Sestdiena, 25. Marts, 2023. Marita, Māra, Mārīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA "Bauskas ūdens"30.01.2023.

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu noteikto tarifu

 

SIA “Bauskas ūdens”, reģ. Nr. 43603011586, Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.11.2022.

(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023.

 

(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 1.10 0.86 -21.82 % 1.14 0.91 -20.18%
Kanalizācijas pakalpojumi 1.70 1.34 -21.18 % 1.77 1.41 -20.24%

 

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

 

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 22.septembra lēmumu Nr.169 “Par SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada 26.septembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”(2022.; Nr.186).

 

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, ņemot vērā noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi.

 

Publiskots Latvijas Vēstnesī: 27.012023., Nr. 20. Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/20.DA27

 

Informāciju sagatavoja:
SIA “Bauskas ūdens”


Informācija par SIA «Bauskas ūdens» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022. gada 22. septembra Lēmumu Nr. 169 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Bauskas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

 

Tarifi spēkā no 2022. gada 1. novembra
 līdz 2023. gada 30. aprīlim

Tarifi spēkā no 2023. gada 1. maija

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1,10 EUR/m3 (bez PVN)

1,14 EUR/m3 (bez PVN)

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1,70 EUR/m3 (bez PVN)

1,77 EUR/m3 (bez PVN)

Kopā ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifs

2,80 EUR/m3 (bez PVN)

2,91 EUR/m3 (bez PVN)

 

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 21. oktobra lēmums Nr. 116 “Par SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

 

Aicinām klientus pievērst uzmanību izmaiņām!
Saskaņā ar tarifa izmaiņām, lūdzam SIA “Bauskas ūdens” klientus uz 31.10.2022. noziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, lai par oktobrī patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem varam piemērot vēl iepriekšējo tarifu.

 

Papildus informācija par SIA “Bauskas ūdens” sniegto pakalpojumu tarifu izmaiņām pieejama www.bauskasudens.lv, kā arī zvanot uz SIA “Bauskas ūdens” informatīvo tālruņa numuru 63960565, 63960563.

 

*Ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

 

Informāciju sagatavoja:
SIA “Bauskas ūdens”


Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2021. gada 21. oktobra Lēmumu Nr. 116 ir apstiprinājusi jaunus SIA “Bauskas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Tarifi stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra.


Turpmāk noteikti šādi SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 • Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,86 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 • Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,34 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 • Kopā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 2,20 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ar šo lēmumu tiek atcelts Sabiedrisko pakalpojumuregulēšanas komisijas 2008. gada 26. maija lēmums Nr. 10 “Par SIA “Bauskas ūdenssaimniecība” ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu”.

Aicinām klientus pievērst uzmanību izmaiņām!

Saskaņā ar tarifa izmaiņām, lūdzam SIA “Bauskas ūdens” klientus uz 31.12.2021. noziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, lai par decembrī patērētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem varam piemērot vēl iepriekšējo tarifu.

Papildus informācija par SIA “Bauskas ūdens” sniegto pakalpojumu tarifu izmaiņām pieejama www.bauskasudens.lv, kā arī zvanot uz SIA “Bauskas ūdens” informatīvo tālruņa numuru 63960565.

Lēmums: ŠEIT

Ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums”.

Ar cieņu,
SIA “Bauskas ūdens”
Klientu apkalpošanas daļa


 

Informējam savus klientus, ka ar 2021. gada 1. augustu tiek likvidēta kase uzņēmuma birojā, Biržu ielā 8A, Bauskā

Lai optimizētu uzņēmuma darbību, kā arī mazinot iespējamos Covid-19 izplatību riskus, SIA “Bauskas ūdens” vadība ir pieņēmusi lēmumu pāriet uz bezskaidras naudas norēķiniem un likvidēt kasi.

Lai klientiem būtu iespējams saņemt rēķinus elektroniski, lūdzam, līdz 1. augustam iesniegt savas e-pasta adreses, sazinoties ar SIA “Bauskas ūdens” Klientu apkalpošanas daļu – skaititaji@bauskasudens.lv vai norekini@bauskasudens.lv; tālr. 63960563.

Pēc 1. augusta, ja klients nebūs sazinājies ar SIA “Bauskas ūdens” un norādīs e-pasta adresi, kurā viņš vēlas saņemt rēķinu, tas tiks piegādāts uz klienta pastkastīti, kā maksas pakalpojums  (0.80 EUR ar PVN).

Līdzšinējā samaksa (1.85 EUR ar PVN) par rēķina piegādi ar pasta starpniecību tiek atcelta. To aizstās rēķina piegāde uz klienta pastkastīti ar SIA “Bauskas ūdens” darbinieku starpniecību (0.80 EUR ar PVN).

 

Rēķinu apmaksas veidi:

 • internetbankā (maksājuma mērķi norādot precīzu rēķina Nr.);
 • veikalā “Maxima” pie kases līdzi ņemot rēķinu drukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu (komisijas maksa 0,50 EUR).

 

Papildus informācija “tiešo norēķinu” klientiem (dzīvokļu īpašniekiem) un privātmāju klientiem, kuru komercuzskaites mēraparāts atrodas plastmasas akā vai ēkā:

 • ja klients nebūs nodevis ūdens patēriņa mērītāja rādījumus ilgāk par 3 mēnešiem, SIA “Bauskas ūdens” darbinieki veiks adreses apsekošanu, par šo pakalpojumu tiks piemērota maksa 15.00 EUR ar PVN.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā klientiem ir iespēja griezties uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļā pa tālr. 63960563.

Aicinām ikvienu klientu, kas saņem rēķinus drukātā veidā, atteikties no drukāto rēķinu saņemšanas, saudzējot dabas sniegtos resursus!

 

Ar cieņu,
SIA “Bauskas ūdens”


SIA „Bauskas ūdens" darbs pandēmijas laikā

Aicinām maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Maksājumus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem var veikt arī veikalos „Maxima” no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no plkst. 20:00 līdz 22:00.

Saziņai: 63960563 vai 63960565; norekini@bauskasudens.lv vai info@bauskasudens.lv.


 SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
SIA "Bauskas ūdens" pamatdarbība ir ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana no klientiem Bauskas pilsētas teritorijā.

Adrese: Biržu ielā 8A, Bauska, LV-3901
 
Vairāk informācijas SIA "Bauskas ūdens" mājaslapā: ŠEIT. 
 

Norēķinu konti:

Banka: A/S Swedbanka, kods HABALV22
Konts nr.: LV34HABA0001402040425

Banka: A/S SEB Banka kods UNLALV2
Konta nr.: LV61UNLA0050019557281

Arnis Birzmalis
Bojājumu pieteikšana ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos:

Darba laikā: 63960563; 63960565; 29458425
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): 29437015

Galvenā grāmatvede: 63960564
Klientu apkalpošanas daļa: 63960563
Personāla speciāliste-lietvede: 63960565
E-pasts: info@bauskasudens.lv 

Iestādes darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
Otrdiena:  8.00 - 17.00
Trešdiena: 8.00 - 17.00
Ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA “Bauskas ūdens”

Nozare, NACE kods

NACE2 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

43603011586

Juridiskā adrese

Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901

Tālrunis

63960565

Pamatkapitāla lielums

3 507 180  EUR

Valde
Valdes nolikums

Valdes loceklis - Arnis Birzmalis

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 25.08.2022. lēmums prot.Nr.14,33.p. "Par Bauskas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”"

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

SIA “Bauskas ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi:

 • nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas pilsētā, izņemot Bauskas pilsētas teritoriju Mūsas upes kreisajā krastā, Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos un Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
 • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem;
 • organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;
 • pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.

SIA “Bauskas ūdens” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Bauskas ūdens”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

SIA “Bauskas ūdens” apstiprināts gada pārskats

Gada pārskats 2020.gads

SIA “Bauskas ūdens” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2020. gadu netiek izmaksātas

SIA “Bauskas ūdens”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020.gadā

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Bauskas ūdens” reorganizāciju vai pārveidi

Nav


04.02.2021.

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju SIA „Bauskas ūdens”no 07.02.2021. - 06.04.2021. klientus klātienē neapkalpos.

Aicinām maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Maksājumus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem var veikt arī veikalos „Maxima”.

KASE TIKS ATVĒRTA vienu reizi mēnesī:

23.02.2021. no plkst. 9.00 – 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.  12.00 – 13.00)
23.03.2021. no plkst. 9.00 – 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.  12.00 – 13.00)

Saziņai: 63960563 vai 63960565; norekini@bauskasudens.lv vai info@bauskasudens.lv.


13.09.2022.

Veiksmīgi noslēdzies projekts «Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā 3. kārta»

 

Veiksmīgi noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Projekta id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”.
 

