var radīt situācijas, ka tiek piemērots administratīvais sods par uzteikuma procedūras neievērošanu, kā arī nepamatots uzteikums var tikt atcelts pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Izskatīsim raksturīgākos uzteikuma veidus. Analizēsim kā rīkoties, ja ir pieņemts lēmums darbiniekam uzteikt, kādi dokumenti nepieciešami , kā arī citas uzteikuma procedūras nianses apskatīsim seminārā/ vebinārā.

Apskatīsim sekojošus jautājumus:

 • Uzteikums, un tā saturs;
 • Tiesiskais pamatojums un paziņošanas forma;
 • Uzteikšanas un paziņošanas termiņi;
 • Galvenās vadlīnijas personālsastāva optimizācijas procesā;
 • Jautājumi un situāciju analīze.

Semināru vada: Aija Vāciete- praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore, specializācija darba aizsardzības un darba drošības jautājumos. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti, nodrošinot sagatavoto administratīvo aktu kontroli, to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā LTRK, pašvaldībās un to iestādēs, NVA, komercstruktūrās. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām. Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās, nelaimes gadījumu izmeklēšanas procesos, kā arī citos jautājumus, kas saistīti ar komersanta pienākumiem darba aizsardzības normu ievērošanā uzņēmumā.

Reģistrācija: https://ej.uz/EDIC_Jekabpils_2020_12_07

Baiba Nolberga
Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

 


26.11.2020.

Dīkstāves atbalstu un atbalstu algu subsīdijai varēs saņemt visu nozaru uzņēmēji

Lai vienkāršotu un paātrinātu atbalsta sniegšanu Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētiem uzņēmumiem, Ministru kabineta 24. novembra sēdē apstiprināti jauni nosacījumi:

 • atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem;
 • dīkstāves atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un to darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem.

Ministru kabinets lēma, ka abi iepriekšminētie atbalsta veidi būs pieejami visu nozaru Covid-19 ierobežojošo pasākumu skartajiem nodokļu maksātājiem. Atbalsts būs pieejams par periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver: „Esam izstrādājuši jaunus atbalsta noteikumus, lai atbalstu varētu saņemt ne tikai ārkārtas situācijā tieši skarto un slēgto uzņēmumu darbinieki, bet visi, kurus ir ietekmējuši valstī noteiktie Covid-19 vīrusa izplatības ierobežojumi. Atkārtoti izsludinot ārkārtējo situāciju, sabiedrības veselības aizsardzībai ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbību, tai skaitā darbinieku daļēju vai pilnīgu nodarbināšanu tādā apjomā, kā pirms ārkārtējās situācijas”.

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr.675 Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid –19 krīzes apstākļos”, valdība būtiski paplašināja atbalsta saņēmēju loku, kā arī izslēdza no tiem normas par dīkstāves atbalstu.

Līdz ar to MK noteikumi nr.675 nosaka kritērijus un atbalsta piešķiršanas kārtību atbalstam nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai). Šim atbalstam varēs pieteikties jebkuras nozares darba devēji, kuriem vērojams apgrozījuma kritums 20% apmērā pret vidējo apgrozījumu š.g. augustā, septembrī un oktobrī. Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.

Atbalsts algu subsīdijai uzņēmējiem būs pieejams 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Vienlaikus noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. Atbalsts tiks izmaksāts darbiniekiem.

Tāpat valdība apstiprināja jaunus MK noteikumus „Noteikumi par dīkstāves atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos", kas nosaka kritērijus un kārtību dīkstāves atbalsta sniegšanai šādiem nodokļu maksātājiem:

 • darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;
 • pašnodarbinātām personām (saimnieciskās darbības veicējiem, autoratlīdzības saņēmējiem) - to ienākumu kompensēšanai;
 • patentmaksātājiem – atlīdzības kompensēšanai.

Šim atbalstam būs tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto 2020. gada atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies, samazinājušies ne mazāk kā par 50 procentiem.

Atbalsts par dīkstāvi visās nodarbinātības formās būs ne mazāks kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Gan darbiniekam, gan pašnodarbinātai personai un patentmaksātājam piešķirs piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Plānots, ka dokumentu iesniegšana valsts atbalsta saņemšanai VID EDS sāksies decembrī.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Foto: Skitterphoto


25.11.2020.

