Sestdiena, 28. Maijs, 2022. Vilhelms, Vilis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Metodiskais atbalsts


Vadlīnijas skolēnu / audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

#MāciesMājās Īsa rokasgrāmata skolām: Latvija māca un mācās attālināti!

Speciālās izglītības iestādes - attīstības centri, kas sniedz konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem  ārkārtējās situācijas apstākļos

Metodiskie materiāli VISC

Pirmsskolas mācību programma Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība


Grozījumi Izglītības likumā: ŠEIT

Ziņu izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai: ŠEIT


"Izglītības attīstības centrs" (IAC) noslēdz darbu pie starptautiska projekta, kurā iegūta plaša pieredze globālās tematikas iekļaušanai formālajā izglītībā un izveidota plaša metodisko materiālu krātuve, kas pieejama lietošanai projekta mājas lapas sadaļā, kurā apkopoti 10 projekta izdevumi http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/projekta-izdevumi/ .

Šie materiāli Jūsu izglītības iestādēm noderēs kā mūsdienīgi metodiskie materiāli darbam stundās un ārpuskalses darbā, lai mudinātu skatīties plašāk, meklēt lokāla un globāla līmeņa kopsakarības, analizēt problēmu cēloņus un sekas, iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā.