Trešdiena, 28. Jūlijs, 2021. Cecīlija, Cilda

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Profesionālās ievirzes izglītība


BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Kontakti:
Direktore: Anita Velmunska, tālr. 63923942, mob.t. 29424988.
Lietvede: Inguna Paegle, tālr. 63923944.
Lietvede: Elīna Prudņikova, tālr. 25965923.

Adrese: 
Upmalas iela 5;  Dārza iela 9, Bauska LV-3901
Reģ.Nr. 90011521379
AS SEB banka
Kods UNLA22XX
Konta nr.LV37UNLA0055000476964

Mājas lapa: www.muzikamaksla.bauska.lv
e-pasts: muzika.maksla@bauska.lv

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas prezentācija

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pašvērtējums

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns 2019. - 2024.gadam.

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.

Attīstības vīzija

Skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Skola, kurā skolotāji strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai. Ikkatrs, kas ir saistīts ar Bauskas Mūzikas un mākslas skolu šeit ir ieskanējies, kāds spožāk, kāds nedrošāk, cits biklāk, bet cits- ļoti spilgti. Mūsu Skolā pavadītie skanoši krāsainie gadi dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu, atdzīvina radošo dvēseli un pilnveido to. Mūzika- tās ir emocijas un sajūtas, kas aizkustina, kas grūti vārdos aprakstāmas un izsakāmas, bet tās spēj iekustināt tādus kā tauriņa spārnus dziļi dvēseļu dzīlēs- patiesi, mīļi un aizkustinoši.

Mēs mācāmies:

  • izspēlējot sarežģītus skaņdarbus, kas izskan un noviz kā mirdzošas pērles, gan izdziedot dziesmu notis, kas kā rasas lāses ļaujas saules stariem un ievizas mūzikas varavīksne septiņās notīs
  • saskatīt pasauli, lietas, cilvēkus, notikumus, dabas skaistumu un caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos

Tā mēs skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami ejam. Ejam tālāk. 

 

BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA
 
Moto: „Sports ir visā pasaulē atzīts līdzeklis audzināt sportistos un caur viņiem visā tautā drosmi, spēku, apķērību, dzelzs gribu, izturību un neatlaidību, un visu to disciplinētā formā, stiprinot godprātību, taisnīgumu, pienākuma apziņu pret tautu un valsti.”
 
Kontakti:
Direktore Biruta Grantiņa, 26563158
Tālrunis: 639 22852
Mob. tālrunis: 25609835
Fakss: 639 24129
 
Adrese:
Pilskalna iela 26, Bauska, LV-3901
Reģ. Nr.: 90000033176
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV80UNLA0029700130314