Sestdiena, 07. Decembris, 2019. Anta, Antonija, Dzirkstīte
Sazinies ar mums 80003939

Decembris


05.12.2019.

Jelgavā notiks forums uzņēmējiem un biznesa atbalsta līderiem

 

Šā gada 12.decembrī Jelgavā, norisināsies darba devēju un uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīca „Biznesa tendences 2020” ar mērķi veicināt iesaisti un viedokļu apmaiņu par uzņēmējdarbības videi būtiskiem jautājumiem. 

Pasākuma ietvaros iecerēts izzināt uzņēmēju, pašvaldību līderu, biznesa atbalsta organizāciju un citu viedokļu līderu viedokļus par uzņēmējdarbības vidi, rosināt uzskatu apmaiņu par to, pārrunāt makroekonomikas tendenču ietekmi uz reģioniem, kā arī aktualizēt informāciju par finansējuma piesaistes iespējām, kas uzņēmējiem konkrētajā reģionā pieejama gan no Latvijas, gan no dažādiem Eiropas Savienības avotiem.

„Biznesa tendences 2020” notiks Jelgavā, Pasta sala 1, Pilsētas elpa, plkst. 14.00 – 16.00. Uz pasākumu aicināti arī mediju pārstāvji.

Nākamās domnīcas sekos Valmierā, Liepājā, Ventspilī un Mārupē un noslēgsies 2020. gada pavasarī. Pasākumu ciklu rīko Latvijas Darba devēju konferederācija (LDDK), Attīstības finanšu institūcijas ALTUM un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Līga Meņģelsone, LDDK ģenerāldirektore: Tiekoties ar uzņēmējiem reģionos, esam pārliecinājušies, cik jaudīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu tur darbojas, tāpēc Biznesa domnīcās gribam pastāstīt, kā darba devējiem, izmantojot dažādus atbalsta instrumentus, kļūt par ietekmīgu spēku sociālekonomisko interešu līdzsvarošanā, kā arī diskutēt par reģionā aktuālajiem attīstības un sadarbības izaicinājumiem.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: „Uzņēmējdarbības attīstīšanai pieejamais dažādu finanšu instrumentu klāsts Latvijā ir plašāks nekā jebkad. Vienlaikus redzam virkni pārvaramu faktoru, kas kavē uzņēmēju varēšanu šo finansējumu likt lietā. Biznesa domnīcās fokusēšos uz šo faktoru radītajiem biznesa paradoksiem un to, cik plašs ir uzņēmējiem paredzēto finanšu instrumentu klāsts.”

Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists: „Eiropas fondu investīcijas ir lieliska iespēja attīstīt biznesa projektus ātrāk un jaudīgāk, panākot ekonomikas izrāvienu. Taču šobrīd uzņēmēji un Latvijas tautsaimniecība kopumā riskē nonākt tā sauktajā „vidējo ienākumu slazdā”. Zemu augošie augļi – lēts un viegli pieejams darbaspēks un zeme ir noplūkti, un jāmaina biznesa modelis uz ilgtspējīgu, inovācijās un tehnoloģijās balstītu attīstību. Eiropas fondi, ja tie investēti gudri un tālredzīgi, var būt Latvijas modernizācijas motors.”

Pasākuma ietvaros Līga Meņģelsone pastāstīs par uzņēmējiem aktuālajām likumdošanas iniciatīvām un iespējām, kā risināt darbaspēka pieejamības jautājumus. Reinis Bērziņš analizēs paradoksus, kas ietekmē un nereti arī kavē plaši pieejamā finansējuma izmantošanu sekmīgai biznesa attīstīšanai. Mārtiņš Zemītis aktualizēs jautājumu, vai Eiropas nauda palīdz uzņēmējiem un Latvijai kopumā izrauties no vidēju ienākumu slazda, savukārt LDDK eksperts Jānis Hermanis prezentēs ieskatu par globālās ekonomikas ietekmi uz konkrētā reģiona tautsaimniecību.  Svarīga domnīcas sadaļa būs dalībnieku diskusija.

Nākamo pasākumu laiki un norises vietas tiks izziņoti atsevišķi.

Reģistrēties

Papildu informācija:

Evita Vītola
E-pasts: evita.vitola@lddk.lv
Tel.: 67225162
Mob.: 25400474


05.12.2019.

NVA sniedz atbalstu darba devējiem personu ar invaliditāti nodarbināšanas sākumposmā, 
pieteikšanās - līdz 10.decembrim


Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā šādu atbalstu darba attiecību sākumposmā:

Dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, finansējuma apmērs - līdz 711 eiro vienas darba vietas aprīkošanai. Darba vietas novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas apmērs - 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam līdz 10.decembrim ir jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba devējiem”.
 
Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem), vai ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija par atbalstu nodarbinātām personām pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Klientiem”.
 
Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

 


02.12.2019.

SIA „Kronis” kļūst par „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” titula ieguvēju

29.novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) un Uzņēmējdarbības centra rīkotajā pasākumā „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”, līdztekus 21 pašvaldības nominētajiem laureātiem, tika godināts uzņēmums no Bauskas novada- SIA „Kronis”.

Bauskas novada pašvaldība, kā cienīgāko uzņēmējdarbības pārstāvi no Bauskas novada, šogad atzina un izvirzīja nominēšanai konservētās un gatavās produkcijas ražotāju SIA „Kronis” no Codes pagasta.  Uzņēmums nemitīgi aug un attīstās, paplašina produktu klāstu, investē jaunās tehnoloģijās. 2019.gadā sperts plats solis jauna iepakojuma ieviešanā, uzsākot zupu pildīšanu inovatīvā mīkstā iepakojumā. Uzņēmuma piedāvāto preču klāsts ir liels- 150 produkti, kas paredzēti plašam pircēju lokam. Latvijas pircēji iecienījuši uzņēmuma gatavotās zupas, mērces, pesto, sulas un ievārījumus. SIA „Kronis” ražojumi iemantojuši piekritējus arī ārpus Latvijas robežām. Vaicāts par galvenajiem eksporta produktiem, uzņēmuma direktors Aivars Svarenieks min, ka vispieprasītākais eksporta produkts ir tieši zupas.

SIA „Kronis” direktors Aivars Svarenieks, kā apliecinājumu par uzņēmuma veikumu un pienesumu novada un reģiona izaugsmē, saņēma Zemgales reģiona Atzinības rakstu, ko pasniedza ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, kā arī Bauskas novada domes priekšsēdētāja Arnolda Jātnieka sniegto piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Par titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” īpašniekiem šogad kļuva arī SIA „EVOPIPES” no Jelgavas, SIA „Jēkabpils zieds” no Jēkabpils, SIA „Aizkraukles saldumi” no Aizkraukles novada, SIA „Slaides” no Aknīstes novada, „Zaigas nams” no Auces novada, IA „J.E.F.” no Dobeles novada, SIA „VIZULO” no Iecavas novada, SIA „Velmaraiši” no Jaunjelgavas novada, biedrība „Radošuma meka” no Jelgavas novada, z/s „Cielavas” no Jēkabpils novada, SIA „Hanza-elektro” no Kokneses novada, z/s „Avotiņi” no Krustpils novada, z/s „Bērzi” no Neretas novada, SIA „BILDBERG” no Ozolnieku novada, SIA „ECOS” no Pļaviņu novada, SIA „Kommats” no Rundāles novada, SIA „Miķelāni bekons” no Salas novada, SIA „WOODprint” no Skrīveru novada, SIA „Lielķēniņš” no Tērvetes novada, z/s „Bogdani” no Vecumnieku novada un SIA „RA 5” no Viesītes novada.

Pasākuma gaitā klātesošos uzņēmējus sveica Viesturs Reinfelds  - Lauku atbalsta dienesta, Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte Indra Ciukša, atzīmējot, ka nākamajā gadā ministrijas uzmanība tiks vairāk pievērsta uzņēmējdarbības atbalstam reģionos.

Ar muzikāliem priekšnesumiem sarīkojuma svētku atmosfēru papildināja Dobeles mūzikas skolas audzēkņi, jaunā dziedātāja Adriana Turlaja no Salas pagasta un Rundāles novada sieviešu vokālais ansamblis „Naktsvijoles".

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste