Sestdiena, 23. Marts, 2019. Mirdza, Žanete, Žanna
Sazinies ar mums 80003939

Veselība


Bauskas novada pašvaldības sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2017. –2024. gadam PDF formātā ŠEIT


Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu jomā 2017.-2024.gadam

VP1: Veselību atbalstošas vides izveidošana un uzturēšana

 • RV1.1.: Vienlīdzīgu veselīgas dzīves iespēju nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam
 • RV1.2.: Sporta un veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstība
 • RV1.3.: Veidot un uzturēt drošu un pieejamu vidi Bauskas novadā

VP2: Samazināt saslimstību un priekšlaicīgu mirstību ar neinfekcijas slimībām

 • RV2.1.: Sirds un asinsvadu sistēmas slimību profilakse un kontrole
 • RV2.2.: Ļaundabīgo audzēju izraisītās mirstības samazināšana
 • RV2.3.: Samazināt traumatismu un mirstību no ārējiem nāves cēloņiem
 • RV2.4.: Mātes un bērna veselības veicināšana un uzlabošana
 • RV2.5.: Psihiskās veselības veicināšana un uzlabošana
 • RV2.6.: Zobu un mutes veselības veicināšana

VP3: Samazināt saslimstību un priekšlaicīgu mirstību ar infekcijas slimībām

 • RV3.1.: Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana
 • RV3.2.: Infekciju slimību profilaktiskie pasākumi

VP4: Veselīga dzīvesveida sekmēšana un veselības riska mazināšana

 • RV4.1. Fiziskās aktivitātes veicināšana
 • RV4.2. Veselīga uztura veicināšana, uztura paradumu maiņa
 • RV4.3. Atkarību izraisošo vielu izplatības un ietekmes mazināšana

VP5: Veselības veicināšanas sistēmas stiprināšana

 • RV5.1.: Starpsektoru sadarbība

 

 

 

 

 

 

Bauskas novada pašvaldības projekts
"Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei".

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts, kuru plānots īstenot laikā no 2017.-2019. gadam.

Pašvaldība projektā iegūs 293 315,00 eiro. No tiem 249 317,75 eiro ir ESF finansējums un 43 997,25 eiro – valsts finansējums.

Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, tajā skaitā aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

Projekta aktivitātes:
1. Tiks izveidota “Veselības skola” ar šādām pozīcijām:
“Jauno vecāku skola” (padomi, lekcijas, vingrošana);
Mobilais seksuālās veselības kabinets (semināri jauniešiem, riska grupu pārstāvjiem un jauniešu (ar invaliditāti) atbalsta personām);
informatīvas slimību profilakses kampaņas (cukura diabēts, onkoloģija u.tml.- sasaiste ar tematiskajām dienām pasaulē).
2. Mutes veselības veicināšanas pasākumi:
Pasākums “Esi gudrs, būsi vesels!”;
Informatīvas lekcijas izglītības iestādēs.
3. Vasaras skolas multiplikatoru sagatavošanai “Sveiks un vesels” (nometnes pedagogiem), kas nodrošinās projekta ilgtspēju (jauniešu izglītošanu par veselības jautājumiem).
4. Veselīga uztura lietošanas veicināšanas pasākumi:
“Mazo pavāriņu skola”;
Veselīga uztura skola vecākiem;
Veselīga uztura pagatavošana riska grupām (maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, meistarklase jaunajiem/topošajiem vecākiem);
Veicināta izglītības iestāžu iesaiste Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā
“Veselīgs uzturs skolā” (meistarklase skolu un bērnudārzu pavāriem, lekcija iedzīvotājiem).
5. Pasākumi “Veselību veicinošas aktivitātes”:
katrā pagastā dažādu aktivitāšu paraugdemonstrējumi, nodarbības;
“Bauskas sporta un veselības nedēļa” (ikgadēji).
Lai izvērtētu aktivitātes, tiks veiktas aptaujas, kā arī apkopoti iesaistīto speciālistu viedokļi/ieteikumi. Tiks organizēts vienas dienas seminārs pašvaldības darbiniekiem “Veselības veicināšana Bauskas novadā” ar mērķi radīt izpratni par nepieciešamību integrēt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus visās pašvaldības darbības jomās.