Pirmdiena, 21. Oktobris, 2019. Severīns, Urzula
Sazinies ar mums 80003939

Vakances

 • Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vides serviss" valdes loceklis

  Pieteikšanās līdz: 2019.10.22

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz vakanto pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vides serviss” valdes locekļa amatu.

  Prasības pretendentiem/ēm:

  • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
  • augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai inženierzinātnēs;
  • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā trīs gadi;
  • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
  • stratēģiska domāšana, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu;
  • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
  • vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrības vadīšanā;
  • izpratne par SIA “Vides serviss” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
  • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu realizēšanā;
  • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
  • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas);
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu zināšanas;
  • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

  Iesniedzamie dokumenti:

  • motivēts pieteikums;
  • dzīvesgaitas apraksts (CV);
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, kopijas;
  • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
  • pretendenta sagatavots redzējums par SIA „Vides serviss” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Komerclikumā noteiktie ierobežojumi kandidatūras virzīšanai valdes locekļa amatam. APLIECINĀJUMS

  Piedāvājam:

  • mēneša atlīdzību EUR 1990

   

  Konkursa nolikums

   

  Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 22.oktobrim Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē dome@bauska.lv Tālrunis uzziņām 63922540.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā https://bit.ly/2ni4JTB vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

 • Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors/e

  Pieteikšanās līdz: 2019.10.22

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz vakanto vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora amatu.

  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā ne mazāk par 3 gadiem pēdējo 5 gadu laikā. Par izglītības vadības darbu tiek uzskatīts darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības iestāžu vadīšanu un kontroli, vai ir apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma izglītības vadībā. Pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā var tik uzskatīta par priekšrocību;
  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu APLIECINĀJUMS;
  • izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
  • pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
  • spēja organizēt izglītības iestādes racionālu darbību, atbilstoši noteiktajiem mērķiem;
  • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
  • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, ar izglītības darba vadību saistītu datu bāžu pārzināšana);
  • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
  • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

  Iesniedzamie dokumenti:

  • motivēts pieteikums;
  • dzīvesgaitas apraksts (CV);
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi kopijas;
  • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
  • pretendenta sagatavots redzējums par izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” attīstību;
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt  par pedagogu.

  Piedāvājam:

  • mēneša atlīdzību EUR 2300 pirms nodokļu nomaksas

   

  Konkursa nolikums 

   

  ​Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 22.oktobrim, Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē dome@bauska.lv Tālrunis uzziņām 63922660, 63922540.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā https://bit.ly/2ni4JTB vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki