Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Maijs


27.05.2019. 

Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai jauna tīmekļa lapa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Nacionālā atbildīga iestāde ESI fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam, t.sk. Interreg Latvijas-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma), koordinēšanu Latvijā, informē, par jaunu tīmekļa vietni www.interreg.lv, kurā vienuviet var iegūt informāciju par:

 • visām Interreg programmām Latvijā, t.sk. Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros;
 • aktuālajiem projektu konkursiem un semināriem par programmu nosacījumiem;
 • programmu un projektu pasākumiem un aktualitātēm;
 • saistošajiem dokumentiem un pieejamo atbalstu projektu īstenotājiem;
 • jaunajām Eiropas Komisijas un programmu publikācijām, pētījumiem un mācību materiāliem;
 • visiem projektiem ar Latvijas partneriem (statistika, atlases iespējas);
 • projektu rezultātiem (veiksmes stāti, video un foto materiāli utt.).

Sekot aktualitātēm un izmantot komunikācijas nolūkos var arī facebook kontu - https://www.facebook.com/Interreg.lv/.

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 


23.05.2019.

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritātes - inovācijas veicināšana,
cilvēkkapitāla attīstība un investoru tiesību aizsardzība

 

Ministru kabinets 21. maija sēdē atbalstīja Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019. - 2022. gadam, kurā kopumā iekļauti 40 pasākumi, par kuru izpildi noteiktos termiņos atbildīgās institūcijas ir noteiktas virkne ministriju un to padotībā esošās iestādes, kā arī Valsts kanceleja un Pārresoru koordinācijas centrs.

“Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi un virzīties uz inovatīvas ekonomikas modeli. Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna mērķis ir radīt uzņēmējiem pieejamus un saprotamus pakalpojumus un mazāku administratīvo slogu. Šajā periodā īpašu uzmanību esam pievērsuši inovācijas veicināšanai, cilvēkkapitālam un investoru tiesību aizsardzībai, kas ir būtiskas attīstītas uzņēmējdarbības vides sastāvdaļas,”  uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas tālākajam darbam plānā definēti sekojoši rīcības virzieni  – uz klientu orientēta valsts pārvalde, pakalpojumu digitalizācija, nodokļu sistēmas konkurētspēja, uzņēmējdarbības vides atvērtība, tiesiskums un inovācijas veicināšana.

Pasaules Bankas Doing Business 2019 reitingā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota augstajā 19. vietā, ko nodrošināja iepriekš veiktās reformas. “Ņemot vērā ar starptautisko konkurētspēju saistītos izaicinājumus, kā arī uzņēmumu identificētās problēmas, nepieciešams turpināt reformu ciklu un īstenot uz tautsaimniecības ilgtermiņa attīstību vērstus pasākumus, tādējādi radot konkurētspējīgu Latvijas uzņēmējdarbības vidi, kas tiek atbilstoši novērtēta arī no investoru puses,” norāda ekonomikas ministrs.

Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns izstrādāts ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, tajā ietverti pasākumi, kas izstrādāti, balstoties uz sociālo, sadarbības partneru un valsts institūciju identificētajiem problēmjautājumiem, kā arī ņemot vērā Doing Business un Globālās konkurētspējas indeksareitingu iezīmētās problēmjomas. Vienlaikus pie Uzņēmējdarbības vide pilnveidošanas pasākumu plāna izstrādes ņemti vērā arī rīcības virzieni, kas identificēti Ārvalstu investoru padomes Latvijā izstrādātajās ikgadējās rekomendācijās un atspoguļo ārvalstu investoru identificēto problemātiku Latvijā.

 

Detalizētāk ar apstiprināto Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas plānu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Infografika

Avots: Ekonomikas ministrija

 

 

 


17.05.2019.

Pirmo reizi Latvijā apkopoti rezultāti aptaujai par būvniecības tirgus digitalizāciju

 

Balstoties uz pasaules prakses labākajiem piemēriem,  Latvijā tika veikta aptauja par būvniecības tirgus digitalizāciju. Aptauja “Lielā BIM skaitīšana” norisinājās nepilnus 3 mēnešus no 2018.gada 28.decembra līdz 2019.gada 22.martam un kopumā aptaujā piedalījās un savu viedokli par situāciju digitalizācijas jomā izteica 435 respondenti.

Aptaujas iniciatori ir SIA “BIM Solutions”, kas kopā ar Ekonomijas ministriju, VAS “Valsts Nekustamie īpašumi”, Būvniecības valsts kontroles biroju un AS “RB Rail” organizēja šo pētījumu, kura mērķis bija noskaidrot pašreizējo situāciju ar jauno tehnoloģiju apguvi būvniecības nozarē Latvijā.

Kā rāda aptaujas rezultāti, kopumā 83% respondentu uzskata, ka jaunāko tehnoloģiju iespējas un digitalizācija nozarē kopumā netiek izmantotas pietiekošā apmērā. Galvenie tehnoloģiju apguves kavēšanās iemesli, kā rāda aptaujas rezultāti, ir zināšanu trūkums, kā arī izpratnes trūkums par ieguvumiem, kādi ir sagaidāmi, vairāk iekļaujot jaunākās tehnoloģijas nozares ikdienā. Savukārt pie galvenajiem ieguvumiem visbiežāk minēta iespēja būtiski ietaupīt līdzekļus, laicīgi konstatējot un novēršot dažāda veida kļūdas un nepilnības, kas būvniecības procesā var rasties.

Līdzīga aina ir atbildēs par BIM (Būves Informācijas Modelēšana), kur 84% respondentu atzīst, ka BIM Latvijā ir aktuāla tēma, kas var paaugstināt projektu caurskatāmību, efektivitāti, kā arī pastiprināt kvalitātes kontroli būvniecības gaitā.

“Ja gribam veidot modernu, caurspīdīgu un izmaksu ziņā efektīvu būvniecības procesu, tad BIM ir nepieciešamība, nevis iegriba. Esam pētījuši BIM lietošanas pieredzi Dānijas un Norvēģijas valsts nekustamo īpašumu pārvaldības uzņēmumos un pārliecinājušies, ka šīs tehnoloģijas izmantošana ļauj savlaicīgi novērst kļūdas, kontrolēt termiņus un izmaksas. Visi šie faktori ir vienlīdz svarīgi gan pasūtītājam, gan projektētājam, gan būvniekam,” norāda “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes locekle Sigita Janvāre.

Lai gan vēlmi uzzināt vairāk par BIM un digitalizācijas iespējām ir pauduši 84%, tirgus dalībnieki ir piesardzīgi par iespējām piedalīties būvniecības projektā, kurā kā prasība būtu norādīta BIM procesa pielietošana. Tikai 26% šādiem projektiem jau šobrīd jūtas gatavi, 32% atzīst, ka jaunu procesu ieviešana prasīs papildus līdzekļus un 20% šādiem projektiem nav gatavi vispār.

Aptaujas idejas autore Inga Vītola stāsta: “Respondenti, kas savā ikdienas darbā par BIM nav dzirdējuši un nav piedalījušies nevienā būvniecības projektā, kurā pielietots BIM process, kopumā tehnoloģiju apguvi nozarē vērtē augstāk. Tas norāda, ka zināšanas par jaunākajām digitālo rīku izmantošanas iespējām nozares ietvaros ir krasi atšķirīgas un daļa uzņēmumu un iestāžu darbinieku situāciju vērtē salīdzinoši pozitīvi nevis tāpēc, ka tehnoloģiju apguves tempi ir augstā līmenī, bet gan tādēļ, ka par šīm iespējām nemaz nav dzirdējuši.”

Aptaujā iegūtos rezultātus atzinīgi novērtē arī AS RB Rail BIM nodaļas vadītājs Raitis Bušmanis: “Esam sagatavojuši BIM stratēģiju un definējuši noteikumus ko un kā, mēs, kā pasūtītājs, sagaidām no projektētājiem, būvniekiem un citām iesaistītajām pusēm attiecībā uz Rail Baltica projektu un BIM. Nākamais solis ir šīs lietas sākt pielietot projekta īstenošanas dzīves cikla laikā. Tāpēc ļoti svarīgi ir, lai vietējie un starptautiskie uzņēmumi būtu zinoši un izglītoti BIM kā procesa ieviešanā.” 

Aptaujas dati ir apkopoti un atskaites veidā publicēti vietnē  http://www.lielabimskaitisana.lv/ , kur visi interesenti aicināti iepazīties ar aptaujas atskaiti, kā arī pieprasīt papildus informāciju par aptaujas gaitu un detalizētākiem rezultātiem.

Papildus informācija:
Inga Vītola
BIM Solutions
Tālr: +371 25752190
E-pasts: i.vitola@bimsolutions.lv

 


15.05.2019.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz semināru “Esi pats sev priekšnieks”

 

Pasākums notiks 29.maijā Jelgavas konsultāciju biroja zālē, Dobeles ielā 41a no plkst. 11:00 līdz 16:00.
Semināra laikā lektore Sandra Zeltiņa iepazīstinās klātesošos ar šādām tēmām:

- Saimnieciskā darbība kā finansiālā stabilitāte;

- Pārdotprasmes – pamats uzņēmējdarbībā;

- Mārketings manā un biznesa dzīvē;

- Nodokļi un atskaites.

Pieteikšanās: tālr. 27877006 vai e-pasts aigars.ancans@llkc.lv
Dalības maksa: 5,00 eiro

Avots: Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.05.2019.

5 soļi veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

 

Ja esat nolēmis sākt savu biznesu, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un iespējas, jo no Jūsu izvēlētā saimnieciskās darbības veida un plānotā apgrozījuma būs atkarīga saimnieciskās darbības reģistrācijas forma, kā arī valstij maksājamo nodokļu veidi, apmērs un to administrēšanas kārtība.

 • PIRMAIS SOLIS – jāreģistrē uzņēmējdarbības forma;
 • OTRAIS SOLIS – jāizvēlas nodokļu maksāšanas režīms;
 • TREŠAIS SOLIS – jāreģistrē darbinieki, darba vieta un darba rīki;
 • CETURTAIS SOLIS – ikvienam uzņēmējam sadarbība ar VID ir jāveic, izmantojot VID EDS;
 • PIEKTAIS SOLIS – izmantojiet VID publiskojamās informācijas datubāzes.

Šeit atradīsi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra informatīvo materiālu, kurā izvērtētas uzņēmējdarbības formas un sniegts paplašināts ieskats par formas izvēli un reģistrēšanu, apskatīti nodokļu veidi un nodokļu maksāšanas režīma izvēle.

 

Noderīga informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanu, tās formām un uzņēmumu reģistrēšanu:

Informācija VID mājaslapā www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem un www.vid.gov.lv/lv/fiziskas-personas
UR mājaslapa www.ur.gov.lv/;
Informācija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-abc/uznemuma-registracija;
Biedrība "Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija" www.biznesam.lv;
LV portāla raksts “Gribu sākt biznesu-kādu uzņēmējdarbības veidu izvēlēties?” m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/276934-gribu-sakt-biznesu-kadu-uznemejdarbibas-veidu-izveleties/;
LV portāla raksts “Kā reģistrē sabiedrību ar ierobežotu atbildību” m.lvportals.lv/visi/skaidrojumi?id=277629;
Informācija AS "SEB banka" mājaslapā biznesa uzsācējiem www.seb.lv/startup.
AS “Swedbank”, VID un UR finanšu rīks saimnieciskās darbības formas izvēlei businessnetwork.lv/finansu-riki/sdf.

Avots: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
           Valsts izglītības attīstības aģentūra

 


07.05.2019.

No 2019.gada 7.maija mainās LR Uzņēmumu Reģistra Bauskas reģionālās nodaļas
klientu apkalpošanas darba laiks

 

Turpmāk Bauskas reģionālajā nodaļā (Katoļu ielā 3) klātienes pakalpojumi būs pieejami divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00.

Ņemot vērā UR stratēģiskos attīstības virzienus, tostarp elektronisko pakalpojumu attīstību, kā arī izmaiņas klientu pieprasījumā pēc klātienes pakalpojumiem, pieņemts lēmums par klientu klātienes pakalpojumu laika samazināšanu.

Darbinieki turpinās nodrošināt UR darbu – reģistrēt dokumentus, sniegt telefonkonsultācijas u.tml.

Klienti dokumentus reģistrācijai 60% gadījumu iesniedz elektroniski, liecina 2017.gada un 2018.gada statistika.

 “Jau šobrīd visi Uzņēmumu reģistra pakalpojumi ir pieejami elektroniski. Turklāt tuvāko gadu laikā iestādes pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniski. Tāpēc jau 2017.gadā sākām samazināt darba laiku reģionālajās nodaļās klientu apkalpošanai klātienē, lai klienti un sabiedrība kopumā pie izmaiņām varētu pierast,” skaidro Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Dokumentus reģistrācijai papīra formā var iesūtīt arī ar pasta starpniecību.  

UR pakalpojumus elektroniski var saņemt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv Konsultācijas par sniegtajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz iestādes informatīvo tālruni 67031703 vai jautājot virtuālajai asistentei UNAi. Virtuālā asistente UNA darbojas UR mājas lapā un šobrīd čata režīmā prot atbildēt uz jautājumiem par reģistrācijai iesniedzamajiem dokumentiem. 

Avots: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs