Pirmdiena, 14. Oktobris, 2019. Minna, Vilhelmīne
Sazinies ar mums 80003939

Metodiskais atbalsts


Mācību jomu koordinatori Bauskas un Rundāles novadā

Metodiskie materiāli VISC

Latvijas valsts simtgade - 2019

Aktualitātes valstiskās audzināšanas īstenošanā izglītības iestādēs 2019.gadā

Pirmsskolas mācību programma Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā


Valsts izglītības satura centra pasākumu plāns 2019. gada augustam - decembrim, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem: ŠEIT

Grozījumi Izglītības likumā: ŠEIT

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā: ŠEIT

Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku: ŠEIT

Ziņu izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai: ŠEIT

 


"Izglītības attīstības centrs" (IAC) noslēdz darbu pie starptautiska projekta, kurā iegūta plaša pieredze globālās tematikas iekļaušanai formālajā izglītībā un izveidota plaša metodisko materiālu krātuve, kas pieejama lietošanai projekta mājas lapas sadaļā, kurā apkopoti 10 projekta izdevumi http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/projekta-izdevumi/ .

Šie materiāli Jūsu izglītības iestādēm noderēs kā mūsdienīgi metodiskie materiāli darbam stundās un ārpuskalses darbā, lai mudinātu skatīties plašāk, meklēt lokāla un globāla līmeņa kopsakarības, analizēt problēmu cēloņus un sekas, iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā.