Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aktualitātes


28.04.2022.

Pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā

Šogad, izvērtējot labās prakses piemērus iepriekšējos novados pirms administratīvi teritoriālās reformas, Bauskas novada pašvaldība skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā organizēs centralizēti. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) tiks realizēti „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks finansēta skolēnu nodarbinātība, kopā piedāvājot 127 darba vietas vasaras brīvlaikā.

NVA pasākums no 1. jūnija līdz 31. augustam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2022. gada 4. maija, aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.

Pieteikumā būs jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu norīkojumu dalībai pasākumā.

Dodoties uz NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem;
 • skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts, kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.

Detalizēta informācija NVA mājaslapā: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.

Nodarbinātība Bauskas novada pašvaldības iestādēs no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, kas tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, skolēniem, vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot). Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 4 stundas dienā, saņemot atlīdzību Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumam, skolēnam jābūt:

 • Vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot);
 • Skolēnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam novadā vismaz divus gadus.
 • Ja skolēns ir no daudzbērnu ģimenes, kopā ar pieteikuma anketu ir jāiesniedz „3+ Ģimenes kartes” kopija. Ja netiek iesniegta kartes kopija, tad skolēns tiek reģistrēts kopējā rindā.

Pieteikumi, sākot no 2. maija, jāiesniedz savai dzīvesvietai tuvākajā apvienības pārvaldē vai pagasta nodaļā klātienē vai elektroniski, pieteikuma anketu iemetot urnā pie ieejas durvīm, kas paredzēta dokumentu nodošanai, vai arī nosūtot elektroniskipasts@bauska.lv. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 13. maijam.

Pieteikuma anketas veidlapa ŠEIT.

Piedāvātās darba vietas Bauskas novada pašvaldības iestādēs ŠEIT.

Ārsta izziņas par veselības stāvokli ir jāiesniedz pie līguma parakstīšanas.

Pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

Skolēnu nodarbinātības mērķis ir piedāvāt jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi, sniegt viņiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu un pienākumiem, radīt interesi par Bauskas novadā esošajām iestādēm un karjeras iespējām. Organizējot nodarbinātības pasākumus, skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties algotā pagaidu darbā, saņemot par to atalgojumu.

Skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Bauskas novada pašvaldībā koordinē Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments, Jaunatnes nodaļa.

Kontakti:

Jaunatnes nodaļas vadītāja
Līga Briģe tālr.: 25679965; e-pasts: liga.brige@bauska.lv

Jaunatnes lietu speciālists
Gints Jankovskis tālr.: 28646934; e-pasts: gints.jankovskis@bauska.lv


28.10.2021


                                                    Jaunieši realizē projektu: "Mans novads- mans atbalss"

 

Bauskas novada pašvaldība šī gada vasaras sezonā realizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam projektu “Mans novads- mans atbalsts”, kura ietvaros Bauskas novadā dzīvojošajiem jauniešiem bija iespēja līdzdarboties dažādās projekta aktivitātēs. Projekts tika uzsākts šī gada 1.jūlijā, bet pirmā aktivitāte tika aizvadīta 16.jūlijā, kad jaunieši paši organizēja Influenceru pēcpusdienu “Fulminare” Kultūras centra pagalmā. Pasākums pulcēja vairāk kā 100 jauniešus un sociālo tīklu zvaigznes, kuri visas dienas garumā dalījās savās pieredzēs, mērķos un atbildēja uz dažādiem jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Diena bija interesanta, pozītīva un aizraujošas informācijas pārpildīta.

Projekta turpinājumā tika organizētas dažādas meistarklases un nodarbības, kuru laikā meistarklašu vadītāji “devās ārā pie jauniešiem”, organizējot radošas, mākslas un sportiskas aktivitātes brīvā dabā, vietās, kur pulcējās visvairāk jaunieši. Aktivitātes tika organizētas gan Bauskas pilsētā, gan apkārtējos pagastos, vienas no apmeklētākajām meistarklasēm bija grafiti māksla un sapņu ķērāju gatavošana, bet arī sporta aktivitāšu apmeklētāju pulciņš bija pabrangs, dodoties velo pārāgienos, tūrisma pārgājienos un piedaloties citās brīvā laika aktivitātēs. Paralēli meistarklasēm visu vasaru jauniešiem bija iespēja arī apmeklēt dažādus uzņēmumus, darboties praktiski dažādu produktu radīšanā, tāpat doties pieredzes apmaiņas braucienos, līdzdarbojoties citu jauniešu sagatvotas aktivitatēs, mainoties pieredzē un kopīgi ieturot pikniku brīvā dabā. Vasara brīvā dabā – tāda bija šī vasara jauniešiem Bauskas novadā. Šīs aktivitātes turpinājās arī vēl septembrī un oktobrī, kad jaunieši devās uz Kandavas multifunkcionālo jauniešu centru, lai apraudzītu kā darbs ar jaunatni notiek citviet Latvijā, kādās ir jauniešu iespējas Kandavas pilsētā, tāpat apskatīja uzņēmumu “Pie Kristapa”, darbojās praktiski un izzināja Kandavas mājražotāju radītos produktus. Tāpat septembrī un oktobrī tika aizvadītas arī ēst gatavošanas, fotorāfēšana un putnu būrīšu gatavošanas meistarklases, ierobežojum dēļ, šajās nodarbībās varēja atrasties mazāks skaits jauniešu, tomēr iegūtās zināšanas un prasmes ikvienam bija ‘’loti noderīgas un tās jauniešiem būs iespēja izmantot turpmākajā dzīvē.Septembrī četras nedēļas nogales tika rīkoti Orientēšanās piedzīvojuma “Tūrists savā novadā” posmi, kuri notika trīs pagastos un Bauskas pilsētā. Arī šis pasākums pulcēja lielu skaitu jauniešu ar ģimenēm, draugiem un paziņām, kopīgi aktīvi, radoši un aizraujoši pavadot nedēļas nogales un savu brīvo laiku.
Tāpat projekta laikā 8 jaunieši sadarbībā ar mācību centru “BUTS” apguva sev intersējošas tēmas, iegūstot sertifikātus un diplomus, kas papildinās ne tikai viņu CV nākotnes darba meklējumos, bet bija lielisks zināšanu papildinājums, ko izmantot savu mērķu sasniegšanai. Vēl projekta laikā tika organizētas gan grupu, gan individuālas psihologa konsultācijas jauniešiem, kuri juta nepieciešamību aprunāties ar ar cilvēku, kurš spētu izprast viņu iekšējās problēmas, jauniešiem, kuri jutas nomāktību vai depresijas pazīmes, kuras radījuši Covid-19 panedēmijas ierobešojumi, bija iespēja bezmaksas doties pie psiholoģes uz individuālajām konsultācijām, kā atzina jaunieši, tas bija ļoti noderīgi, esot radusies sajūta, ka psihologs daudz labāk saprot viņus nekā tuvākiem ģimenes locekļi.
Kopumā projekts deva būtisku ieguldījumu novada jauniešu ikdienas dzīves uzlabošanā, mazināja pandēmijas radītās sekas, kuras lika jauniešiem justies nomāktiem, satrauktiem un pat depresīviem. Pēc projekta veiktajā aptaujas anketā, lielākā daļa jauniešu, kuri piedalījās vismaz vienā no projekta aktivitātēm, norādīja, ka pēc projekta viņu emocionālā veselība un sajūtas ir uzlabojušās, un projekts nesis pozitīvas emocijas, jaunus draugus, prasmes un zināšanas.


  

Liene Rotberga,
Bauskas novada administrācijas
Jaunatnes lietu speciāliste.26.08.2021.

Projekta „Mans novads mans atbalsts” orientēšanās piedzīvojuma „Tūrists savā novadā”  NOLIKUMS

 


19.08.2021.


18.08.2021.


26.07.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


26.07.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


26.07.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


12.03.2021.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

 

Bauskas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 15.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

 

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

 

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

 

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

 

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

 

Projekti iesniedzami līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Nolikums: ŠEIT.      
PMP plāns: ŠEIT.
Saites: ŠEIT.

                     

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  2021.gada 28.maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

 

Projektus var iesniegt:

 • personīgi  Bauskas novada domē, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads;
 • pasta sūtījumā, adresējot Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads;
 • elektroniski uz e-pastu: dome@bauska.lv .

 

Papildu informācija:
Individuālas informatīvās konsultācijas iepriekš sazinoties ar projektu koordinatori Lieni Rotbergu,                       
Tālrunis: 27630665              
E-pasts:  liene.rotberga@inbox.lv    

      

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

  


10.12.2020.

Bauskas novada jauniešu domes jaunieši šogad decembri pavada katrs savās mājās - attalināti kopīgi radot Ziemassvētku pārsteiguma dāvaniņas līdzcilvēkiem. Dāvaniņas tiks nogādātas jau nākošnedēļ, lai ielīksmotu to sirdis, kuri , iespejams, nevar būt mājās ar mīļajiem un tiem, kuriem sirsniņas nav tik līksmas, bet mēs gribam, lai ikviens var pasmaidīt. Jaunieši vairo labo!

 

 

 


17.11.2020.

Bauskas novada jauniešu sveiciens Latvijai dzimšanas dienā ar sabiedrības līdzdalību!

 


11.11.2020.

Pavadīsim svētkus aktīvi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.11.2020.

Atklāsim Latviju no jauna!
Parādi mums, kas ir Tava Latvija un ko tā Tev nozīmē! Izpaudies kā vien vēlies! Gaidīsim jūsu darbus līdz 18.11.2020. Sumināsim Latviju kopā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


03.10.2020.

Šodien arī mēs piedalījāmies #jerusalemadancechallange!


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29.05.2020.

Šodien mums notika īsais kurss kulinārijā. Pagatavojām paši savus cepumiņus un bulciņas, kā arī spēlējām spēles un labi pavadijām laiku. Liels paldies Denisijai Šteinbergai, ka dalijies ar savām zināšanām, kuras varējām pielietot arī praktiski!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22.09.2020.

Bauskas novada jaunieši aicina uz kulinārijas meistarklasi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22.09.2020.

Vakar Bauskas novada Jauniešu domes dalībnieces Katrīna, Paula, Viktorija, Keita un JLS Liene viesojās pie Bauskas novada domes priekšsēdētāja Arnolda Jātnieka. Paldies Bauskas novada domei par iespēju video formātā pastāstīt par jauniešu dzīvi mūsu novadā. Paldies @picudarbnica ,@bauskas_alus_daritava un @restoransmuza par sagatavotajām dāvanām.


07.09.2020.

Bauskas novada Jauniešu domes jauniešu izveidotais video stāsts par jauniešu dzīvi Bauskas novadā!