Svētdiena, 22. Maijs, 2022. Emīlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Speciālās skolas


PAMŪŠAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA​
pamusa.bauska.lv

„Pamūšas skola” Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931
Reģ.Nr. 90000056997 
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV94UNLA0029700130741

Kontakti
Direktore: Aelita Naumane
Tālr. 63956285, 28600219
Metodiskais kabinets, tālr. 63956155
fakss: 63 956 235
E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

 

 Pamūšas speciālās pamatskolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam 


Vīzija

Ceļš uz kvalitatīvu, mūsdienīgu, humānu speciālās izglītības iestādi, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, iespēju robežās līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu, vecāku un sabiedrības sadarbību.

Mēs lepojamies

 • 7 speciālās izglītības programmas   (pirmsskola, pamatskola, profesionālā pamatizglītība);
 • Neliels izglītojamo skaits klasēs;
 • Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas;
 • Efektīvs Metodisko komisiju darbs;
 • Profesionāls pedagoģiskais sastāvs;
 • Bezmaksas mācību grāmatas un mācību līdzekļi;
 • Uzturēšanās internātā;
 • Fakultatīvās nodarbības;
 • Mācību priekšmeti ārpusstundu paraugplānā (ārstnieciskā vingrošana, ritmika);
 • Mūzikas terapija;
 • Nodarbības ar zirgiem;
 • Bezmaksas pārvadājumi;
 • Kvalitatīva ēdināšana;


Interešu izglītības nodarbības

 • Rokdarbi „Čaklās rokas“
 • Ansamblis
 • Mākslas pulciņš
 • Lauksaimniecības pulciņš
 • Vēstures pulciņš
 • Ētikas pulciņš
 • Datorzinības pulciņš
 • Veselības mācības pulciņš

Pamūšas speciālās pamatskolas prezentācija

Pamūšas speciālās pamatskolas pašvērtējums

Pamūšas speciālās pamatskolas vīzija turpmākajiem gadiem

Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā pamatskola” nolikums

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.

ZĀLĪTES SPECIĀLĀ PAMATSKOLA

5.-10.klase

Adrese: "Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913
Tālr. direktora kabinetā: 29483699
Lietvede: 25472888
Ēdnīcas vadītāja: 20224430

 

1.-4. klase un pirmsskolas grupas

Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Tālr. skolotāju istabā: 22027832
e-pasts: zalitesskola@iecava.lv
mājaslapa: http://zalitesskola.lv/

E-adreses saziņas kanāls:

Direktore: Aija Spriņķe