Otrdiena, 19. Oktobris, 2021. Drosma, Drosmis, Elīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noderīgi


2019./2020. mācību gada sākuma un beigu datumi

- 2019./2020. mācību gads sāksies 2019. gada 2. septembrī un ilgs līdz 2020. gada 29. maijam: 1.-8. klasei un 10.-11. klasei.

- 9. klašu skolēniem mācības beigsies 15. maijā, bet mācību gads - 12. jūnijā.

- 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads noslēgsies 19. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

- Rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;

- Ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

- Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem - no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem - no 2020. gada 23. līdz 27. martam.

- Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem - no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt, un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācības, izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarināšanu 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem. Piemēram, šāda situācija var veidoties ziemā, kad sakarā ar zemo gaisa temperatūru bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" 


Jaunā izglītības satura (lietpratībā balstītā) sasniedzamais rezultāts

Pirmsskolas izglītības vadlīnijas spēkā no 2019.gada 1.septembra

Pamatizglītības standarts spēkā no 2020.gada 1.septembra

Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā


Krīzes gadījumu vadība izglītības iestādēs

Klases stundu porgrammas paraugs

Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.-4.klasē 

Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana, mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās. Projekta metodiskais materiāls.

Kopā kopjam savu kopienu: Latvijas vietējās kopienas organizāciju pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pieredzes stāsti

 

Informatīvais materiāls vecākiem "Bērns sešu gadu vecumā: no rotaļām līdz mācībām"

Jaunas grāmatas Bauskas bērnu bibliotēkā un Izglītības nodaļas metodiskajā kabinetā

Metodiskais materiāls "Stunda muzejā"

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS izglītības iestādes rīkojumu izdošanai

Skolēnu pašpārvalžu darba tiesiskais regulējums

Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā

Izglītojamo tiesību nodrošināšanas uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos izvērtējums

Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei

Tiešsaistes materiāli par drošību