Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Darba plāns


Izglītības nodaļas darba plāns

2023. gada marts

N.P.K.

Datums, laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

1.

Katru pirmdienu

9.00-10.30

Izglītības nodaļā

Izglītības nodaļas darbinieku sanāksme

V.Ieleja

2.

Katru pirmdienu

13.00-14.00

Tiešsaistē

Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta nodaļu vadītāju sanāksme

A.Ozoliņa

3.

01.-03.03.

Bauskas Valsts ģimnāzija

Valsts olimpiāde informātika

VISC, BVĢ

4.

02.03.plkst 9:00

PII “Cālītis”

Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas seminars PII “Cālītis”

I.Špundzāne

E. Meldere

5.

03., 10., 17., 24., 31.03.

Bauska, Katoļu iela 3

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes

B. Šumina

6.

09.03.

Bauskas Valsts ģimnāzija

Latviešu valodas un literatūras novada posma olimpiāde-konkurss 4. klasei

S. Nākmane

7.

10.03.

Izglītības iestādēs

Olimpiāde matemātikā 5.-8.klasei (darbus nogādāt līdz plkst.16.00 Katoļu -3, Bauskā)

VISC,

E. Meldere

8.

Līdz 10.03.

elektroniski

Novada MJK iesniedz aprīļa mēneša darba plānu

E. Meldere

9.

10.03. plkst. 10.00

Iecavas vidusskola

Bauskas novada Publiskās runas konkurss

V. Ķērpe

E. Meldere

10.

13.03. plkst. 10.00

Katoļu-3, Bauska

Matemātikas olimpiādes 5.-8.klasei darbu labošana

E. Meldere

11.

22.03. plkst.10.00

Skaistkalnes vidusskola

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem

V. Ieleja

12.

23.03.

PII “Zīlīte”

Noslēguma nodarbība/praktikums “Āra vides izmantošanas iespējas, kā alternatīvs mācību vides piedāvājums pirmsskolas izglītības īstenošanai”

B. Šumina

13.

23.03. plkst. 14.30

Katoļu iela -3, Bauska (datorklase)

Izglītības iestāžu vietnieku mācību jomā seminārs par CE norisi

L. Kirilko

  1.  

27.-31.03.

Izglītības nodaļā, elektroniski

Novada MJK darbības pārskata iesniegšana un NP akta parakstīšana

E.Meldere

15.

Pirmdienās, trešdienās

(laiks un skola tiks precizētas, sazinoties iepriekš)

Tikšanās ar skolu vadības komandu “Datu un informācijas ieguve par izglītības kvalitātes jautājumiem”

V. Ieleja

Sporta skolas

1.

03.03.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS sporta halle

2012./2013.g.dz.

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

„Drošie un veiklie”

 

I.Kirkila

2.

10.03.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS Sporta hallē

2008./2009.g.dz.

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

 Brīvajā cīņā

I.Kirkila

A .Vasiļjevs

3.

24.03.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS peldbaseins. Divas vecuma grupas.

4.-5.klase

3.klase un jaunāki

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

 Peldēšanā

I.Kirkila

4.

31.03.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS sporta hallē, Codes pamatskolā

C un D vecuma grupām

2009./2010.g.dz un 2011./2012.g.dz zēniem

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

 Florbolā

A. Grandovskis

L. Jakutāviča

Mūzikas un mākslas skolas

1.

15.02.-15.03.

BMMS mākslas nodaļa

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina skolu valsts konkursa I kārtas darbu izstāde

A.Pastors

2.

27. 02. – 02.03.

Vecumnieku Tautas nams

Eksperss izstāde "Vērtību zīmes" no projekta "Mūsu saule".

A.Sproģe

3.

02.03. – 30.03.

Vecumnieku Tautas nams

Grafikas izstāde "Peldošie, lidojošie."

A.Sproģe

4.

Februāris-marts

BMMS mākslas nodaļa

BMMS audzēkņu darbu izstāde –

darbs materiālā FOTO

Ģ.Donerblics

5.

03.03.

Mārupes MMS

VI Sitaminstrumentu spēles solistu konkurss Amber Percussion 2023

I.Ruņģis

6.

03.03. – 09.03.

Vecumnieki, Pludmales iela Nr.18 - siltumnīca

Tematiska izstāde “Sniega karaliene”

A.Gustsone

7.

04.03.

Jelgavas MVSK

VI Zemgales reģiona mūzikas skolu koru festivāls – koncerts “Lai sasaucamies, lai dziedam”

I. Bukša

L.Batņa

8.

06.03. plkst. 16.00

Iecavas MMS koncertzāle

Iecavas MMS ansambļu/kolektīvu konkurss

D.Tauriņa

9.

07.03.

 

BMMS mūzikas nodaļa

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zēnu koncerts

I.Idere- Bankava

10.

08.03.

Juglas MS

VII jauno pianistu festivāls ,,DEBIJA 2023” (B.M.Vēvers)

I.Rozentāle

11.

09.03. plkst.17.30

Bauskas MMS

Vijolnieku pavasara koncerts vecākiem

A.Avotiņa

12.

09. 03.

MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas audzēkņu Valsts konkursa ”Apģērbs ir vēstījums” pasākums

 

A.Pastors

L.Potaša-Strode, S.Potaša

 

13.

9.03. plkst. 14.00

 

Iecavas vsk.

Iecavas vidusskolas Aktu zāles atklāšana

D.Tauriņa

14.

