Svētdiena, 01. Augusts, 2021. Albīna, Albīns

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Speciālās skolas


 

 

PAMŪŠAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA​
pamusa.bauska.lv

„Pamūšas skola” Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931
Reģ.Nr. 90000056997 
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV94UNLA0029700130741

Kontakti
direktore Aelita Naumane
63956285; mob.  28600219
metodiskais kabinets - 63956155
fakss: 63 956 235
E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv

 Pamūšas speciālās pamatskolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam 


Vīzija

Ceļš uz kvalitatīvu, mūsdienīgu, humānu speciālās izglītības iestādi, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, iespēju robežās līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu, vecāku un sabiedrības sadarbību.

Mēs lepojamies

 • 7 speciālās izglītības programmas   (pirmsskola, pamatskola, profesionālā pamatizglītība);
 • Neliels izglītojamo skaits klasēs;
 • Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas;
 • Efektīvs Metodisko komisiju darbs;
 • Profesionāls pedagoģiskais sastāvs;
 • Bezmaksas mācību grāmatas un mācību līdzekļi;
 • Uzturēšanās internātā;
 • Fakultatīvās nodarbības;
 • Mācību priekšmeti ārpusstundu paraugplānā (ārstnieciskā vingrošana, ritmika);
 • Mūzikas terapija;
 • Nodarbības ar zirgiem;
 • Bezmaksas pārvadājumi;
 • Kvalitatīva ēdināšana;


Interešu izglītības nodarbības

 • Rokdarbi „Čaklās rokas“
 • Ansamblis
 • Mākslas pulciņš
 • Lauksaimniecības pulciņš
 • Vēstures pulciņš
 • Ētikas pulciņš
 • Datorzinības pulciņš
 • Veselības mācības pulciņš

Pamūšas speciālās pamatskolas prezentācija

Pamūšas speciālās pamatskolas pašvērtējums

Pamūšas speciālās pamatskolas vīzija turpmākajiem gadiem

Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā pamatskola” nolikums

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.