Piektdiena, 31. Marts, 2023. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Decembris


18.12.2020.

Covid-19 krīzes pārvarēšanai uzņēmumiem pieejams grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

 

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas otro izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams vienreizējs valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Atbalsta pasākuma īstenošanai kopumā no valsts budžeta atvēlēti 70,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties vienu reizi - par 2020. gada novembri vai decembri. Iesnieguma forma atbalsta pieteikumam būs pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jau pirmdien, 21. decembrī.

Atbalstu var saņemt uzņēmumi, kas mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir saskārušies ar apgrozījuma kritumu vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu šī gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, turklāt šis apgrozījums atbalsta mēnesī ir vismaz par 30 % mazāks nekā uzņēmumam tas bija 2019. gada attiecīgajā mēnesī.

Jaunie uzņēmumi, kas reģistrēti VID pēc 2020.gada 1. janvāra, atbalstam var pieteikties, ja izpildās 20 % apgrozījuma krituma kritērijs, salīdzinot 2020. gada augustu, septembri un oktobri kopā.

Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumam jāatbilst Eiropas Komisijas noteiktajai[1] mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai.

Uzņēmumiem pieejams vienreizējs atbalsts 30 % apmērā no to bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī. Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts ir 50 000 eiro. Maksimālais saistītu personu grupai[2] pieejamais atbalsts ir  800 000 eiro. Lielāks augšējais slieksnis – 120 000 eiro – noteikts saistītu personu grupai, kas darbojas zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādē un konservēšanā.

Ja uzņēmums darbojas vairākās nozarēs, no kurām viena ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (tām piemēro dažādas maksimālās atbalsta summas), tas grāmatvedības uzskaitē nodala šīs nozares un nodrošina, ka  kopējais saņemtais atbalsts nepārsniedz noteiktos atbalsta griestus.

Kā pieteikties atbalstam

Atbalstam var pieteikties līdz 2021.gada 15.janvārim, pieteikumu var iesniegt no 21. decembra, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Atbalstu VID izmaksās 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Atbalsta pasākumu īstenošanai pieejami kopumā 70,8 miljoni eiro, un VID atbalstu piešķirs šī finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību.  Atbalsta saņēmēju sarakstu VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Ierobežojumi jauno atbalsta pasākumu saņemšanai

Ministru kabinets paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad atbalstu saņemt nevarēs. Atbalstu nepiešķirs, ja uzņēmumam ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro un kuriem nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai nav noslēgts vienošanās līgums.

Atbalstu nevar saņemt vidēji vai lieli uzņēmumi, kuri jau 2019. gada 31. decembrī un arī atbalsta piešķiršanas brīdī ir uzskatāmi par nonākušiem grūtībās.[3] Šis ierobežojums attiecas arī uz mikro un mazajiem uzņēmumiem, ja  ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

Atbalstam nevar pieteikties, ja uzņēmums ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība, kā arī ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā Atbalstu nepiešķir arī, ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par nodokļu saistību, muitas jomas vai darba tiesisko attiecību regulējuma pārkāpumiem, kur katrs sods bijis lielāks par 151 eiro un gadā kopumā vairāk par 500 eiro.

Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nav paredzēts kredītiestādēm un finanšu iestādēm, publiskām personām un lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei.

Citi nodokļu jomas atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai

Joprojām ir spēkā virkne atbalsta pasākumu nodokļu jomā, kas stājās spēkā šī gada martā, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, piemēram, nodokļu samaksas termiņa pagarināšana līdz trim gadiem, ātrāka PVN pārmaksas atmaksa, iespēja nemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus u.c. Informācija par tiem pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

[1] Komisijas 17.06.2014. Regula Nr.651/2014

[2] Saistītās personas ir uzņēmumi, kuru starpā pastāv vienas no šīm attiecībām: (1) uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā; (2) uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras dalībnieku vairākumu citā uzņēmumā; (3) uzņēmumam ir tiesības īstenot noteicošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem; (4) uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

[3] 17.06.2014. Regula Nr.651/2014 – 18.punktā noteiktā definīcija

 

Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienests


10.12.2020.

Aicina pieteikties „Tūrisma forums 2020" tiešsaites pasākumā

 

2020. gads ir bijis īpaši sarežģīts gan tūrisma nozares uzņēmumiem, gan nozares profesionāļiem personīgi. Arī tuvākie gadi solās būt izaicinājumiem pilni, tādēļ šī gada tūrisma foruma mērķis ir motivēt, iedvesmot un palīdzēt neapjukt jaunajos apstākļos, saskatīt iespējas šķietami bezcerīgajā situācijā un rast motivāciju darboties jaunajā realitātē.

Pretēji šobrīd valdošajam kopējam noskaņojumam sabiedrībā, šo pasākumu vēlamies veidot gaišu un pozitīvu. Foruma dalībniekiem būs iespēja smelties zināšanas un iedvesmu, kā rast risinājumus „jaunajā normālajā”, tiks atklāta šī brīža zelta atslēga komunikācijā ar klientu, savos pieredzes stāstos paneļdiskusijā dalīsies arī vietējie tūrisma nozares pārstāvji, ar praktiskiem padomiem, kā pārorientēties un strādāt jaunos apstākļos.

Aicinām piedalīties ikgadējā Tūrisma forumā, kas šogad norisināsies tiešsaistē!

Pasākums notiks š.g. 11.decembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00.
Reģistrējies dalībai iepriekš, lai varētu vērot tiešsaistes lekcijas, gan sazināties ar citiem foruma dalībniekiem un uzdot jautājumus lektoriem.

Reģistrācija pasākumam: https://www.mitto.me/turismaforums-2020/pieteikties

Pasākuma programma: PDF


Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 


10.12.2020.

LIAA uzsāk iesniegumu pieņemšana viesnīcu atbalsta programmā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk iesniegumu pieņemšanu valsts atbalsta programmā „Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai”.

Uz atbalstu šajā programmā var pieteikties uzņēmumi:

 • kuru apgrozījums vienā mēnesī laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājies par 30%, kā arī, 
 • kuru 2020. gada marta vai aprīļa apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājies par 30%.

Atbalsta programma paredz, ka viesnīcas varēs saņemt atbalstu operacionālo izmaksu segšanā - 4 eiro apmērā par kvadrātmetru un līdzekļus drīkstēs izlietot komunālo pakalpojumu, nekustamā īpašuma nomas un tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, operacionālo izmaksu atbalstam kvalificēsies tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši ar NACE kodu: 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās.

Jāuzsver, ka uz atbalstu operacionālo izmaksu segšanai var pieteikties arī tās viesnīcas, kuras jau saņēma atbalstu darbinieku atalgojumam pirmajā pieteikšanās kārtā, tomēr jārēķinās, ka joprojām spēkā ir maksimālais atbalsta apjoms. Vienam iesniedzējām (kopā ar saistītajiem uzņēmumiem) atbalsts nedrīkst pārsniegt 800 tūkstošus eiro, summējot atbalstu darbinieku atalgojumam un operacionālo izmaksu segšanai.

Atbalstam darbinieku atalgojumam 30% apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām varēs pieteikties arī tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbalstam nepieteicās vai nekvalificējās sākotnēji.

Šie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbilst zemāk uzskaitītajiem NACE kodiem varēs pieteikties uz atbalstu darbinieku atalgojuma segšanai, ja šādu iespēju nav izmantojuši līdz 30. septembrim:

 • 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;
 • 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība;
 • 55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība;
 • 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
 • 56.21 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma;
 • 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
 • 56.30 Bāru darbība;
 • 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
 • 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
 • 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi;
 • 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi;
 • 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības;
 • 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi;
 • 90.04 Kultūras iestāžu darbība;
 • 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība;
 • 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība.

Ja saimnieciskās darbības veicējs iesniedz nākamo pieteikumu pēc tam, kad iepriekšējais pieteikums ir apstiprināts, var atkārtoti nesniegt informāciju, kas nav mainījusies un jau ir LIAA rīcībā. Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz apliecinājumu, ka iepriekš iesniegtā informācija ir aktuāla, lai LIAA varētu pārliecināties, ka saimnieciskās darbības veicējs atbilst noteikumu prasībām.

Programmas kopējais finansējums ir 4 746 290 eiro. Prognozējams, ka uz atbalstu operacionālo izmaksu segšanai varētu pieteikties aptuveni 200 viesnīcas. Atbalstam uzņēmumi var pieteikties no 2020.gada 4. līdz 18. decembrim, iesniedzot LIAA pieteikumu, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Detalizētāka informācija par pieteikšanos atbalsta programmai pieejama šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-turisma-uznemumiem-krizes-seku-parvaresanai

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv.

LIAA veiks arī kontroles pasākumus, lai uzraudzītu finansējuma izlietojumu. Ja saņemtais operacionālo izmaksu atbalsts netiks izlietots operacionālo izmaksu segšanai vai atbalsts darbinieku algām netiks izlietots darbinieku algām līdz 2021. gada 30. jūnijam, tad līdz 2021. gada 15. jūlijam tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā.

Jānis Kovaļevskis
LIAA Sabiedrisko attiecību speciālists

 


03.12.2020. 

Pieejamas pamācības dīkstāves atbalsta iesniegumu sagatavošanai

No šī gada 1. decembra Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņem iesniegumus dīkstāves atbalsta saņemšanai.

Iesniegumi ir jāsagatavo un jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, tāpēc VID ir sagatavojis pamācības, kas soli pa solim palīdz pareizi aizpildīt nepieciešamo informāciju:

 

 "Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām"
 

 "Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātām un personām, kas maksā patentmaksu"

 "Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām"

Dīkstāves atbalstu nosaka 2020. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos

Uzņēmumu un personu sarakstu, kuri saņēmuši dīkstāves atbalstu, VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai pieejami VID tīmekļvietnes sadaļā “COVID19”.

