Piektdiena, 30. Jūlijs, 2021. Renārs, Valters, Regnārs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Olimpiādes


Kārtība, kādā tiek organizēta Bauskas un Rundāles novadu skolu vispārizglītojošo skolu olimpiādes izglītojamajiem 2020./2021. mācību gadā: 

2020./2021.mācību gada novada olimpiāžu uzvarētāji ŠEIT
47. latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
47. latviešu valodas olimpiāde 8., 9. klašu izglītojamajiem ŠEIT
27. vēstures olimpiāde 12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
27. vēstures olimpiāde 9. klašu izglītojamajiem ŠEIT
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes ŠEIT
43. bioloģijas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
22. ekonomikas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
71. fizikas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
38. ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
62. ķīmijas olimpiāde 9.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
71. matemātikas olimpiāde 5.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT
50. angļu valodas olimpiāde 10.-12. klašu izglītojamajiem ŠEIT

Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikums

Kārtība, kādā tiek organizēts Bauskas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2019./2020.m.g.

Bauskas un Rundāles novadu mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD aktivitāšu plānojums 2019./2020.m.g.