Ceturtdiena, 28. Oktobris, 2021. Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Metodiskais atbalsts


Vadlīnijas skolēnu / audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

#MāciesMājās Īsa rokasgrāmata skolām: Latvija māca un mācās attālināti!

Speciālās izglītības iestādes - attīstības centri, kas sniedz konsultācijas izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem  ārkārtējās situācijas apstākļos

Mācību jomu koordinatori Bauskas, Rundāles un Vecumnieku novadā 2020./2021. mācību gadā. 

Metodiskie materiāli VISC

Latvijas valsts simtgade - 2019

Aktualitātes valstiskās audzināšanas īstenošanā izglītības iestādēs 2019.gadā

Pirmsskolas mācību programma Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība


Valsts izglītības satura centra pasākumu plāns 2019. gada augustam - decembrim, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem: ŠEIT

Grozījumi Izglītības likumā: ŠEIT

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā: ŠEIT

Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku: ŠEIT

Ziņu izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai: ŠEIT

 


"Izglītības attīstības centrs" (IAC) noslēdz darbu pie starptautiska projekta, kurā iegūta plaša pieredze globālās tematikas iekļaušanai formālajā izglītībā un izveidota plaša metodisko materiālu krātuve, kas pieejama lietošanai projekta mājas lapas sadaļā, kurā apkopoti 10 projekta izdevumi http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/projekta-izdevumi/ .

Šie materiāli Jūsu izglītības iestādēm noderēs kā mūsdienīgi metodiskie materiāli darbam stundās un ārpuskalses darbā, lai mudinātu skatīties plašāk, meklēt lokāla un globāla līmeņa kopsakarības, analizēt problēmu cēloņus un sekas, iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā.