Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Remigrācija


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īsteno pilotprojektu „Reģionālais remigrācijas koordinators” (PAPS*). Tas tiek ieviests saskaņā ar 2016. gadā Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu, kas paredz atbalstīt pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai, iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Tāpat projekts paredz arī atbalstu ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā.

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

INFORMĀCIJAI:

Latvijas piecos reģionos ir izveidots remigrācijas koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Ģimenes, kas plāno atgriezties Latvijā, galvenokārt, interesējas par izglītības iestādēm, atbalsta pasākumiem un latviešu valodas apguves iespējām. Tomēr aktuālākais jautājums vienmēr ir par dzīvesvietas un darba iespējām. Lai palīdzētu remigrantiem rast atbildes uz šiem jautājumiem, reģionālie remigrācijas koordinatori sadarbojas ar dažādām valsts un pašvaldību institūcijām.

Zemgales remigrācijas koordinatore: Mairita Pauliņa, mairita.paulina@zpr.gov.lv; zemgale@paps.lv, mob:22338666, https://www.paps.lv/sazinai/

Koordinators sniegs informāciju par:

  • pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,
  • uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām,
  • dzīvesvietu piedāvājumiem,
  • citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

*PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”. Vizuālā identitāte veidota, balstoties uz tradicionālajām latviešu zīmēm, kur Akas un Saules zīme apvienojumā simbolizē mājas, kas sauc atpakaļ. Simbols vienlaikus ir arī tuvi un tāli ceļi, kas krustojas, bet pa vidu tiem ir mājas, kurās atgriezties.