 

Informācijas avots: Valsts ieņēmumu dienests 


02.12.2020.

Apkopota informācija par aktuālo dīkstaves un algu subsīdiju atbalstu nodokļu maksātājiem, 
kuru administrē Valsts ieņēmumu dienests

Informatīvais materiāls: PDF

Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


01.12.2020.

ALTUM programmas Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmējiem pieejamas arī nākamgad 

Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem iespējami ātrāk pārvarēt Covid-19 krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021.gadā varēs pieteikties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem. Līdz šim ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro. Vienlaikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

ALTUM programmas Covid-19 radīto seku pārvarēšanai plānots turpināt līdz 2021. gada vidum. Atkarībā no individuālām vajadzībām uzņēmumi neatkarīgi no nozares var izmantot sešas ALTUM piedāvātās krīzes programmas  – garantijas banku kredītu brīvdienām, garantijas banku aizdevumiem lielajiem komersantiem, Altum aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, Altum sindicētos (kopā ar banku) aizdevumus vidējiem un lielajiem komersantiem, eksporta kredītu garantijas arī uz Eiropas Savienības (ES) valstīm visiem komersantiem neatkarīgi no lieluma, kā arī kapitāla fonda finansējumu.
 

ALTUM programmas krīzes skartiem uzņēmējiem neatkarīgi no nozares

Programmas paredzētas uzņēmumiem, kuri var pierādīt Covid-19 ietekmi un kuri nav finanšu grūtībās.

Aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Uzņēmumiem, kuriem ir būtiski samazinājies darbības apjoms un nepieciešami papildu resursi darbības uzturēšanai, ALTUM nodrošina apgrozāmo līdzekļu aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, tai skaitā samazinātu procentu likmi un kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem, turklāt plānots šo periodu pagarināt līdz 18 mēnešiem. Jāpiebilst, ka apgrozāmo līdzekļu aizdevumi pieejami uzņēmumiem neatkarīgi no nozares.

Garantijas banku kredītu brīvdienām. Ja uzņēmējam Covid-19 dēļ radušās objektīvas grūtības izpildīt saistības bankā, ALTUM piedāvā kredīta garantiju, kas ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, kā arī piesaistīt garantiju jauniem finanšu pakalpojumiem. Garantijas banku kredītu brīvdienām pieejamas uzņēmumiem neatkarīgi no nozares un lieluma.

Eksporta darījumu apdrošināšana. Lai palīdzētu pēc iespējas lielākam lokam eksportētāju nodrošināties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, ALTUM piedāvā eksporta garantijas. Arī nākamajā gadā programma darbosies ar paplašinātiem nosacījumiem – garantiju varēs saņemt darījumiem arī ar ES un atsevišķām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstīm neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un eksporta valsts.

Garantijas lielajiem komersantiem. Lielo uzņēmumu atbalstam, kuru darbību skārusi Covid-19 izplatība, izveidota atsevišķa garantiju programma. Tās mērķis ir palīdzēt dzīvotspējīgiem lielajiem komersantiem nodrošināt nepārtrauktu saimniecisko darbību, veicināt konkurētspēju, kā arī palielināt eksporta apjomus.

Kapitāla fonds. Lai atbalstītu labi pārvaldītus un perspektīvus uzņēmumus, kas krīzes ietekmē nonākuši pagaidu grūtībās, ir izveidots Kapitāla fonds. Tas paredzēts arī tiem lielajiem uzņēmumiem, kuri Covid-19 ietekmes rezultātā vēlas pielāgot vai mainīt savu līdzšinējo biznesa modeli. Kapitāla fonda atbalstam uzņēmēji var pieteikties līdz pat 2021. gada 30. septembrim.

Aizdevumi vidējiem un lielajiem komersantiem. Aizdevumi eksporta un konkurētspējas saglabāšanai un palielināšanai, kā arī dzīvotspējīgu projektu īstenošanai.
 

Dzīve noris arī ārpus Covid-19

Līdzās visiem krīzes instrumentiem, ALTUM turpina nodrošināt arī citus finanšu instrumentus. Tas ir finansējums biznesa uzsācējiem, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un energoefektivitātes uzlabošanai, lauksaimniecības zemes iegādei un citām lauksaimnieku vajadzībām, kā arī sociālā biznesa attīstīšanai. Visas ALTUM pieejamās atbalsta programmas paredzētas dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nepietiekama nodrošinājuma, paša līdzdalības, pieredzes vai citu objektīvu iemeslu dēļ finansējums nav pieejams komercbankās. Virkne atbalsta instrumentu pieejami arī privātpersonām mājokļa pieejamībai un māju siltināšanai.

Informācija par visām ALTUM programmām: www.altum.lv


Informācijas avots: Finanšu ministrija