Paplašina apmācību programmu uzņēmējdarbības modernizācijai

Ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem piemēroties tirgus apstākļiem pēc Covid-19 krīzes un sekmētu izaugsmi ilgtermiņā, Ministru kabinets šā gada 24. novembra sēdē apstiprināja apmācību paplašināšanu ES fondu atbalsta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošana.

Covid-19 krīzes iespaidā pasaulē vērojama īpaši strauja tehnoloģiju attīstība un modernizācija. Tā rezultātā konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai nepieciešama vismaz tikpat strauja uzņēmumu attīstība, kas nav iespējama bez uzņēmumu darbinieku un vadītāju attiecīgām prasmēm. Tāpat digitālo prasmju trūkums kavē plašāku IKT produktu un pakalpojumu izmantošanu iedzīvotāju vidū. Līdz ar to Covid-19 seku pārvarēšanas atbalsta mehānismu ietvaros paredzēts paplašināt uzņēmumiem pieejamās apmācības IKT, digitālajā transformācijā, pakalpojumu un procesu automatizācijā un citās jomās.

Apmācību programmas īstenošanai papildus pieejams finansējums 14,7 milj. eiro apmērā. Minēto programmu varēs īstenot līdz 2023. gada beigām. Programmas ietvaros papildus iecerēts sniegt atbalstu apmācībām vismaz 500 komersantu 2000 nodarbinātajiem.

Programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumos ir paplašinātas pieejamās apmācības, ietverot padziļinātas apmācības digitālās transformācijas veicināšanai, nodarbināto IT, uzņēmējdarbības prasmju pilnveidei, kā arī informatīvos pasākumus vispārējās digitalizācijas izpratnes veicināšanai. Vienlaikus tiek ieviestas arī jaunas atbalstāmās izmaksas – mentoringam, tiešsaistes platformu abonēšanai, izmitināšanai ārvalstu lektoriem, komersantu digitalizācijas attīstības novērtēšanai, publicitātes pasākumiem.

Atbalsts paredzēts nodarbināto apmācību programmas pirmās un otrās kārtas 12 finansējuma saņēmēju – apstrādes rūpniecības, IKT, viesmīlības un izmitināšanas, starptautisko biznesa pakalpojumu centru nozaru asociāciju – projektiem. Turklāt apmācības uzņēmumu nodarbinātajiem tiks nodrošinātas ne tikai finansējuma saņēmēju nozarēs, bet arī ar tām saistītajās nozarēs, kurās darbojas komersanti.

Apmācības organizēs attiecīgās nozares biedrība vai nodibinājums.

Vairāk par apstiprinātajiem grozījumiem - “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija

 


20.11.2020.

COVID-19 KRĪZES ATBALSTA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM 

ŠEIT  pieejama informācija par aktuālajām atbalsta programmām komersantiem, kuru darbību ietekmējuši vīrusa Covid-19 izplatību ierobežojošie pasākumi.

 

 

Informācijas avots: Ekonomikas ministrija

 

 

 

 


20.11.2020.

Forumā attālināti informēs par jauno Grāmatvedības likumprojektu 

20. novembrī, tiešraidē būs skatāms šī gada Grāmatvedības forums, kurā Finanšu ministrijas eksperti un profesionālo organizāciju pārstāvji iepazīstinās ar jaunā Grāmatvedības likuma projektu, kas aizstās šobrīd spēkā esošo likumu „Par grāmatvedību”. Klausītājiem būs iespēja no pirmavota dzirdēt par likumprojektā iestrādātajiem risinājumiem un jauninājumiem, kas tapuši diskusijās ar nozari.

Pasākumu klausīties aicināti vadītāji, grāmatveži, uzņēmumu pārstāvji, kas veic ar grāmatvedību saistīto dokumentu uzskaiti un apstrādi, kā arī citi interesenti.

Forumā uzaicinātie eksperti sniegs vērtējumu par jaunā Grāmatvedības likuma regulējumu. Būs iespējams uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus.

 

Informācijas avots: Finanšu ministrija

 


19.11.2020.

Kā sagatavoties veiksmīgai uzņēmējdarbībai 2021.gadā

2020.gada 01.decembrī tiešsaistē norisināsies Zemgales Biznesa diena, kurā kopā ar ekspertiem diskutēsim par aktuālo uzņēmējdarbībā šodien un 2021. gadā:

 • 13:10 – 14:20   Gaidāmāss nodokļu izmaiņas – vai palielināsies Latvijas uzņēmumu konkurētspēja?
 • 14:20 – 15:30   Covid-19 kā drauds vai kā iespēja – izdzīvos, kas pārmainīsies. Valsts atbalsts Covid-19 skartajām nozarēm

 

Rezervē laiku savā kalendārā un tiekamies tiešsaistē!

PROGRAMMA

12:45 - 13:00  Ierašanās „Zoom” platformā

13:00 – 13:10 ZEMGALES BIZNESA DIENAS SVINĪGĀ ATKLĀŠANA

 • LTRK Zemgales reģiona padomes priekšsēdētājs Imants Kanaška

13:10 – 14:20   Vai nodokļu izmaiņas palielinās Latvijas uzņēmumu konkurētspēju?”

Paneļdiskusijas dalībnieki:

 • Elīna Rītiņa, LTRK viceprezidente
 • Saeimas Budžeta un finanšu komisijas  vadītājs Mārtiņš Bondars / vai Iveta Benhena-Bēkena
 • Dana Reizniece-Ozola, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas pārstāve (ZZS)
 • Uldis Rutkaste, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs
 • Juris Griķis, SIA Nakts Mēbeles vadītājs un Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas vadītājs

Moderators: Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs

14:20 – 15:30  Covid kā drauds vai kā iespēja – izdzīvos, kas pārmainīsies. Valsts atbalsts Covid-19 seku likvidēšanai”

Paneļdiskusijas dalībnieki:

 • FM pārstāvis
 • EM pārstāvis
 • Aigars Rostovskis, LTRK prezidents
 • Jānis Paiders, Swedbank Uzņēmumu finansēšanas atbalsta daļas vadītājs

Moderators: Jānis Lielpēteris, LTRK Valdes loceklis

 seko līdzi aktualitātēm.

Pieteikšanās links: https://ej.uz/Zemgales-Biznesa-diena

 

Baiba Nolberga
Zemgales reģiona Jelgavas nodaļas vadītāja 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera


10.11.2020.

Tiešsaistes meistarklašu cikls „Praktiski rīki e-komercijai"

Aicinām pieteikties dalībai tiešsaistes meistarklašu (vebināru) sērijai. Katra nodarbība ilgs 2 stundas, no kurām 1 stunda paredzēta lekcijas formātā un 1 stunda plānota praktiska darba formātā. Nodarbības notiks tiešsaistē Zoom platformā ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt norādes.

Meistarklases paredzētas dalībniekiem kam nav priekšzināšanu e-komercijā, bet interesē sava uzņēmuma, pakalpojuma vai produkta komercializācija interneta vidē.

Meistarklašu norises datumi un tēmas

11.11.2020. Praktiski rīki digitālā zīmola veidošanai – Edgars Pētersons, aģentūra „WKND”.

13.11.2020. E-komercijas stratēģijas izstrāde – teorija un praktiskā pieeja, Kristaps Kalniņš, Frank by Inspired”.

20.11.2020. Kā izveidot savu tiešsaistes veikalu, maksājumu veidi un citi saistītie servisi – Anna Andersone, Liega Zelgalve, uzņēmējas.

25.11.2020. Praktiski rīki e-komercijā - komandas vadības specifika, projektu vadības rīki; Online tāfele, darbu plānošana un izpilde; čatbotu mārketings. Informācija par lektoriem tiks papildināta.

27.11.2020. E-komercijas uzlabošanas soļi un tehnoloģijas: sociālie mediji, valodas, mākslīgais intelekts. Informācija par lektoriem tiks papildināta.

Darba valoda – latviešu.
Dalība – bez maksas. 

Reģistrācija ir uz visu nodarbību ciklu (5 nodarbības).

Pieteikties


Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem pirms vebināra.
Meistarklases tiek organizētas sadarbībā ar biedrību „Riga TechGirls”.

Dace Dumbere-Bregže

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Vecākā projektu vadītāja - Inovāciju atbalsta nodaļa
T.: 67039454, dace.dumbere@liaa.gov.lv

 

 


09.11.2020.

Rekomendācijas darba organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā

 • Vispārējas vadlīnijas uzņēmumu darba organizēšanai COVID-19 pandēmijas laikā (PDF)
 • Ieteikumi tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (PDF)

Par aktuālāko saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem uzzini tīmekļvietnē: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

Kontaktinformācija: https://covid19.gov.lv/kontakti

 


 

02.11.2020.

Aicina uz vebināru ciklu par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Pašvaldību savienību aicina visu pašvaldību pārstāvjus, esošos un topošos sociālos uzņēmējus, kā arī ikvienu citu interesentu uz vebināru ciklu par sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbību. Četrās tiešsaistes lekcijās būs iespēja uzzināt, ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var dot viens otram, uzklausīt pieredzes stāstus, saņemt ieteikumus veiksmīgai sadarbības uzsākšanai, un noslēgumā izprast Latvijā vēl salīdzinoši svešu jēdzienu „sociāli atbildīgi iepirkumi”. Vienlaikus vebināru cikls kalpos arī kā abu pušu satikšanās platforma, lai pagaidām iepazītos neklātienē un izzinātu viens otra piedāvājumus un vajadzības.

Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība ir īpaši aktuāla šobrīd, kad sociālie izaicinājumi kļūst arvien sarežģītāki, un ir skaidrs, ka pašvaldības vienas pašas tos nevarēs atrisināt. Kā lielisks palīgs pašvaldībām var būt sociālie uzņēmēji, kuri, izmantojot biznesa pieeju, var iesaistīties sociālo problēmu risināšanā, vienlaikus stimulējot ekonomiku, radot inovācijas un kopēju labumu sabiedrībai.

Vebināri norisināsies novembrī un decembrī, darbdienu pēcpusdienās no plkst.15:00 līdz 16:00 tiešsaistes platformā Zoom” un LSUA sociālā tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/. Lai piedalītos vebināros, ir jāveic elektroniska pieteikšanās uz katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai telefonā jālejupielādē aplikācija Zoom”.

Katrs vebinārs veltīts noteiktai tēmai:

5.11. Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?”

Par sadarbību un savu uzņēmumu piedāvājumiem pašvaldībām stāstīs trīs sociālās uzņēmējas: Elīna Ingelande, Learn IT” dibinātāja un vadītāja, Ivanda Titova, “Mājas Aprūpes” valdes locekle un Ieva Ūbele, Ruckas mākslas un izglītības centra” vadītāja.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

10.11. Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.”

Pieredzē par savu pašvaldību sadarbību ar sociāliem uzņēmumiem dalīsies Dana Bārbale, Ogres novada domes Izpilddirektora vietniece un Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

24.11. Praktiski soļi un ieteikumi sociālo uzņēmumu sadarbībai ar pašvaldību”

Kādam ir jābūt sociālā uzņēmuma piedāvājumam? Kādi mājasdarbi jāveic pirms sarunas ar pašvaldību? Kā un kuru pašvaldības personu uzrunāt? Atbildes uz šiem jautājumiem un praktiskus padomus sniegs LSUA vadītāja Madara Ūlande un sociālais uzņēmums, kas jau vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar vietējo pašvaldību.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

3.12. Sociāli atbildīgi iepirkumi”

2014. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta Publisko iepirkumu direktīva, kas paredz, ka dalībvalstīm publiskais iepirkums turpmāk būtu jāizmanto, lai iepirktu ne tikai lētākās, bet arī labākās preces un pakalpojumus, tai skaitā, piemērojot dažādus sociālos kritērijus. Kas ir sociāli atbildīgi iepirkumi? Kāpēc un kam tie ir nozīmīgi? Kā tos praktiski īstenot? – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs Agnese Frīdenberga, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle.
PIETEIKŠANĀS ŠEIT.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.

Informācijas avots: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija