Svētdiena, 26. Maijs, 2019. Eduards, Edvards, Varis, Edvarts
Sazinies ar mums 80003939

Vakances

 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja/-as amats

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.07

  Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina atklātu atkārtotu konkursu uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-as amatu.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu:

  • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
  • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
  • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; ar 01.01.2021. būs nepieciešams vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālā maģistra grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija, vai cits Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktais Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenis ar atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un, ne mazāk kā, piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē.
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • nevainojama reputācija;
  • pieredze bāriņtiesu, sociālā darba vai jurista amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • labas komunikācijas, emocionālas noturības un sadarbības prasmes;
  • labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office);
  • svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

   

  Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi:

  • vada, organizē, kontrolē un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
  • nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību pašvaldības domei pēc tās pieprasījuma;
  • nodrošina pašvaldības piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu, precīzu un efektīvu izlietošanu;
  • pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
  • vada Bāriņtiesas sēdes;
  • nosaka Bāriņtiesas locekļu un darbinieku darba pienākumus, izstrādājot amata aprakstus, kontrolējot to savlaicīgu, godprātīgu un precīzu izpildi;
  • iesaka Pašvaldībai Bāriņtiesas locekļu un darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu, atbilstoši Bāriņtiesas darba apjomam, un organizē Bāriņtiesas locekļu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • sadarbojas ar citām Bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes, veselības, rehabilitācijas un policijas iestādēm;
  • pieņem apmeklētājus, izskata iesniegumus un sūdzības.
  • veic citus normatīvajos aktos un amata aprakstā noteiktos uzdevumus/pienākumus.

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas: EUR 1267
  • sociālās garantijas;
  • veselības apdrošināšana;
  • nepieciešamības gadījumā, tiks izskatīta iespēja segt maksu par apmācību, kas nepieciešama atbilstoši Bāriņtiesas likuma 10.panta trešajai un ceturtajai daļai.

   

  Svarīgi! Uz kandidātu attiecas Bāriņtiesas likuma 11.panta ierobežojumi.

   

  Pieteikšanās: CV un motivētu pieteikumu, kā arī izglītību un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 07.jūnijam, plkst.16.00:

  • nogādājot dokumentus: Klientu apkalpošanas centrā Bauskas novada administrācijā - Uzvaras ielā 1, Bauskā;
  • vai sūtot pa pastu: Bauskas novada pašvaldībai, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • vai sūtot uz e-pastu: dome@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: šeit

   

  Tālrunis uzziņām: 63922540

 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja/-as vietnieka amats

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.07

  Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-as VIETNIEKA amatu.

   

  Prasības pretendentiem uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu:

  • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
  • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
  • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; ar 01.01.2021. būs nepieciešams vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālā maģistra grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija, vai cits Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktais Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenis ar atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un, ne mazāk kā, piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē.
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • nevainojama reputācija;
  • pieredze bāriņtiesu, sociālā darba vai jurista amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • labas komunikācijas, emocionālas noturības un sadarbības prasmes;
  • labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office);
  • svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

   

  Galvenie pienākumi: Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā:

  • vada, organizē, kontrolē un nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
  • nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību pašvaldības domei pēc tās pieprasījuma;
  • nodrošina pašvaldības piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu, precīzu un efektīvu izlietošanu;
  • pārstāv Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
  • vada Bāriņtiesas sēdes;
  • nosaka Bāriņtiesas locekļu un darbinieku darba pienākumus, izstrādājot amata aprakstus, kontrolējot to savlaicīgu, godprātīgu un precīzu izpildi;
  • iesaka Pašvaldībai Bāriņtiesas locekļu un darbinieku skaita palielināšanu vai samazināšanu, atbilstoši Bāriņtiesas darba apjomam, un organizē Bāriņtiesas locekļu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • sadarbojas ar citām Bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes, veselības, rehabilitācijas un policijas iestādēm;
  • pieņem apmeklētājus, izskata iesniegumus un sūdzības.
  • veic citus Bāriņtiesas priekšsēdētāja noteiktos uzdevumus/pienākumus.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam EUR 1175 (pirms nodokļu nomaksas);
  • sociālās garantijas;
  • veselības apdrošināšana;
  • nepieciešamības gadījumā, tiks izskatīta iespēja segt maksu par apmācību, kas nepieciešama atbilstoši Bāriņtiesas likuma 10.panta trešajai un ceturtajai daļai.

   

  Svarīgi! Uz kandidātu attiecas Bāriņtiesas likuma 11.panta ierobežojumi.

   

  Pieteikšanās: CV un motivētu pieteikumu, kā arī izglītību un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 07.jūnijam, plkst. 16.00:

  • nogādājot dokumentus: Klientu apkalpošanas centrā Bauskas novada administrācijā - Uzvaras ielā 1, Bauskā;
  • vai sūtot pa pastu: Bauskas novada pašvaldībai, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • vai sūtot uz e-pastu: dome@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: šeit

   

  Tālrunis uzziņām: 63922540

 • Bāriņtiesas locekļa amats

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.07

  Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA amatu.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm uz Bāriņtiesas locekļa amatu:

  • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
  • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
  • pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība; ar 01.01.2021. būs nepieciešams vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā bakalaura grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija, vai cits Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktais Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenis ar atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un, ne mazāk kā, triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē.
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • nevainojama reputācija;
  • pieredze bāriņtiesu, sociālā darba vai jurista amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • labas komunikācijas, emocionālas noturības un sadarbības prasmes;
  • labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office);
  • svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

   

  Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:

  • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības Bauskas novada noteiktajā administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībā.
  • piedalīties bāriņtiesas sēdēs administratīvo lietu izskatīšanā un koleģiāla lēmuma pieņemšanā;
  • vadīt bāriņtiesas sēdi (ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu);
  • piedalīties organizatorisko jautājumu izskatīšanā, iepazīties ar bāriņtiesas sēdē izskatāmo administratīvo lietu saturu un izteikt priekšlikumus lietas uzlabošanai;
  • pieņemt vienpersonisku lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, bērna izņemšanu no bioloģisko vecāku ģimenes, aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas; bērna izņemšanu no audžuģimenes, u.c.
  • patstāvīgi risināt ar aizbildnības, aizgādības, adopcijas vai aizgādnības lietām saistītos jautājumus atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, tai skaitā- iegūt informāciju, vērtēt riskus, izteikt priekšlikumus par administratīvās lietas tālāku virzību, pilnībā sagatavot lietu izskatīšanai bāriņtiesas sēdē, u.c.;
  • pārstāvēt bērnu vai rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām;
  • veikt pagaidu tiesiskās aizsardzības pret vardarbību pasākumus pret vardarbīgu personu, bērna interesēs (pieteikuma iesniegšana tiesai).
  • pārbaudīt bērna un citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus, audžuģimenē un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ievietota bērna aprūpi, bērna personisko un mantisko interešu ievērošanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
  • likumā noteiktajos gadījumos (ar bāriņtiesa priekšsēdētāja pilnvarojumu) pārstāvēt bāriņtiesas locekļa darbības teritorijā deklarēto bērnu vai personu ar ierobežotu rīcības spēju kriminālprocesā; civilprocesā visu instanču tiesās;
  • ar Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu patstāvīgi veikt apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā minētos uzdevumus Bāriņtiesas darbības teritorijā;
  • uzturēt un strādāt ar Bāriņtiesas darbam nepieciešamajām datubāzēm, sistēmām un reģistriem

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas: EUR 1117;
  • sociālās garantijas;
  • veselības apdrošināšana;
  • nepieciešamības gadījumā, tiks izskatīta iespēja segt maksu par apmācību, kas nepieciešama atbilstoši Bāriņtiesas likuma 10.panta trešajai un ceturtajai daļai.

   

  Svarīgi! Uz kandidātu attiecas Bāriņtiesas likuma 11.panta ierobežojumi.

   

  Pieteikšanās: CV un motivētu pieteikumu, kā arī izglītību un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 07.jūnijam, plkst.16.00:

  • nogādājot dokumentus: Klientu apkalpošanas centrā Bauskas novada administrācijā - Uzvaras ielā 1, Bauskā;
  • vai sūtot pa pastu: Bauskas novada pašvaldībai, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • vai sūtot uz e-pastu: dome@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: šeit

   

  Tālrunis uzziņām: 63922540

   

 • Sākumskolas skolotājs/-a

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.20

  Bauskas pilsētas pamatskola 2019./2020.mācību gadā aicina darbā uz pilnu darba slodzi Sākumskolas skolotāju ar MK noteikumiem atbilstošu izglītību.

  Pieteikuma vēstuli un CV iesūtīt līdz 2019.gada 20.jūnijam.
  e-pasts pamatskola@bauska.lv
  Kontakttālrunis: 29116587

 • Vēstures un sociālo zinību skolotājs/-a

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.20

  Bauskas pilsētas pamatskola 2019./2020.mācību gadā aicina darbā uz pilnu darba slodzi Vēstures un sociālo zinību skolotāju ar MK noteikumiem atbilstošu izglītību.

  Pieteikuma vēstuli un CV iesūtīt līdz 2019.gada 20.jūnijam.
  e-pasts pamatskola@bauska.lv
  Kontakttālrunis: 29116587

 • Angļu valodas skolotājs/-a

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.20

  Bauskas pilsētas pamatskola 2019./2020.mācību gadā aicina darbā uz pilnu darba slodzi Angļu valodas skolotāju ar MK noteikumiem atbilstošu izglītību.

  Pieteikuma vēstuli un CV iesūtīt līdz 2019.gada 20.jūnijam.
  e-pasts pamatskola@bauska.lv
  Kontakttālrunis: 29116587

 • Sporta skolotājs/-a

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.20

  Bauskas pilsētas pamatskola 2019./2020.mācību gadā aicina darbā uz pilnu darba slodzi Sporta skolotāju ar MK noteikumiem atbilstošu izglītību.

  Pieteikuma vēstuli un CV iesūtīt līdz 2019.gada 20.jūnijam.
  e-pasts pamatskola@bauska.lv
  Kontakttālrunis: 29116587

 • Jaunatnes lietu speciālists/e uz noteiktu laiku

  Pieteikšanās līdz: 2019.05.31

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina konkursu uz Izglītības nodaļas JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amata vakanci uz noteiktu laiku:

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība;

  • profesionālā pieredze darbā ar jaunatni, projektu sagatavošanā un vadīšanā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā;

  • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1);

  • vismaz vienas svešvalodas zināšanas augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1; C2), saskaņā ar “Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei”;

  • nozares normatīvo aktu pārzināšana;

  • prasme izmantot biroja tehniku un informācijas tehnoloģijas, lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu, citas programmas Windows vidē un datu bāzes pieredzējuša lietotāja līmenī;

  • prezentācijas un publiskas runas sagatavošanas prasmes;

  • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība.

    

  Galvenie darba pienākumi: 

  • plānot, koordinēt un veikt darbu ar jaunatni Bauskas novadā, veicinot jauniešu iesaistīšanos pašvaldības darbā ar jaunatni;

  • organizēt regulāras novada jauniešu aptaujas un analizēt iegūto informāciju, izstrādājot priekšlikumus;

  • regulāri sekot līdzi novitātēm jaunatnes darbā Eiropas Savienībā, informēt, popularizēt un ieviest labo praksi Bauskas novada;

  • sagatavot ikgadējā budžeta tāmju sagatavošanu atbilstoši pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentiem;

  • nodrošināt jauniešu līdzdalību, jauniešu brīvprātīgo darbu, veicināt jauniešu sportu, jauniešu izglītību un apmācību, jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, jauniešu sociālo iekļaušanu un veselīgu dzīvesveidu.

    

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;

  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

  • darba algu pārbaudes laikā - EUR 790 (pirms nodokļu nomaksas); pārbaudes laikam beidzoties - EUR 929 (pirms nodokļu nomaksas). Uzrādot teicamus rezultātus, ar nodaļas vadītājas novērtējumu, iespējams samazināt pārbaudes laiku un saņemt pilno mēnešalgu 929 euro apmērā. 

  • sociālās garantijas;

  • profesionālu darba kolektīvu.

   

  Pieteikšanās: CV un motivētu pieteikumu, kā arī izglītību un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019.gada 31.maijam, plkst.12.00:

  -     nogādājot dokumentus: Klientu apkalpošanas centrā Bauskas novada administrācijā - Uzvaras ielā 1, Bauskā;
  -     vai sūtot uz e-pastu: dome@bauska.lv

  Tālrunis uzziņām 63922660.


  Ar Jaunatnes lietu speciālista amata aprakstu, kā arī ar Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.- 2024.gadam pretendenti var iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv

   

  Tālrunis uzziņām: 63922540

 • Projektu vadītājs/a ēkās un būvēs

  Pieteikšanās līdz: 2019.06.07

  Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.90009116223, atkārtoti izsludina konkursu uz projektu vadītāja ēkās un būvēs amata vakanci Saimnieciskajā nodaļā uz nenoteiktu laiku.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā un vismaz 2 gadu pieredze būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā, vai pirmā līmeņa augstākā izglītība būvniecībā un vismaz 5 gadu pieredze būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā;
  • LR būvnormatīvu, būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasmes to piemērošanā;
  • zināšanas par būvniecības procesa norisi un organizēšanu;
  • pieredze tehnisko specifikāciju sagatavošanā;
  • zināšanas par projektu plānošanu, vadību, īstenošanu un kontroli;
  • spēja analizēt, veikt aprēķinus, kontrolēt projekta izpildi;
  • zināšanas par būvju konstruktīvajiem risinājumiem;
  • prasme orientēties būvmateriālu tirgus piedāvājuma izmaksās un piemērotībā;
  • zināšanas par būvmateriālu īpašībām;
  • labas datora lietotāja prasmes (MS Office programmas, Auto CAD, Internet);
  • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
  • „B” kategorijas auto vadītāja apliecība.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • plānot, vadīt un uzraudzīt Bauskas novada pašvaldības ēku un būvju būvniecības procesus;
  • veikt pasūtītāja pilnvarotās personas (būvniecības procesa pārraudzību, būvniecības procesa koordinatora) pienākumus ar būvniecību saistītos projektos pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • sadarboties un sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām ar būvniecību saistītos projektos;
  • plānot un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā infrastruktūras būvju uzturēšanai un attīstībai;
  • izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz tiem savas kompetences ietvaros.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikam beidzoties 1117 euro;
  •  sociālās garantijas;
  • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai e-pastu: dome@bauska.lv , tālrunis uzziņām 63922540.

   

  Ar projektu vadītāja ēkās un būvēs amata aprakstu pretendenti var iepazīties: ŠEIT

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: šeit

   

  Tālrunis uzziņām: 63922540


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki