Svētdiena, 22. Maijs, 2022. Emīlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vakances

 • Attīstības un būvniecības departamenta vides speciālists/-e

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.27

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta vides speciālista amata vakanci (darba vietas adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov.).

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs;
  • vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības darbā vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
  • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • B kategorijas autovadītāja tiesības.


  Galvenie amata pienākumi:

  • plānot, koordinēt, ieviest un vadīt ar vides aizsardzības jautājumiem saistītos projektus pašvaldībā;
  • sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu, sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • sagatavot informāciju par vides stāvokli, vides kvalitāti un aizsardzību;
  • veikt novada vides monitoringa datu bāzes izveidošanu un papildināšanu (peldūdeņu monitorings, atkritumu izgāztuvju monitorings u.c.) un pēc nepieciešamības informēt sabiedrību par monitoringa rezultātiem;
  • izveidot un uzturēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, septiķu un krājtvertņu reģistru un kontrolēt apsaimniekošanas nosacījumu izpildi;
  • izstrādāt un uzraudzīt novada plānošanas dokumentus vides aizsardzības jomā, izstrādāt pašvaldības saistošo noteikumus par vides jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai;
  • sagatavot atzinumus par ūdenstilpju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, tai skaitā, par ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem plūdu draudu novēršanai;
  • koordinēt jautājumus par hidrobūvju ūdens līmeņu kontroli un sadarboties ar attiecīgajām institūcijām un zemes īpašniekiem;
  • organizēt un īstenot vienotu pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo dabas teritoriju, liegumu, parku, aleju un dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanas un uzskaites koordinēšanu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un nodrošināt attiecīgo pakalpojuma sniedzēju darbības kontroli;
  • sniegt priekšlikumus un sagatavot nepieciešamo informāciju par veiktajām vai plānotajām piesārņojošajām darbībām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī veikt Valsts vides dienesta izsniegto atļauju piesārņojošas darbības veikšanai kontroli pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • sniegt priekšlikumus, sagatavojot pašvaldības budžeta projekta tāmi par dabas resursu nodokļa izlietojumu vides aizsardzības pasākumiem un kontrolēt tā racionālu izlietojumu.

   

  Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas līdz EUR 1267, pārbaudes laikā darba samaksa tiek noteikta 85% apmērā no noteiktās darba algas;
  • sociālās garantijas;
  • interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
  • profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz vides speciālista amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29425784 (Mārtiņš Veinbergs, Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 27.maijam, plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Komunālā dienesta santehniķis

  Pieteikšanās līdz: 2022.06.30

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles apvienības pārvalde” aicina darbā Komunālā dienesta santehniķi.

   

  Darba pienākumi:

  • Veikt Pilsrundāles ciema kanalizācijas sūkņu staciju, kanalizācijas tīklu, skataku, sūkņu, kompresoru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanu un remontdarbus.
  • Kanalizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aizsargjoslu uzturēšana.
  • Apkalpot Rundāles apvienības pārvaldes valdījumā esošo ēku, iestāžu, dzīvokļu un apsaimniekojamo dzīvojamo māju iekšējos kanalizācijas, ūdensvada un siltumapgādes tīklus, nepieciešamības gadījumā novērst bojājumus.
  • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

   

  Prasības kandidātiem:

  • Spēja organizēt savu darbu.
  • Iepriekšējā darba pieredze līdzīgu darbu veikšanā.

   

  Piedāvājam:

  • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.
  • Darbu darba dienās no plkst. 8:00 – 17:00.
  • Atalgojumu 705.00 Eur pirms nodokļu nomaksas.

   

  Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: parvalde@rundale.lv vai darba laikā sazināties pa tālruni: 28609107 (Aigars Sietiņš), vai vērsties klātienē Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles apvienības pārvalde” - Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads.

   

  Kontaktpersona: Komunālā dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks, tālr. 29442954.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles apvienības pārvalde”.

 • Mežotnes pilskalna kompleksa labiekārtošanas strādnieks

  Pieteikšanās līdz: 2022.06.30

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles apvienības pārvalde” aicina darbā Mežotnes pilskalna kompleksa labiekārtošanas strādnieku.

   

  Darba pienākumi:

  • Mežotnes pilskalna teritorijas uzkopšana un uzturēšana kārtībā (atkritumu savākšana, krūmāju apgriešana, zāles pļaušana u.c.).
  • Dalība labiekārtošanas darbos.
  • Teritorijas kārtības uzturēšana.
  • Citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

   

  Prasības kandidātiem:

  • • Spēja organizēt savu darbu.
  • Iepriekšējā darba pieredze līdzīgu darbu veikšanā.

   

  Piedāvājam:

  • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.
  • Darbu darba dienās no plkst. 8:00 – 17:00.
  • Atalgojumu 500.00 Eur pirms nodokļu nomaksas.

   

  Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: parvalde@rundale.lv vai darba laikā sazināties pa tālruni: 28609107 (Aigars Sietiņš), vai vērsties klātienē Bauskas novada pašvaldības iestādē “Rundāles apvienības pārvalde” - Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads.

   

  Kontaktpersona: pārvaldes vadītājs Aigars Sietiņš, tālr. 28609107.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei “Rundāles apvienības pārvalde”.

 • SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības vadītāja amata

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, Bauskas novadā, LV-3913, izsludina pieteikšanos uz ūdenssaimniecības vadītāja amata vakanci uz nenoteiktu laiku:

   

  Prasības pretendentiem/-ēm: 

  • augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
  • vismaz 2(divu) gadu pieredze struktūrvienības vadītāja amatā;
  • vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
  • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā un administratīvajā darbā;
  • iemaņas kolektīva vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
  • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas un vēlams krievu valodas zināšanas;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (MC Oficce, par priekšrocību tiks uzskatītas iemaņas darbā Būvniecības informācijas sistēmā);
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt kapitālsabiedrības ūdenssaimniecības un kanalizācijas saimniecības darbu;
  • piedalīties struktūrvienības budžeta plānošanā un sagatavošanā, kā arī veikt tāmju izstrādāšanu;
  • nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktu, kvalitatīvu darbību;nodrošināt struktūrvienības kompetencē esošo normatīvo aktu izstrādi (noteikumi, nolikumi, atskaites, u.c.);
  • pēc  kapitālsabiedrības vadības norīkojuma, pārstāvēt sabiedrības intereses valsts  iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
  • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu struktūrvienības kompetencē esošajos jautājumos;
  • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus.

   

  Piedāvājam:

  • iespēju strādāt interesantu un atbildīgu darbu;
  • mēnešalgu no 1200 līdz 1500 EUR (bruto);
  • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
  • normālu darba laiku.

   

  • Pretendentam jāiesniedz:
  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu jāiesniedz līdz 2022.gada 25.maijam, norādot “Pieteikums uz ūdenssaimniecības vadītaja amatu”, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: andris.kalvans@iecavasdzks.lv, vai iesniedzot personīgi SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklim, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, Bauskas novadā, iepriekš sazinoties pa tālruni 22304932.

   

  Tālrunis uzziņām: 22301463 (Kārlis Ozoliņš, ūdenssaimniecības vadītājs). 

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vakanci, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība". 

 • Būvvaldes būvinspektors/e

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina konkursu uz Bauskas novada Būvvaldes būvinspektora amatu.

   

  Prasības pretendentiem (-ēm):

  • atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām;
  • pretendentam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
  • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
  • ne mazāk kā divu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (MC Oficce, par priekšrocību tiks uzskatītas iemaņas darbā Būvniecības informācijas sistēmā) un biroja tehniku;
  • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu un tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • apsekot būvobjektus un sastādīt atzinumus par to pārbaudi;
  • izvērtēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  • organizēt būvobjektu nodošanu ekspluatācijā un pieņemt tos;
  • pieņemt apmeklētājus un izvērtēt iesniegto dokumentāciju;
  • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas līdz 1639 euro;
  • sociālās garantijas;
  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz būvinspektora amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29417140 (Dace Putna, Bauskas novada Būvvaldes vadītāja).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 23.maijam plkst. 1200, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

   

  Strazdiņa 63922540

  dace.strazdina@bauska.lv

 • „Vecsaules pamatskola” direktors/e

  Pieteikšanās līdz: 2022.06.03

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, izsludina atklātu konkursu uz vakanto Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskoladirektora amatu.

   

  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;
  • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • stratēģiskais redzējums par iestādes darbību;
  • izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem un budžeta plānošanu;
  • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru lietotāja līmenī;
  • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā un individuāli;
  • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
  • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.

   

  Amata pamatpienākumi:

  • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
  • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Bauskas novada domes izdoto normatīvo aktu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
  • sagatavot un iesniegt Bauskas novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
  • vadīt iestādes un to darbinieku darbību saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstoši kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
  • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
  • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
  • nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.

   

  Iesniedzamie dokumenti:

  • pretendenta pieteikums (konkursa nolikuma 1.pielikums);
  • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • pretendenta kvalifikāciju apliecinošas izglītības dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt  par pedagogu (konkursa nolikuma 2.pielikums) .

   

  Piedāvājam:

  • interesantu un atbildīgu darbu;
  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēneša atlīdzību 1286 EUR pirms nodokļu nomaksas.

   

  Pieteikums ar norādi “Konkursam uz Vecsaules pamatskolas direktora amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 3.jūnijam, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē pasts@bauska.lv Tālrunis uzziņām 28698777.

   

  Pieteikuma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas:

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada administrācijai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

   

             

  Strazdiņa 63922540

  dace.strazdina@bauska.lv

 • Sabiedrisko attiecību speciālists

  Pieteikšanās līdz: 2022.06.30

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību speciālista amata vakanci uz noteiktu laiku Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļā.

   

   Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība sabiedrisko attiecību/komunikācijas nozarē, multimediju komunikācijā, filoloģijā;
  • pieredze žurnālistikā vai sabiedriskajās attiecībās;
  • prasmes un iemaņas fotoreportāžu veidošanai;
  • teicama literārā rakstu valoda;
  • izcilas valsts valodas zināšanas, labas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu)
  • teicamas iemaņas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • komunikācijas un prezentēšanas prasmes, un spēja argumentēti paust savu viedokli;
  • augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra, precizitāte un labas analītiskās spējas;
  • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt darbu un strādāt komandā;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • sagatavot pašvaldības oficiālo informāciju, preses relīzes;
  • nodrošināt regulāru aktuālās informācijas apstrādi un ievietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļvietnēs (www.bauska.lv, www.rundale.lv), kā arī sociālajos tīklos;
  • organizēt pašvaldības reprezentācijas pasākumus, oficiālās pieņemšanas;
  • nodrošināt fotoreportāžas no pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu organizētajiem pasākumiem (Rundāles pagastu apvienības un Bauskas pagastu apvienības teritorijas), tās savlaicīgi atspoguļot pašvaldības sociālajos tīklos un tīmekļvietnē;
  • veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par pašvaldībai svarīgiem jautājumiem.

   

  Piedāvājam:

  • darba attiecības uz noteiktu laiku;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 1050 EUR līdz 1117 EUR;
  • sociālās garantijas.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 65795190 (Laura Ārente, Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja).

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

   

  Strazdiņa 63922540

  dace.strazdina@bauska.lv

   

 • Sociālais darbinieks darbam ar jauniešiem

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālā darbinieka darbam ar jauniešiem amata vakanci

   (1 vakance) uz nenoteiktu laiku BAUSKAS struktūrvienībā

   

  Prasības pretendentam:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • ģimeņu un bērnu tiesību jautājumu pārzināšana; speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu.
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • izpratne par jauniešu sociālajām vajadzībām;
  • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti jauniešu sociālo problēmu risināšanai;
  • prasme identificēt un analizēt jauniešu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  • Iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā.
  • Mēnešalgu 929 (bruto)
  • Sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 25.maijam Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT

   

  Uzziņai: 29595827, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja D.Romanovska

 • Sociālais pedagogs/sociālais darbinieks izglītības iestādē

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālā pedagoga/sociālā darbinieka izglītības iestādē amata vakancēm (3 vakances) uz nenoteiktu laiku

  (2 vakances) uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Rundāles struktūrvienībā

   

  Prasības pretendentam/ēm:

  • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālā pedagoga darbā vai sociālajā darbā;
  • vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem;
  • zināšanas sociālpedagoģisko praktisko jautājumu risināšanā;
  • prasmes plānot un modelēt uz pozitīvu rezultātu orientētu sociālpedagoģisko darbību;
  • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt  ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus.

  Darba vieta:

  • Izglītības iestāde

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas 929 euro;
  • sociālās garantijas.
    

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 25.maijam, Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT

   

  Uzziņai: 29595827, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja D.Romanovska

  26674834, Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja K.Brūvele

 • Psihologs

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz PSIHOLOGU amata vakancēm

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku VECUMNIEKU struktūrvienībā

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku BAUSKAS struktūrvienībā

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku RUNDĀLES struktūrvienībā

   

  Galvenie amata pienākumi:

  • ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un novada saistošos noteikumus, sniegt psiholoģisko palīdzību ģimenēm un personām, ar mērķi - veicināt vai atjaunot ģimenes (personu) spēju sociāli funkcionēt.
  • sniegt psihologa konsultācijas un atbalstu bērniem un pieaugušajiem.
  • sadarbībā ar citiem Sociālā dienesta speciālistiem analizēt ģimenes sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.
  • pēc pieprasījuma veikt psiholoģisko diagnostiku, aprakstot un analizējot izpētes rezultātus un sniedzot ieteikumus, kā mazināt un risināt identificētās problēmas pārrunājot un izskaidrojot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā.
  • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus, ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvos dokumentus savas kompetences ietvaros.

   

  Prasības pretendentam/ēm:

  • maģistra grāds psiholoģijā, vēlama specializācijas joma - klīniskais psihologs;
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • pieredze vismaz 3 gadi;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
  • ģimeņu un bērnu tiesību jautājumu pārzināšana; speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • ir sertifikāts, lai sniegtu sociālo rehabilitāciju bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas 1012 euro;
  • sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 25.maijam, Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT

   

  Uzziņai: 29595827, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja: D.Romanovska

 • Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām amata vakancēm uz nenoteiktu laiku

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku VECUMNIEKU struktūrvienībā

  (2 vakances) uz nenoteiktu laiku BAUSKAS struktūrvienībā

   

  Prasības pretendentam/ēm:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
  • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
  • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikam beidzoties no 929 euro;
  • sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 25.maijam Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT

   

  Uzziņai: 29595827, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja: D.Romanovska

 • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amata vakancēm

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku VECUMNIEKU struktūrvienībā

  (1 vakance) uz noteiktu laiku BAUSKAS struktūrvienībā

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku BAUSKAS struktūrvienībā

   

  Prasības pretendentam:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • ģimeņu un bērnu tiesību jautājumu pārzināšana; speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
  • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
  • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  • Iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā.
  • Mēnešalgu 905 (bruto) Vecumnieku struktūrvienībā.
  • Mēnešalgu 929 (bruto) Bauskas struktūrvienībā.
  • Sociālās garantijas.
  • Normālo darba laiku.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 25.maijam Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT

   

  Uzziņai: 20219567, Bauskas novada Sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības vadītāja I.Jankeviča

 • Juridiskā un iepirkumu departamenta Saimniecisko darījumu nodaļas iepirkumu speciālists

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Juridiskā un iepirkumu departamenta Saimniecisko darījumu nodaļas iepirkumu speciālista amata vakanci (2 amata vietas, darba vieta Bauska/Iecava).

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnē;
  • vēlama praktiskā darba pieredze publisko iepirkumu jomā, kā arī iepirkumu procesu organizēšanā Elektronisko iepirkumu sistēmā un Publikāciju vadības sistēmā;
  • Publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
  • teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru;
  • analītiska domāšana un precizitāte;
  • teicamas prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
  • iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

  Galvenie darba pienākumi:

  • veikt publisko iepirkumu procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu;
  • veikt nepieciešamās darbības iepirkumu izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā un Publikāciju vadības sistēmā.

  Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas līdz 1245 EUR;
  • sociālās garantijas.

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz iepirkumu speciālista amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 27096462 (Ginta Krikščūne, Saimniecisko darījumu nodaļas vadītāja).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 23.maijam, plkst. 12:00 pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

   

 • Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Tūrisma informācijas centra Tūrisma organizators

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.30

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz  Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Tūrisma informācijas centra Tūrisma organizatora amata vakanci.

   

  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  IZGLĪTĪBA:

  • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tūrisma vadībā un organizēšanā, ekonomikā vai sociālajās zinībās;
  • vai nepabeigta augstākā izglītība tūrisma nozarē (pēdējo kursu students/-e, ja studijas iespējams apvienot ar pilnu darba laiku) un vismaz 3 gadu darba pieredze tūrisma darba organizēšanā un mārketingā;
  • vai profesionālā vidējā izglītība tūrisma nozarē un vismaz 3 gadu darba pieredze tūrisma darba organizēšanā un mārketingā.

   

  PROFESIONĀLĀ PIEREDZE UN NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS:

  • labas krievu un angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
  • pieredze tūrisma darba organizēšanā un mārketingā;
  • pieredze ekskursiju vadīšanā un informācijas prezentēšanā;
  • pieredze informācijas apstrādē, analīzē, atlasē;
  • pieredze klientu apkalpošanā un uzskaites veidošanā;
  • pieredze darbā ar kases aparātu un tirdzniecības dokumentiem;
  • galveno tūrisma objektu pārzināšana Bauskas novadā, Zemgalē un Latvijā.

   

  GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

  • sniegt klientiem tūrisma informāciju par Bausku novadu un reģionu;
  • apkopot un periodiski atjaunot tūrisma informāciju, sekot līdzi kultūras dzīves jaunumiem, veikt klientu aptauju un uzskaiti;
  • veidot tūrisma produktus un maršrutus;
  • vadīt ekskursijas Rātsnamā latviešu, krievu un angļu valodā;
  • nodrošināt Bauskas novada tūrisma piedāvājuma kvalitatīvu pārstāvniecību un prezentāciju tūrisma izstādēs u.c. pasākumos;
  • veikt suvenīru tirdzniecība un uzskaiti.

   

  DARBA LAIKA ORGANIZĀCIJA:

  • Summētais darba laiks, paredzot darbu arī sestdienās un svētdienās, saskaņā ar darba grafiku.

   

  PIEDĀVĀJAM:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku ;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas līdz 1052 EUR;
  • sociālās garantijas.

   

  PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ:

  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikāti), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  PRETENDTU IZVĒRTĒŠANA:

  Pretendenta piemērotība amatam tiks vērtēta 3 kārtās – izvērtējot atbilstību izvirzītajām prasībām pēc iesniegtajiem dokumentiem, pēc praktiskā uzdevuma izpildes un darba intervijas rezultātiem.

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz Tūrisma organizatora amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv .  Tālrunis uzziņām 27746484 (Tūrisma informācijas centra vadītāja).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 30.maijam, plkst.12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja/-s (uz noteiktu laiku)

  Pieteikšanās līdz: 2022.06.06

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja amata vakanci (uz noteiktu laiku).

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā;
  • vismaz 1 (viena) gada pieredze struktūrvienības vadītāja amatā;
  • vēlama pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
  • pieredze uzņēmējdarbības jomā;
  • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
  • iemaņas kolektīva vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
  • prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā;
  • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
  • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt;
  • spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli;
  • regulāra profesionālo zināšanu papildināšana.
  • teicamas latviešu valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu);
  • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbu;
  • nodrošināt struktūrvienības budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu;
  • nodrošināt Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
  • nodrošināt struktūrvienības kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
  • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
  • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu struktūrvienības kompetencē esošajos jautājumos;
  • piedalīties  komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli struktūrvienības kompetencē esošajos jautājumos;
  • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus.

   

  Piedāvājam

  • iespēju strādāt radošu un atbildīgu darbu;
  • mēnešalgu līdz 1287 EUR (bruto);
  • sociālās garantijas;
  • normālo darba laiku.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • pretendenta dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • pretendenta redzējumu par Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbību (ne vairāk kā 2 lpp. datorrakstā);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

   

  Pretendents papildus var iesniegt:

  • atsauksmes/rekomendācijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja amatam”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv.

   

  Uzziņai: Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente, tālr. 29906233.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Vecumnieku sporta skolā vieglatlētikas treneris/-e

  Pieteikšanās līdz: 2022.05.25

  Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Vecumnieku Sporta skola” reģistrācijas nr. 40900038364 aicina darbā vieglatlētikas treneri (uz nenoteiktu laiku).

   

  Prasības pretendentam/-ei:

  • Vismaz C kategorijas trenera kvalifikācijas izglītības sertifikāts atbilstošajā sporta veidā;
  • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
  •  Prasme plānot un organizēt savu darbu;
  • Labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
  • Sporta veida apmācības metodikas un sacensību noteikumu pārzināšana;
  • Prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām. 

   

  Galvenie amata pienākumi:

  • Veikt mācību treniņu un audzināšanas darbu, nodrošināt tā savlaicīgu plānošanu, uzskaiti un analīzi;
  • Organizēt izglītojamo dalību sacensībās atbilstoši mācību treniņu grupas/u darba plānojumam;
  • Piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, semināri, konferences u.c.);
  • Sadarboties ar izglītojamo vecākiem.

   

  Piedāvājam:

  • Aktīvu un dinamisku darbu;
  • Atalgojumu atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
  • Profesionālo izaugsmi (kvalifikācijas kursi);
  • Darba tiesiskās attiecības uzsākt ar 2022.gada septembri.

   

  Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt līdz 2022.gada 25. maijam Vecumnieku apvienības pārvaldē Rīgas ielā 29, Vecumniekos, vai iesūtīt pa pastu norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku Sporta skola”, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933.

   

  Tālr. uzziņai: 26437514, Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Vecumnieku Sporta skolas” direktore Gita Briņķe.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki