Piektdiena, 30. Jūlijs, 2021. Renārs, Valters, Regnārs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Karjera


Bauskas novadā no 2020.gada 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 

Vairāk lasīt: ŠEIT


Apstiprināts Bauskas novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. m. g. “Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Plānu skatīt: ŠEIT


Apstiprināts Bauskas novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2018./2019. m. g. “Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001.

Plānu skatīt: ŠEIT

Plāna 1.aktualizācija: ŠEIT


Sākts projekts par karjeras atbalstu izglītības iestādēs

Bauskas novada dome 2017.gada 18.septembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz 2020.gada 30.decembrim.

Projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināt karjeras atbalstu skolēniem, organizējot dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus, grupu un individuālās karjeras konsultācijas. Projekta ietvaros tiks organizēta labās prakses apmaiņa. Tiks plānotas dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem par bērnu un jauniešu karjeras nepieciešamā karjeras atbalsta jautājumiem, kā arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība karjeras virziena izvēlei. Plānots veicināt sadarbību ar dažādām mērķauditorijām, iestādēm un uzņēmumiem.

Finansējums tiks piešķirts katru mācību gadu līdz pat 2020.gada 30.decembrim.

Projekta koordinatore Bauskas novadā: Baiba Stūre, tālrunis: 63923665, e-pasts: baiba.sture@bauska.lv.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas ietvaros plānoti dažādi pasākumi. Projekta izmēģinājumskolas ir Bauskas 2. vidusskola, Uzvaras vidusskola, Īslīces vidusskola, Vecsaules pamatskola, Codes pamatskola.

Ar 2017.gada oktobri skolā darbu ir uzsākuši pedagogi karjeras konsultanti. Sadarbībā ar izglītības iestādēm ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns Bauskas novadā, kura izdevumus plānots segt no projekta finansējuma.

Baiba Stūre
Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļas metodiķe