10.03.

Jelgavas novada MMS

IV Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT

L.Meldere, S.Potaša

15.

11. 03.

Rīga,muzeji,

izstāžu zāles

Bauskas MMS mākslas nodaļas audzēkņu

mācību ekskursija-izstāžu apmeklējums

 

A.Pastors

16.

17.03.

plkst.10.00

Saulaines tehnikumā

Pūšaminstrumentu orķestra koncerts pasākumā

“Uzņēmēju brokastis”

A.Dziļums

17.

 17.03.

Valmieras 5.vidusskola

Bērnu kora “Via Stella” un Valmieras Mūzikas skolas kora draudzības koncerts “Uz vēja spārniem  - pavasars”

L.Batņa

18.

17.03. plkst. 10.00

Jelgavas MV

V Starptautiskais jauno pianistu konkurss Mūzikas varavīksne (B.M.Vēvers)

I.Rozentāle

19.

20.03.

tiešsaistē

II Starptautiskais Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkurss (M.Dzalbe)

B.Kuzmina

20.

22.-24.03.

Mārupes MMS

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles konkurss ,,Wind stars 2023” (E.Andersone)

R.Vectirāns

21.

 

 

 

 

22.

 25.03.

Piņķu kultūras centrs

Koklētāju ansambļa “Skandīne” dalība Dziesmu svētku kopmēģinājumā

K.Jeronoviča

23.

26.03.

Jelgavas 4.vsk.

Zemgales un Kurzemes novadu XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate

A.Dziļums

24.

27.03.

plks.17.00

Bauskas MMS

Ģitāristu pavasara koncerts vecākiem

A.Avotiņa

25.

29.03.

plkst.17.30

Bauskas MMS

Pianistu pavasara koncerts vecākiem

L.Kārkliņa

26.

29.03.

plkst.17.00

 Bauskas MMS

 

Bauskas MMS, Iecava MMS, Vecumnieku MMS akordeonistu pavasara draudzības koncerts

A.Rušmane

27.

 29.03.

Vecumnieku Tautas nams

Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts “Pavasara elpa”

A.Dziļums

28.

29.03. plkt. 14.00

Rīgas Mākslas vēstures muzejs

Mācību ekskursija uz Muzeju krātuvi un Skulptūtas mežu-antīkās un renesanses tēlniecības nolējuma ekspozīciju.

A.Purniņa, S.Potaša

29.

29.03.

Nīcas KN

V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss-festivāls

I.Rozentāle, A.Veisa

30.

marts

Grenctāles bibliotēka

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

A.Pastors

31.

marts

 

Darbu iesniegšana 54.Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam Taivānā

Z.Strazdiņa

Bauskas bērnu un jauniešu centrs

1.

1.marts -2.aprīlis

Bauskas muzejs

Bauskas novada bērnu un jauniešu mākslas darbu konkursa izstāde “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

I.Liepa

2.

4.marts

plkst.18.00

Misas TN

 

DK “Mēmelīte” dalība koncertā

“Paaudžu paaudzes vienā solī”

L.Irbīte

3.

5.marts

plkst.17.00

Bauskas KC

DK “Mēmelīte” dalība pasākumā

“Ceļā uz Deju svētkiem”

L.Irbīte

4.

7. marts

Tukums

Vokālās mūzikas  konkurss ”Balsis”

II kārta

Z.Jēgere

5.

10.marts

e-pastā: veronika.puke@bauska.lv

Pieteikumu iesniegšana

Skatuves runas konkursam

V.Puķe

6.

10.marts

e-pastā:

vicevija @inbox.lv

Pieteikumu iesniegšana  Dižošanās  gadatirgum ,,Bauskas  novada pilsētu/pagastu dārgumi”

V.Cerusa

7.

11.marts

Pluņģes KC

DK “Mēmelīte” dalība

XVII starptautiskajā folkloras festivālā “Laisves vaikai”

L.Irbīte

8.

14.marts

plkst.11.00- 16.00

Bauskas muzejs

Bauskas BJC Sarkanā māja Kalna ielā 14, Bauskā

Bauskas KC

Bauskas novada bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls

“Bauskas novada toņi un pustoņi 2023”

 

I.Liepa

9.

16.marts

plkst.11.00

Bauskas BJC Dzeltenā māja

Rīgas ielā 8, Bauskā

Dižošanās  gadatirgus ,,Bauskas  novada pilsētu/pagastu dārgumi”

 

V.Cerusa

10.

19.marts

Īslīces  KN

DK “Mēmelīte” dalība Bauskas deju apriņķa deju skatē, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

L.Irbīte

11.

21.marts

plkst.11.00

Bauskas BJC Dzeltenā māja

Rīgas  ielā 8, Bauskā

Bauskas novada izglītības iestāžu

Skatuves runas konkurss

V.Puķe

12.

22.marts

e-pastā:

jegerzaiga@inbox.lv

Pieteikumu iesniegšana Bauskas novada izglītības iestāžu zēnu koru, 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkursam

Z.Jēgere

 

13.

22.marts

plkst.15.30

 

Bauskas BJC Sarkanā māja Kalna ielā 14, Bauskā

Skolēnu sacensības trases automodelismā “Bauskas kauss 2023”

A.Kiršteins

14.

30. marts

plkst.13.00

Bauskas KC

Bauskas novada izglītības iestāžu zēnu koru, 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkurss

Z.Jēgere