    Veikti būvdarbi kanalizācijas tīklu, sūkņu stacijas un spiedvada būvdarbiem realizējot četrus būvprojektus, jeb četras lotes.


1. lote - Kanalizācijas tīklu izbūve Bauskas novada, Bauska Draudzības, Smilgu un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai.

2. lote  - Kanalizācijas pārbūve Bauskas novada, Bauskā Mēmeles ielā  pie Mēmeles tilta.

3. lote - Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Bauskas novada, Bauskā Upes ielā. 

4. lote - Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada, Bauskā.

 

Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms – 2416m  (D200-250mm un kanalizācijas spiedvads D75mm – 40m), pievadu orientējošais apjoms - 613 m (D160mm) kopā 3029 m3 kanalizācijas tīklu.

 

         Projekta mērķis: 100% centralizētas kanalizācijas pieslēgumu iespējas Bauskas aglomerācijas teritorijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē nodrošināt, ka pie centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem tiek pieslēgti 155 projekta teritorijā dzīvojoši iedzīvotāji un kā minimums izveidoti 44 jauni pieslēgumi pie jaunizbūvētā centralizētā kanalizācijas vada.  Kā arī realizējot projektu samazināsies aglomerācijas teritorijā paliekošais piesārņojuma apjoms, jo tas tiks novadīts uz notekūdens attīrīšanas ietaisēm un atbilstoši attīrīts.

 

        SIA „Bauskas ūdens” projekta īstenošanas rezultātā līdz 2022. gada augustam ir sasniedzis projekta uzstādīto mērķi un pieslēgti 155 teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji un izveidoti 46 jauni pieslēgumi pie jaunizbūvētā centralizētā kanalizācijas vada.

 

SIA „Bauskas ūdens” aicina iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēgušies, aktīvāk pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Lai pieslēgtos centralizētajam K tīklam, izņemt tehniskos noteikumus rakstot iesniegumu (iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā). Jautājumos par tehnisko noteikumu saņemšanu un pieslēguma izbūves risinājumu vērsties uzņēmumā Biržu ielā 8A vai sazinoties e-pastā: info@bauskasudens.lv vai ukt@bauskasudens.lv.

 

Uzraudzības līgums:

SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, jur. adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004


Būvdarbu līgumi:

SIA “Buildimpex”, reģ.Nr.40103376961, jur. adrese Ieriķu iela 15, k-2, Rīga, LV–1084;

SIA “Sand Systems” reģ.Nr.43603061977, jur. adrese Vecais ceļš 39, Jelgava, LV–3004.

 

1. Lote – SIA “Buildimpeks” ar 365 555.55 euro bez PVN;

2. Lote – SIA “Sand Systems” ar 32 897.98 euro bez PVN;

3. Lote – SIA “Sand Systems” ar 85 176.70 euro bez PVN;

4. Lote – SIA “Sand Systems” ar 78 895.53 euro bez PVN;

 

Finansējuma avoti:

KF finansējums 68.74%

SIA „Bauskas ūdens” finansējums 31.26%


16.10.2020.

SIA „Bauskas ūdens" pakalpojumu tarifa projekts

 

Publiskots Latvijas Vēstnesī: 16.10.2020., Nr. 201 Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/201.DA1

SIA “Bauskas ūdens”, reģ. Nr. 43603011586, Biržu iela 8a, Bauska, Latvija, LV-3901, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.” (SPRK Lēmums Nr.1/2 no 14.01.2016.)

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

 

Spēkā esošais tarifs* (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

0,86

1,01

+17,4%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

0,95

1,56

+64,2%

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

1,81

2,57

+42,0%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.03.2021Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar:

 • Nepieciešamību veikt esošo būvju uzturēšanu un remontu, jo ūdens sagatavošanas un notekūdens attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā ir gandrīz divdesmit gadu un liela daļa iekārtu ir nolietojušās un tās nepieciešams nomainīt vai veikt to kapitālo remontu.
 • Nepieciešamību iegādāties un uzturēt tīklu apkalpošanai nepieciešamo specializēto tehniku.
 • Nepieciešamību veikt remonta un pārbūves darbus esošajos vecajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos. Nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus šo darbu veikšanai.
 • Kopējo izmaksu pieaugumu saistībā nodokļu apjoma, elektroenerģijas un citu energoresursu izmaksu pieauguma, kā arī citu ekspluatācijas resursu pieaugumu.
 • Nepieciešamību nodrošināt un piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas personālu ūdenssaimniecības būvju un tīklu ekspluatācijai un remontam, kā arī nodrošināt šim personālam tirgus situācijai atbilstošu atalgojuma līmeni.
 • Esošais tarifs ir spēkā divpadsmit gadus un neatbilst faktiskajai situācijai.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var Bauskā, Biržu ielā 8a, Latvijā, LV-3901, iepriekš sazinoties ar SIA “Bauskas ūdens” un saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 63960565.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt personīgi vai sūtot uz adresi SIA “Bauskas ūdens”, Biržu iela 8a, Bauska, Latvija, vai pa e-pastu: info@bauskasudens.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Piezīme: * aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.


30.06.2020.

Informējam iedzīvotājus, ka 1.jūlijā sāksies kanalizācijas tīklu izbūve 1. lote – Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai

 

Saskaņā ar projekta Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt iedzīvotājiem pieslēgšanas iespējas Bauskas novadā Codes pagastā.

 

Projekta posms 1.lote - Ielas Kanalizācijas izbūve
1. Ošu ielas tīklu būvdarbi 01.07 – 20.08.2020.
2. Lauku ielas tīklu būvdarbi 01.07 – 20.08.2020.
3. Draudzības ielu tīklu būvdarbi 01.08 – 30.09.2020.
4. Ošu ielas seguma atjaunošana līdz 31.10.2020.
5. Lauku ielas seguma atjaunošana līdz 31.10.2020.
6. Draudzības ielas seguma atjaunošana līdz 31.10.2020.

 

Saskaņā ar Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārtas laika grafiku, visiem kanalizācijas izbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2020. gada 31. oktobrim.

 

SIA „Bauskas ūdens” minēto ielu posmu iedzīvotājus pēc projekta realizācijas aicina pieslēgties jaunizbūvētiem kanalizācijas tīkliem, un izņemt tehniskos noteikumus, kuri nepieciešami dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Darbus veiks SIA „Buildimpeks”, reģ. Nr.4010337696. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA „Firma L4”, Nr. 40003236001.

 

Būvatļauja Nr. BIS – BV – 4.2-2018-93 (14-4.1/26)

 

Ceļu satiksmes organizācija

 

Apbraucamo ceļu ierīkošanas gadījumā shematiski tiks parādīts nepieciešamais aprīkojums un tā novietojums (ar tehniskajiem līdzekļiem jāsaprot ceļa zīmes, luksofori, ceļa pagaidu apzīmējumi, norobežojošie elementi un brīdinājuma ierīces).

 

Tiks pielietotas ceļa zīmes atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77-1,2,3:2002 „Ceļa zīmes” prasībām, bet ceļa pagaidu apzīmējumi un norobežojošie elementi – atbilstoši LVS 85 ,,Ceļa apzīmējumi” prasībām (paredzēts uzstādīt II izmēru grupas ceļa zīmes ar 1. vai 2. klases gaismu atstarojošām virsmām – ceļa zīmes pamatne no cinkota tērauda, ceļa zīmju statņi – no cinkota tērauda caurules Ø60 mm.

 

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstums no ceļa segas virsmas brauktuves malā līdz zīmes apakšējai malai 2 m.

 

Satiksmes organizācijas shēmā tiks norādītas darba vietas aprīkojuma tehnisko līdzekļu uzstādīšana un esošo ceļa zīmju dislokācija.

Satiksmes shēma: ŠEIT.
 

 

SIA „Bauskas ūdens” aicina Bauskas pilsētas un Codes pagasta iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.

Jautājumu gadījumā rakstīt SIA „Bauskas ūdens” info@bauskasudens.lv

 

 


05.06.2020.

Parakstīti līgumi par kanalizācijas pārbūvi un kanalizācijas tīklu izbūvi Bauskā

 

SIA “Bauskas ūdens” informē, ka 2020. gada 26. maijā tika parakstīts līgums ar SIA “SAND SYSTEMS”, reģ. Nr. 43603061977 par trīs būvprojektiem, jeb trīs lotes. 2.lote - kanalizācijas pārbūve Mēmeles ielā, Bauskā, Bauskas novadā pie Mēmeles tilta, 3.lote - kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas spiedvada izbūve Upes ielā Bauskā, Bauskas novadā, 4.lote - Kļavu ielas kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskā par kopējo summu 196 970.23 EUR bez PVN. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, Nr. 40003236001.

 

SIA “Bauskas ūdens” informē, ka 2020. gada 1.jūnijā tika parakstīts līgums ar SIA “Buildimpeks”,  reģ. Nr.4010337696 par kanalizācijas tīklu izbūvi, jeb 1.lote -  Bauskas novada, Codes pagasta, Draudzības, Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai par kopējo summu 365 555.55 EUR bez PVN. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, Nr. 40003236001.

 

Būvdarbus plānots pabeigt laikā un objektu nodot ekspluatācijā līdz 2021. gada 1. oktobrim.

 

Līgumi tiek realizēti projekta Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta ID.Nr. 5.3.1.0/17/I020 “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” ID.Nr. BŪ 2019/1/KF ietvaros, lai attīstītu un uzlabotu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu pieslēgšanas iespējas Bauskā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.

 

Pašlaik tiek izstrādāts un saskaņots darbu veikšanas projekts, turpmāk par veicamajiem darbiem un izpildes termiņiem informēsim SIA “Bauskas ūdens” mājas lapā: ŠEIT
 

SIA “Bauskas ūdens” administrācija


SIA“Bauskas ūdens“ informē, ka saskaņā ar veiksmīgi noslēgušos iepirkuma procedūru Būvdarbu iepirkums ”Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”, martā tiks slēgti līgumi un uzsākti būvdarbi kanalizācijas tīklu būvdarbiem realizējot četrus būvprojektus, jeb četras lotes.

Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms – 2157m (D200-225-250mm un kanalizācijas spiedvads D75mm – 40m), pievadu orientējošais apjoms – 592 m (D160mm) jeb kopā 2749m kanalizācijas tīklu.

 

  1. lote – Kanalizācijas tīklu izbūve Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai.

  2. lote – Kanalizācijas pārbūve Bauskas novada, Bauskā Mēmeles ielā pie Mēmeles tilta.

  3. lote – Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Bauskas novada, Bauskā Upes ielā.

  4. lote – Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada, Bauskā.

Pasūtītāja SIA“Bauskas ūdens“ plānotais līguma izpildes termiņš līdz 2021.gada 1. oktobrim.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt kanalizācijas pieslēgšanas iespējas Bauskā un Bauskas novadā.


27.05.2020.

 Klientu ievērībai!     

SIA “Bauskas ūdens” informē, ka no š.g. 1.jūnija tiek mainīta rēķinu apmaksas kārtība.

Rēķinos tiek ieviests svītrkods, kas dod iespēju klientiem veikt norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem MAXIMA veikalu tīklā.

Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veiduelektroniski savā e-pastā vai papīra formātā savā pasta kastītē. 

Klientiem, kuri līdz šim maksāja kasē, uzrādot abonentu grāmatiņu, turpmāk tiks sagatavoti  rēķini atkarībā no izdarītās izvēles par rēķina saņemšanas veidu.

Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, pārejas perioda laikā (no š.g. 01.06.- 01.07.), klientam jāsazinās, rakstot e-pastu uz: skaititaji@bauskasudens.lv; norekini@bauskasudens.lv.

Rēķinu saņemšana elektroniski ir bezmaksas pakalpojums.

Pēc pārejas perioda, no 1.jūlija, ja klients nebūs sazinājies ar SIA “Bauskas ūdens” un norādījis e-pasta adresi, kurā viņš vēlas saņemt rēķinu, tas tiks piegādāts pa pastu.

Maksa par rēķina piegādi ar pasta starpniecību - EUR 1,85.

Par rēķina sagatavošanu, namu apsaimniekotāja pārvaldībā esošam, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim, kura dzīvokļa īpašnieks veic tiešos norēķinus ar SIA “Bauskas ūdens” papildus maksa – EUR 2,00.

Atgādinām, ka rēķina saņemšanai, katru mēnesi no 27.-31.datumam ir jānodod skaitītāju rādījumus, kurus var nodot:

 

Rēķina apmaksas veidi no 1.jūlija:

1. Internetbankā (maksājuma mērķī norādīt precīza rēķina Nr.).

2. SIA “Bauskas ūdens” kasē – komisijas maksa EUR 0,50.

3. Veikalos MAXIMA pie kases, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā, lai var nolasīt svītrkodu - komisijas maksa EUR 0,50.

 

SIA “Bauskas ūdens” administrācija


Pašvaldības SIA“Bauskas ūdens“ izsludina atkārtoti iepirkuma procedūru publicējot dalības paziņojumu.
Būvdarbu iepirkums  „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”  ID. NR. BŪ 2019/1/KF 

Izsludināšana: 15.10.2019.
Iesniegšana: līdz 2019.gada 15.novembrim plkst.11.00.

Dokumenti pieejami mājas lapā: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Tehniskais direktors tel.63960566; e-pasts: info@bauskasudens.lv


Pašvaldības SIA “Bauskas ūdens“ izsludina iepirkuma procedūru.
Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu.
Būvdarbu iepirkums  „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”  ID. NR. BŪ 2019/1/KF 
Izsludināšana 31.07.2019, Iesniegšana .02.09.2019. plkst.11.00,
Dokumenti pieejami: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Tehniskais direktors tel.63960566; e-pasts:info@bauskasudens.lv

Paziņojums par iepirkuma procedūras noslēgumu bez rezultāta.
Lēmuma pamatojums:

Pretendentu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja paredzētās finanšu iespējas saskaņā ar Nolikuma 4.4. punktu.
(Iepirkuma komisijas 2019.gada 14.oktobra sēdes protokols Nr.3.).


Atkārtoti izsludinam iepirkumu atklāta konkursa,
Būvdarbu iepirkums  „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”  ID. NR. BŪ 2019/1/KF 
Izsludināšana 29.03.2019, Iesniegšana 30.04.2019. plkst.11.00,
Dokumenti pieejami: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Tehniskais direktors tel.63960566; e-pasts: info@bauskasudens.lv


Informācija Codes un Ceraukstes pagasta iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaiņām

SIA “Bauskas ūdens” informē, ka saskaņā ar Bauskas novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr.20.20.p. “Par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA “Bauskas ūdens””, sākot ar šī gada 1.aprīli SIA „Bauskas ūdens” pārņems Ceraukstes pagasta, Mūsas ciema Pūriņu, Robežu, Vārenu ielu rajonu un Codes pagasta, Jauncodes un Elektriķu ciemus, lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus pilnā apmērā. Līdz šim brīdim SIA “Bauskas ūdens”, augstāk norādītajās ielās un ciemos, sniedza tikai ūdensapgādes vai tikai kanalizācijas pakalpojumus. 

Izmaiņas, kas skar augstāk norādīto ielu klientus - ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus:

1. Tiks pielietots vienots Bauskas pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs:

      - 1 m³ ūdens - 0,86 EUR bez PVN,

      - 1 m³ kanalizācijas - 0,95 EUR bez PVN.

2. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un MK noteikumiem Nr.174, tiks piemērotas vienotas prasības visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

3. Līdz š.g. 1.maijam visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ir jānoslēdz jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi ar SIA “Bauskas ūdens”.

Brīdinām, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt  ūdenssaimniecības pakalpojumus, ja īpašnieks tos lieto bez pakalpojuma līguma noslēgšanas.

4. Lai noslēgtu ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus, pirms tam, ir jāizstrādā robežakts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa un, iespējams, jāizņem jauni tehniskie noteikumi.

Lai nerastos lieki pārpratumi, ļoti lūdzam, visus potenciālos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus savlaicīgi sakārtot savstarpējās līguma attiecības. Neskaidrību gadījumos, lūdzam ierasties mūsu birojā Biržu ielā 8A, Bauskā vai zvanīt uz tālruni 63960563.


Izsludinam iepirkumu atklāta konkursa,
Būvdarbu iepirkums  „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ” (Izmaiņas nolikumā) ID. NR. BŪ 2019/1/KF 
Izsludināšana 17.01.2019, Iesniegšana 18.02.2019. plkst.11.00,
Dokumenti pieejami: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Tehniskais direktors tel.63960566; e-pasts: info@bauskasudens.lv


Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2019. gada 15. februārim plkst. 11:00, SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ID. Nr. BŪ 2019/1/KF
Publicēšanas datums: 14.01.2019
Statuss: pārtraukts
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
Būvdarbu iepirkums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” uzsākšanu
ID. Nr. BŪ 2019/1/KF
Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu datums:
17.01.2019.
Lēmuma pamatojums: 
Veiktas izmaiņas nolikumā.


Izsludinām iepirkumu atklāta konkursa Būvdarbu iepirkums  „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”“ID. NR. BŪ 2019/1/KF 
Izsludināšana 14.01.2019, Iesniegšana 15.02.2019. plkst.11.00,
Dokumenti pieejami: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Tehniskais direktors tel.63960566; e-pasts:info@bauskasudens.lv


Izsludinām iepirkumu atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”  „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”“ID. NR. BŪ 2019/2/KF 
Izsludināšana 14.01.2019, Iesniegšana 15.02.2019. plkst.11.00,
Dokumenti pieejami: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Tehniskais direktors tel.63960566; e-pasts:info@bauskasudens.lv


Izsludinām iepirkumu atklātā konkursā SIA „Bauskas ūdens” - „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”“ID. NR. BŪ 2017/2/KF
Izsludināšana 07.07.2017, Iesniegšana 21.07.2017. plkst.10.00
Dokumenti pieejami: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona: Inženieris tel.63960566; e-pasts: ukt@bauskasudens.lv


Ar 01.03.2017. mainās santehnisko pakalpojumu cenas un norēķinu kārtība:

Viens no izplatītākajiem maksas pakalpojumu veidiem, ko sniedz SIA “Bauskas ūdens” Bauskas pilsētā ir ūdens uzskaitei nederīgo ūdens skaitītāju nomaiņa pret verificētiem.

Tā kā šo pakalpojumu ir tiesīgs veikt jebkurš komersants, kas par šo pakalpojumu ir noslēdzis līgumu ar SIA “Bauskas ūdens” vai arī pats ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs, jebkurš ir tiesīgs mainīt šī pakalpojuma cenas atkarībā no pakalpojuma izdevīguma.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs pats nav tiesīgs noņemt ūdens skaitītāju plombes, pirms tam, neinformējot un neizsaucot SIA “Bauskas ūdens”, lai sastādītu aktu par skaitītāju rādījumiem pirms plombes noņemšanas.

Iedzīvotāju ievērībai:

sekojiet mūsu pakalpojumu izcenojumiem un norēķinu kārtībai mūsu mājaslapā - http://bauskasudens.lv ;

- par visiem maksas santehniskajiem pakalpojumiem jāveic maksājums, pirms darbu uzsākšanas (avansā).

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"


SIA ”Bauskas ūdens” informē par jaunumiem norēķinu kārtībā

Rādījumu paziņošana - ērtākais un ātrākais ūdens patēriņa skaitītāju paziņošanas veids ir elektroniskā rādījuma paziņošana Klientu portālā. 

Klientiem, kuri saņem rēķinus katru mēnesi no 27. līdz 31. datumam, SIA „Bauskas ūdens” jādara zināmi aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. 

To iespējams izdarīt elektroniski Klientu portālā www.norekini.bauskasudens.lv

Reģistrēties Klientu portālā iespējams, atverot Klientu portālu, nospiežot "Reģistrēties" un aizpildot visus reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums. 

Bauskā dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet ciparus aiz komata (litrus) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām.

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā

SIA “Bauskas ūdens” vērš uzmanību uz tiesiskajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistīti ar turpmāko ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu un norēķinu kārtību.

Latvijas Republikas Saeimā ir pieņemti “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī. (http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums)

Pamatlietas, ko nosaka šis likums:
•    Ministru kabineta kompetences;
•    Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetences;
•    Vietējās pašvaldības kompetences;
•    Pārejas perioda noteikumus.

Saskaņā ar augstāk norādīto likumu, Ministru kabinets pašlaik strādā pie jaunu noteikumu izstrādes. To galīgā redakcija ir jāapstiprina līdz 2015.gada 30.decembrim.

Būtiskākās lietas, kas skars tieši Jūs, SIA “Bauskas ūdens” klientus:

 1. kārtība, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
 2. kārtība, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas;
 3. pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtība un kārtība, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem;
 4. kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Pašlaik SIA “Bauskas ūdens” ir pieejams MK noteikumu projekts, kas visticamāk būtiski gala redakcijā nemainīsies.

Saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”, SIA “Bauskas ūdens” izstrādā jaunu pakalpojumu līgumus, Bauskas novada saistošo noteikumus un dažādus paziņojumu projektus.

 

Būtiskākās izmaiņas privātmāju klientiem:

Komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.

Likuma panti nosaka, ka komercuzskaites mēraparāta mezgls (skaitītāja aka) būs pakalpojumu lietotāja īpašums, ko pakalpojumu lietotājam, pirms tam izņemot no SIA “Bauskas ūdens” tehniskos noteikumus, ir jāizbūvē par saviem līdzekļiem uz īpašuma robežas četru gadu laikā – (pārejas noteikumi) pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Ja pakalpojumu lietotājs to nav paveicis pārejas periodā, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā.

Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Tas nozīmē to, ka pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla (skaitītāja akas) izbūves, komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) uzstāda, noplombē un turpmāk verificē pakalpojumu sniedzējs (SIA “Bauskas ūdens”) par saviem līdzekļiem.

Norēķinu kārtība – Pakalpojumu lietotājam katra mēneša beigās ir jāsniedz pakalpojumu sniedzējam (SIA “Bauskas ūdens”) informāciju par skaitītāja rādījumiem (izņemot gadījumus, kad pakalpojumu lietotājs norēķinās elektroniski).

Lai turpmāk uzlabotu uzskaites un norēķinu kārtību, lai optimizētu darbinieku darbu, SIA ”Bauskas ūdens” pēc četru gadu pārejas perioda atcels kases pakalpojumus. Tuvākajā nākotnē, plānojam ieviest norēķinus ar mūsu mājaslapas, kura pašreiz ir izgatavošanas stadijā, palīdzību.

Lai atvieglotu mūsu darbu, lūdzam mūsu klientus, pēc iespējas vairāk izmantot internetbankas pakalpojumus.

 

Būtiskākās izmaiņas juridiskajiem klientiem:

Norādījumi par Komercuzskaites mēraparāta mezgliem un Komercuzskaites mēraparātiem attiecās arī uz juridiskajiem klientiem. Pārejas periodā, kamēr nebūs izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgli uz īpašuma robežas vai atbilstoši SIA ”Bauskas ūdens” izdoto tehnisko noteikumu prasībām, ūdenspiegādes pakalpojumi notiks saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu.

Lūdzam pievērst īpašu vērību likuma pantiem un MK noteikumiem, kas saistīti ar piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu notekūdeņos, norēķinu kārtību un kompensāciju par lietošanas noteikumu pārkāpumiem.

Visas izmaiņas, ko nosaka likums un MK noteikumi tiks iestrādāti pakalpojumu līgumos.

 

Būtiskākās izmaiņas daudzdzīvokļu māju klientiem:

Turpmāk par Komercuzskaites mēraparāta mezglu tiks uzskatīts ūdens skaitītāja mezgls, kas ir izbūvēts daudzdzīvokļu mājas ievadā vai ūdens skaitītāja akā pirms mājas un norēķins par patērēto ūdens daudzumu tiks noteikts pēc tā rādījumiem. Starpība, kas var rasties starp mājas ievadskaitītāja un dzīvokļu deklarētajiem patēriņiem, tiks uzrēķināta dzīvokļiem, kam nav ūdens skaitītāju. Gadījumos, ja skaitītāji ir uzstādīti visos dzīvokļos, starpība tiks sadalīta proporcionāli katra dzīvokļa ūdens patēriņam. Dzīvokļu skaitītāji netiks uzskatīti par komercuzskaites mēraparātiem un to verifikācijas izdevumus būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem tāpat kā līdz šim. 

Gadījumos, kad par ūdens patēriņu ar pakalpojumu sniedzēju SIA ”Bauskas ūdens” pēc komercuzskaites mēraparāta (ievadskaitītāja) rādījumiem norēķinās pārvaldnieks, dzīvokļu skaitītāju verifikācija vai to esamība nav nepieciešama. Par šādu norēķinu modeli iedzīvotājiem ir jāvienojās kopsapulcē. Kopējo ūdens patēriņu pārvaldnieks var sadalīt gan starp reāli dzīvojošām personām mājā, gan starp dzīvokļiem, gan uz katru dzīvokļa platību atsevišķi. Tas ir kopsapulces lēmums. Šāda modeļa priekšrocība – nav nepieciešami skaitītāji dzīvokļos un ar to verifikāciju saistītie izdevumi; trūkums – netiek precīzi uzskaitīts katra dzīvokļa ūdens patēriņš.

SIA “Bauskas ūdens” aicina visus klientus rūpīgi iepazīties ar jaunajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistoši, gan pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojumu lietotājiem.

 

Atcerēsimies, ka planēta Zeme sastāv no 70,8% ūdens, no kuriem 97% ir okeāns un to ūdeni nevar pielietot dzeršanas vajadzībām. Tikai trīs procenti uz Zemes ir saldūdens. No šiem trim procentiem 69,6 % ir mūžīgais ledus un sniegs. Tikai trešdaļa no šiem trim procentiem ir gruntsūdens, ezeri, upes un purvi. Saudzēsim mūsu vislielāko bagātību – ŪDENI!!!

 

SIA “Bauskas ūdens”