Otrdiena, 17. Septembris, 2019. Vaira, Vairis, Vera
Sazinies ar mums 80003939

Septembris


17.09.2019.

Iespēja kļūt par zinošāku uzņēmēju

Lauku vide un saimniekošana laukos sniedz iespējas dažāda vecuma cilvēkiem gūt reālus ienākumus, dzīvot, nepamest laukus. „Zaļā” vide, veselīga pārtika, ikdiena saskaņā ar dabu, piesaista arvien vairāk cilvēkus laukiem. Bet , lai to realizētu ir jāsaimnieko gudri, izmantojot dažādas prasmes, zināšanas.  Ekoloģisko produktu audzēšana, pārstrāde, to sertificēšana līdz pārdošanai ir garšs ceļš.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs piedāvā apgūt 3 tēmas Zaļās lauksaimniecības tipi un sertifikācija”, Biznesa plānošana un finanses” un Produktu zīmoli, zīmolu vizuālā identitāte un iepakojums”.

Pieteikšanās līdz 27.09.2019.
Aprakstu par apmācībām, kā arī saiti uz pieteikšanos projektam meklēt šeit: http://ejuz.lv/22mt

Katra tēma tiks apgūta 2 dienas.

Tēma Zaļās lauksaimniecības tipi un sertifikācija” sniegs klausītājam prasmes, zināšanas kā izaudzēt bioloģiskos produktus, kādas ir prasības, lai produkts būtu nekaitīgs cilvēka veselībai, saglabātos stabila eko vide un saimniekošanas metodes būtu draudzīgas videi. To nodrošina bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtība.

Apgūstot tēmu Biznesa plānošana un finanses” klausītājs praktiski apgūs zināšanas, prasmes kā attīstīt savu biznesa ideju. Aprēķini, plānošana, iespējamā papildus finansējuma piesaiste ļaus klausītājam izprast kā biznesa ideja var kļūt par  reālu ienākumu avotu.

Tēmas Produktu zīmoli, zīmolu vizuālā identitāte un iepakojums” apgūšanas laikā klausītājs iegūs plašāku izpratni par pārdošanas nozīmi, pārdevēju reputāciju un lomu saimnieciskajā darbībā. Apgūs jaunas metodes, risinājumus kā saimnieciskajā darbībā veidot lielāku uzsvaru uz klientu un cilvēku vajadzībām.

Pieteikties var jebkurā apmācību posmā- tikai braucienam, vai kādai no nepieciešamajām apmācībām.

PROJEKTA MĒRĶIS: Uzlabot uzņēmējdarbības iespējas un sadarbību Latvijas - Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā, īstenot pasākumus, kas atbalsta attīstību un inovācijas zaļajā lauksaimniecībā , veicināt nodarbinātības iespējas. Palielināt nodarbinātības līmeni pierobežas reģionā, veicināt vietējo lauksaimnieku vai pārtikas ražotāju vēlmi un iespējas veidot jaunus zaļās lauksaimniecības uzņēmumus.

Pasākumi tiek organizēti projekta "Zaļā lauksaimniecība bez robežām" ietvaros (Nr.ENI-LLB-1-117). Projekts tiek realizēts ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020.gadam atbalstu.
Projekta īstenošanas laiks no 2019.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim.
PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS – EUR 331 625,68, tai skaitā ERAF finansējums – EUR 298 463,11
Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne – www.europa.eu

Monta Mantrova
Uzņēmējdarbības konsultante
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Mob.tel.26352751, monta.mantrova@dobele.lv

 


16.09.2019.

Jelgavas, Dobeles un Bauskas lauku partnerības aicina uzņēmējus:
„Dodies pieredzes braucienā un iedvesmojies Jelgavas novadā!"

Pieredzes braucienos satiksiet ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kas aktīvi iesaistās arī lauku tūrismā. Dzirdēsiet pieredzes stāstus, gūsiet jaunas idejas un degustēsiet vietējo ražotāju produktus.

Ciemojoties pie uzņēmējiem, Jūs varēsiet  apmainīties ar kontaktinformāciju, lai sekmētu savstarpēju sadarbību un jaunu piedāvājumu attīstību nākotnē.

Pieteikšanās braucieniem šeit: http://ejuz.lv/anketapieredzesbrauciens

Pieredzes braucienu programma šeit:http://ejuz.lv/braucienaprogramma

Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

Videga Strautniece
Lauku partnerība "Lielupe"
Tālr.25502151

www.partneribalielupe.lv

 


13.09.2019.

Lauksaimniekiem pieejama mobilā aplikācija

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to informēt dienestu.

Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam.

Lauku atbalsta dienests rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.

Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informācija par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.

 

Avots: Lauku atbalsta dienests


12.09.2019.

Sociālās uzņēmējdarbības akselerators 'New Door' sāk ideju pieņemšanu
 

Līdz 7. oktobrim tie, kam ir ideja par sociāla uzņēmuma veidošanu, vai arī tie, kas jau šādu uzņēmumu ir izveidojuši, aicināti pieteikties īpašai akselerācijas programmai.

Programmu jau piekto reizi realizēs sociālās uzņēmējdarbības akselerators ‘New Door‘ ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Apmācību programma piecu mēnešu garumā būs vērsta tieši uz sociālo uzņēmējdarbību un tās attīstīšanu. Labākās noslēguma prezentācijas autors arī saņems 1000 eiro savas idejas attīstīšanai. ‘New Door’ akselerācijas programmai var pieteikties ikviens interesents, kurš ir sasniedzis 21 gada vecumu. Savu ideju drīkst iesniegt un arī varēs prezentēt latviešu, krievu vai angļu valodā. Pieteikuma anketa ir šeit.

Sociālajai uzņēmējdarbībai nav peļņas gūšanas mērķa, taču tas nav arī bezmaksas darbs. Tā ir iespēja gan iestāties par sabiedrības interesēm, gan arī piedāvāt iespēju saņemt atalgojumu par savām prasmēm tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, reizēm nevar nostrādāt visu darba dienu bez pārtraukuma veselības problēmu dēļ. Laikā, kad darba tirgū trūkst darbinieku, tas ir ļoti svarīgi.

Akselerācijas programma ilgs piecus mēnešus – no 2019. gada novembra līdz 2020. gada martam. Iesniegtās idejas tiks izskatītas divās atlases kārtās. Pirmajā posmā no visām tiks izraudzītas 30 idejas. To iesniedzēji tiksies ar dažādu nozaru ekspertiem ātrajās intervijās – katrs eksperts divas līdz trīs minūtes iztaujās idejas autoru. No visām šīm tiks atlasītas 12 labākās, kas novembrī uzsāks apmācības.

„Apmācības notiks četros moduļos. Katra moduļa norises laiks – divas pilnas dienas vienu reizi divos mēnešos. Laikā līdz nākamajam modulim katram dalībniekam būs jāpilda mājas uzdevums. Apmācību uzdevums būs vērsts uz to, lai idejas autors spētu izveidot realizējamu biznesa plānu. Līdz ar to daudz uzmanības pievērsīsim gan dažādiem uzņēmējdarbības, gan personīgās izaugsmes aspektiem. Apmācību noslēgumā notiks prezentācijas sesija, kur varēs piedalīties visi interesenti, tostarp potenciālie investori. Turklāt labākās prezentācijas autors saņems 1000 eiro no ASV vēstniecības,” saka sociālās uzņēmējdarbības akseleratora ‘New Door’ valdes locekle Marija Povilaite.

Vairāk informācijas par jauno akselerācijas programmu būs iespējams uzzināt Atvērto durvju dienā, kas notiks trešdien, 25. septembrī plkst. 18.00 kopstrādes vietā ‘OraculeTangSpace’ Rīgā, Doma laukumā 2.


‘New Door’ ir vieta, kur satiekas profesionāļi un sociāla biznesa inovatori, lai apmainītos idejām, atbalstītu viens otru un veidotu izcilas partnerības. ‘New Door’ akselerācijas programmā piedalās cilvēki ar degsmi risināt sabiedrībai aktuālas problēmas un padarīt mūsu apkārtni labāku. Lielākā daļa iepriekšējo akselerācijas programmu absolventu jau ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu, piemēram, ‘Mācos mācīties’, radošā maizes labaratorija ‘Ramala’ Ventspilī, ‘Cerību spārni’ (nodibinājuši arī citu uzņēmumu ‘Visi Var’), ‘OWA fashion’ un citi,” uzsver sociālās uzņēmējdarbības akseleratora New Door” valdes locekle un direktore Diāna Lapkis.

‘New Door’ ir Latvijā vienīgais sociālās uzņēmējdarbības akselerators. Tas jau 5 gadus ir spējis pulcēt zinošu vietējo un starptautisko  profesionāļu mentoru komandu, kas palīdz cilvēkiem ar idejām, ko var klasificēt kā sociālās uzņēmējdarbības idejas, attīstīt tās līdz pat reāla uzņēmuma izveidošanai. Akseleratora 4 līdz 6 mēnešu apmācību programmu jau absolvējuši 50 Latvijas sociālie uzņēmumi. ‘New Door’ arī piedalās dažādos starptautiskos pieredzes apmaiņas projektos sociālās uzņēmējdarbības jomā. Tas ir palīdzējis izveidot Ukrainas sociālās uzņēmējdarbības akseleratoru un mācību programmu Ukrainas universitātēs. 2019. gadā ‘New Door’ nominēts Emerging Europe Awards 2019 balvai ‘Equality-Friendly Initiative of the Year’.

 

Avots: MagneticLatvia
 


9.09.2019.

Lekcija „Spēja sadzirdēt – 21.gadsimta cilvēka spožums un posts”

„LAMPA” Sarunu skola piedāvā lekciju „Spēja sadzirdēt – 21.gadsimta cilvēka spožums un posts” 19.septembrī Bauskas Kultūras centrā plkst. 17.30-20.00 (ierašanās no plkst.17.15).
Ieeja bez maksas, uzrādot bezmaksas festivāla biļeti, ko var saņemt www.festivalslampa.lv

Nereti gadās, ka mums teiktais un mūsu sadzirdētais būtiski atšķiras, kā rezultātā mēs nonākot pārpratumu valstībā, kurā var pazaudēt visu – laiku, nervus, attiecības, godu un cieņu. Klausīties otru, lai sadzirdētu, ir ne tik reti dabiska spēja, cik ilgstoši izkopta prasme kā atbildes reakcija iepriekš zaudētām iespējām saprasties.

Šī būs praktiska darbnīca izpratnes un pieredzes vairošanai, kur drošā un atbalstošā vidē gan apzināsim šķēršļus mūsu spējai sadzirdēt, gan attīstīsim aktīvas klausīšanās prasmes jēgpilnām sarunām.

Nodarbību vadīs Ilze Dzenovska. Mediatore, apzinātas un cieņpilnas komunikācijas trenere un sociālu dialogu  fasilitātore. Peace Lab dibinātāja, Sertificētu mediatoru padomes locekle. Mag. Miera un taisnīguma studijās, Mag.Tiesību zinātnē, Starptautisku miera izglītības apmācību vadītāja. Palīdz cilvēkiem, organizācijām un kopienām:

- transformēt konfliktus un vadīt grūtas sarunas

- apgūt efektīvu un cieņpilnu komunikāciju

- attīstīt emocionālo inteliģenci līderībā un komandas darbā

- vadīt pārmaiņas un radīt ilgtspējīgas partnerības

Nodarbība tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Valsts Kultūrkapitāla fondu un Bauskas Kultūras centru.

 

Avots: Bauskas Kultūras centrs

 

 

 


2.09.2019.

Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?

Septembrī Labklājības ministrija ielūdz ikvienu interesentu uz reģionālo diskusiju ciklu Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”, kas norisināsies piecās pilsētās: Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā. Diskusijās varēs uzzināt visu aktuālo informāciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast šīs nozares mītus un realitāti, kā arī dzirdēt sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”.

Kas ir un kas nav sociālā uzņēmējdarbības Latvijā? Kāda ir pašreizējā situācija un aktuālā statistika par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā? Kādus ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma likums? Kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu, un kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, pretendējot uz šāda uzņēmuma statusu? – uz šiem jautājumiem atbildes sniegs Labklājības ministrijas pārstāvji. Savukārt AS Attīstības finanšu institūcija Altum” pārstāvis pastāstīs par granta saņemšanas nosacījumiem, dalīsies ar ieteikumiem, kā sagatavot veiksmīgus finansējuma pieprasījuma projektus, kā arī atklās biežāk pieļautās kļūdas finansējuma pieprasījuma projektos.

Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā uzņēmuma darbības specifiku, ikdienu un izzinātu šīs nozares būtiskākos izaicinājumus, katrā no diskusijām būs iespēja uzklausīt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu. Liepājā savā pieredzē dalīsies sociālā uzņēmuma Privātsākumskola”, Valmierā – zvanu centra Sonido”, Daugavpilī  – Domus atbalsts”, Jelgavā – Barboleta”, savukārt Rīgā – „Svaigi.lv” un O smart Games” vadītāji.

Tāpat diskusiju dalībniekiem būs iespēja piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”, lai trenētos skaidri noformulēt un prezentēt publikai savu sociālā biznesa ideju. Nodarbību vadīs biedrības ZINIS” vadītāja, biznesa trenere Vita Brakovska. Diskusijas noslēgsies ar kopīgām sarunām un debatēm, lai rastu atbildes uz  visiem sev interesējošiem jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību.

Diskusijas vadīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Liene Reine-Miteva.

Liepājā diskusija norisināsies 11. septembrī, Valmierā – 13. septembrī, Daugavpilī – 18. septembrī, Jelgavā – 20. septembrī, Rīgā – 26. septembrī. Rīgā notiekošā diskusija būs skatāma arī videotiešraidē Labklājības ministrijas tīmekļvietnē  www.lm.gov.lv  un sociālā tīkla Facebook lapā.

Dalība visās diskusijās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties uz katru no diskusijām var, aizpildot tiešsaistes anketu. Pieteikuma anketas un plašāka informācija par katru no diskusijām pieejama http://ejuz.lv/ub8  un Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā sadaļā “Pasākumi”. 
Papildu informācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686.

Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā ar dažādām aktivitātēm tiks atzīmēta Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa”, kuras ietvaros trīs dienu garumā – 15., 16. un 17. oktobrī – norisināsies Atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens varētu iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi. Plašāka informācija sekos.

Papildu informācija:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, egils.zarins@lm.gov.lv
Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686

 


2.09.2019.

Jau piekto gadu Bauskas novada pašvaldība godinās novada uzņēmējus konkursā „Bauskas novada uzņēmēju gada balva”. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Bauskas novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Bauskas novadā, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu.

Saskaņā ar konkursa nolikumu noteiktas sekojošas nominācijas:

<ul style="background: rgb(255, 255, 255); margin: 10px 0px 10px 13px; padding: 0px 0px 0px 20px; outline: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(50, 50, 50); text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family:;" open="" helvetica,="" "bitstream="" vera="" sans",="" arial,="" sans-serif;="" 13px;="" 400;="" baseline;="" 2;="" normal;="" 0px;="" initial;="" initial;"="">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Novada lauksaimnieks;
  • Novada tēla popularizētājs;
  • Novada izaugsme;
  • Novada jaunais uzņēmējs;
  • Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs;
  • Novada mājražotājs/amatnieks.
  •  

Tiks ņemtas vērā anketas, kurās izvirzīts vismaz viens pretendents kādā no nominācijām. Iepriekšējo trīs gadu attiecīgās nominācijas uzvarētāji nedrīkst piedalīties konkursa nominācijā, kurā saņemts apbalvojums.

Bauskas novada pašvaldība aicina visus novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Bauskas novada gada uzņēmēju nominēšanā!

Līdz 2019.gada 15.septembrim aicinām izvirzīt pretendentu balvas saņemšanai, aizpildot anketu. Anketas uzņēmēju nominēšanai būs novietotas publiski pieejamās vietās Bauskas novada pašvaldības iestādēs – Tūrisma informācijas centrā, Bauskas Kultūras centrā, novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs, sociālajā dienestā.

Aizpildītās anketas iespējams iesniegt pagastu pārvaldēs, Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskas Tūrisma informācijas centrā, novada bibliotēkās.

Anketa (PDF) izdrukāšanai pieejama ŠEIT

Anketu iespējams aizpildīt arī elektroniski ŠEIT!

Konkursa nolikumu un pielikumiem var iepazīties ŠEIT