Ceturtdiena, 28. Oktobris, 2021. Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vakances

 • IEKŠĒJAIS KONKURSS! Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītājs/a

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.08

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija" izsludina iekšējo konkursu uz Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja amatu.

  Konkursā var piedalīties jaunizveidotās Bauskas novada pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri atbilst amata pretendentam izvirzītajām prasībām.

   

  Prasības:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zinātnē, kas saistīta ar departamenta kompetencē esošajām jomām;
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vadošos amatos (t.sk. struktūrvienības vadītāja amatā);

  Pieredze vienā no šādām departamenta darbības jomām:

  • izglītības vadības jomā;
  • veselības un sabiedrības labklājības jomā;
  • kultūras vadības jomā;
  • darbā ar jaunatni;
  • sporta darba vadības jomā.

  Profesionālās zināšanas un prasmes:

  • profesionālās zināšanas departamenta darbības jomās;
  • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
  • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
  • iemaņas kolektīva vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
  • prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā;
  • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
  • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt;
  • spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli;
  • regulāra profesionālo zināšanu papildināšana.

  Vispārējās zināšanas un prasmes:

  • vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
  • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

   

  Amata pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta darbu;
  • nodrošināt departamenta budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu atbilstoši departamenta darbības jomām;
  • pārraudzīt un koordinēt departamenta struktūrvienību – Izglītības nodaļas, Jaunatnes nodaļas, Kultūras nodaļas, Sporta nodaļas un Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas darbu;
  • nodrošināt departamenta uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
  • nodrošināt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
  • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
  • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu par departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu piemērošanu;
  • piedalīties  komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
  • sniegt Bauskas novada pašvaldības vadībai un Bauskas novada administrācijas vadītājam informāciju par departamenta kompetencē esošo uzdevumu izpildes rezultātiem un priekšlikumus iestādei noteikto uzdevumu izpildes pilnveidošanai un darbības uzlabošanai;
  • sniegt konsultācijas pašvaldības vadībai un  darbiniekiem par viņa kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus;
  • nodrošināt un organizēt pakļautībā esošo darbinieku amata aprakstu izstrādi un aktualizēšanu, kā arī iesniegt Administrācijas vadītājam priekšlikumus par departamenta struktūru, darbinieku skaitu, amatu aprakstiem, darbinieku darba samaksu, materiālo stimulēšanu, darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu, kā arī disciplināro sodīšanu;
  • piedalīties dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā atbilstoši departamenta darbības jomai.
    

  Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2130 eiro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

   

  PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

  Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumenta kopijas iesūtīt līdz 2021.gada 8.novembrim (ieskaitot) uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv ar norādi „Iekšējam konkursam uz Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja amatu”.

   

  Iesniegto pieteikumu izvērtēšanai ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiks izveidota komisija.

   

  Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

  • pirmajā atlases kārtā komisija izvērtē pretendentu pieteikumus, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.
  • otrajā atlases kārtā -  intervijas ar amata pretendentiem.
 • IEKSĒJAIS KONKURSS! Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītājs/a

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.08

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija" izsludina iekšējo konkursu uz Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja amatu.

  Konkursā var piedalīties jaunizveidotās Bauskas novada pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri atbilst amata pretendentam izvirzītajām prasībām.

   

  Prasības:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
  • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vadošos amatos (t.sk. struktūrvienības vadītāja amatā);

  pieredze vienā no šādām departamenta darbības jomām:

  • darbā ar juridiskajiem dokumentiem, normatīvo aktu izstrādē;
  • iepirkumu un saimniecisko darījumu jomā;
  • personāla vadībā un lietvedībā;

  profesionālās zināšanas un prasmes:

  • profesionālās zināšanas departamenta darbības jomās;
  • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
  • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
  • iemaņas kolektīva vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
  • prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā;
  • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
  • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt;
  • spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli;
  • regulāra profesionālo zināšanu papildināšana.

  Vispārējās zināšanas un prasmes:

  • vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
  • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

   

  Amata pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Juridiskā un iepirkumu departamenta darbu;
  • nodrošināt departamenta budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu atbilstoši departamenta darbības jomām;
  • pārraudzīt un koordinēt departamenta struktūrvienību – Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas, Saimniecisko darījumu nodaļas un Personāla nodaļas darbu;
  • koordinēt publisko iepirkumu funkciju pašvaldībā;
  • nodrošināt departamenta uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
  • nodrošināt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
  • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
  • pārstāvēt Bauskas novada pašvaldību tiesās;
  • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu par normatīvo aktu piemērošanu;
  • piedalīties komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
  • sniegt Bauskas novada pašvaldības vadībai un Bauskas novada administrācijas vadītājam informāciju par departamenta kompetencē esošo uzdevumu izpildes rezultātiem un priekšlikumus iestādei noteikto uzdevumu izpildes pilnveidošanai un darbības uzlabošanai;
  • sniegt konsultācijas pašvaldības vadībai un  darbiniekiem par viņa kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus;
  • nodrošināt un organizēt pakļautībā esošo darbinieku amata aprakstu izstrādi un aktualizēšanu, kā arī iesniegt Administrācijas vadītājam priekšlikumus par departamenta struktūru, darbinieku skaitu, amatu aprakstiem, darbinieku darba samaksu, materiālo stimulēšanu, darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu, kā arī disciplināro sodīšanu;
  • piedalīties dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā atbilstoši departamenta darbības jomai.

   

  Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2130 eiro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

   

  PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA:

  Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumenta kopijas iesūtīt līdz 2021.gada 8.novembrim (ieskaitot) uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv ar norādi „Iekšējam konkursam uz Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja amatu”.

   

  Iesniegto pieteikumu izvērtēšanai ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu tiks izveidota komisija.

   

  Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

  • pirmajā atlases kārtā komisija izvērtē pretendentu pieteikumus, balstoties uz iesūtītajiem dokumentiem.
  • otrajā atlases kārtā -  intervijas ar amata pretendentiem.
 • Sociālais darbinieks/ce uz nenoteiktu laiku

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.15

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālā darbinieka amata vakanci uz nenoteiktu laiku (darbam sociālās palīdzības nodaļā, organizēt sociālo palīdzību)
   

  Prasības pretendentam/ēm:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • Ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus; 
  • Izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • Iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • Labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • Augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • Izpratne par dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
  • Izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
  • Prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • Pieredze sociālās palīdzības organizēšanā, sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība; 
  • Teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.
    

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikam beidzoties 929 euro;
  • sociālās garantijas.
    

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2021.gada 9.novembrim Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv
   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT
   

  Uzziņai: Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja, D.Romanovska, tālr.29595827.

 • Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja/-as amata

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.08

  “Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina atklātu konkursu uz Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja/as amatu.

   

  Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja amata pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

  • izglītība - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zinātnē, kas saistīta ar departamenta kompetencē esošajām jomām;
  • profesionālā pieredze - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vadošajos amatos (t.sk. struktūrvienības vadītāja amatā).

   

  Pieredze vienā no šādām departamenta darbības jomām:

  • sabiedrisko attiecību vadībā;
  • uzņēmējdarbības vadībā un mārketingā;
  • tūrisma organizācijā un vadībā.

   

  Profesionālās zināšanas un prasmes:

  • profesionālas zināšanas departamenta darbības jomā;
  • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
  • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
  • iemaņas kolektīva vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
  • prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā;
  • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
  • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt;
  • spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli;
  • regulāra profesionālo zināšanu papildināšana.

   

  Vispārējās zināšanas un prasmes:

  • teicamas latviešu valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu). Abu valodu zināšanas uzskatāmas par priekšrocību;
  • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

   

  Galvenie pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta darbu;
  • nodrošināt departamenta budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu atbilstoši departamenta darbības jomām;
  • pārraudzīt un koordinēt departamenta struktūrvienību – Sabiedrisko attiecību nodaļas, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra un Tūrisma informācijas centra darbu;
  • nodrošināt departamenta uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
  • nodrošināt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
  • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
  • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
  • piedalīties  komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
  • sniegt Bauskas novada pašvaldības vadībai un Bauskas novada administrācijas vadītājam informāciju par departamenta kompetencē esošo uzdevumu izpildes rezultātiem un priekšlikumus iestādei noteikto uzdevumu izpildes pilnveidošanai un darbības uzlabošanai;
  • sniegt konsultācijas pašvaldības vadībai un  darbiniekiem par viņa kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus;
  • nodrošināt un organizēt pakļautībā esošo darbinieku amata aprakstu izstrādi un aktualizēšanu, kā arī iesniegt Administrācijas vadītājam priekšlikumus par departamenta struktūru, darbinieku skaitu, amatu aprakstiem, darbinieku darba samaksu, materiālo stimulēšanu, darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu, kā arī disciplināro sodīšanu;
  • piedalīties dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā atbilstoši departamenta darbības jomai.

   

  Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • pretendenta stratēģisko redzējumu par Uzņēmējdarbības un mārketinga departamentu (ne vairāk kā 3 lpp. datorrakstā);
  • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pretendenti pieteikumu, norādot „Konkursam uz Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv
   

  Pieteikuma iesūtīšana jānodrošina līdz 2021.gada 8.novembrim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2020 euro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

   

  Konkursa nolikums: ŠEIT

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja/-as amats

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.08

  “Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina atklātu konkursu uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja/-as amatu.

   

  Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amata pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

  • izglītība - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zinātnē, kas saistīta ar departamenta kompetencē esošajām jomām;
  • profesionālā pieredze - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vadošajos amatos (t.sk. struktūrvienības vadītāja amatā).

   

  Pieredze vienā no šādām departamenta darbības jomām:

  • projektu īstenošanā;
  • nekustamo īpašumu pārvaldības jautājumos;
  • būvniecības jomā.

   

  Profesionālās zināšanas un prasmes:

  • profesionālas zināšanas departamenta darbības jomās;
  • labas zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un administratīvajā darbā, un dokumentu pārvaldības jomā;
  • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
  • iemaņas kolektīva vadīšanā;
  • spēja patstāvīgi organizēt savu un pārziņā esošās struktūrvienības darbu;
  • prasme pastāvīgi plānot īstermiņā un vidējā termiņā, sakārtot un organizēt darbus prioritārā secībā;
  • prasme patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus un koordinēt veicamos darbus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
  • spēja uztvert liela apjoma informāciju, to atlasīt un analizēt;
  • spēja ilgstoši saglabāt augstu uzmanības pakāpi, ātra uztveršanas spēja, prasme atlasīt būtisko un noformulēt viedokli;
  • regulāra profesionālo zināšanu papildināšana.

   

  Vispārējās zināšanas un prasmes:

  • vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
  • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

   

  Galvenie pienākumi:

  • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Attīstības un būvniecības departamenta darbu;
  • nodrošināt departamenta budžeta plānošanu un sagatavošanu, kā arī budžeta tāmju izstrādāšanu atbilstoši departamenta darbības jomām;
  • pārraudzīt un koordinēt departamenta struktūrvienību – Attīstības un plānošanas nodaļas, Būvniecības nodaļas, Nekustamo īpašumu nodaļas, Vides speciālista un Galvenā teritorijas plānošanas speciālista darbu;
  • nodrošināt departamenta uzdevumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
  • nodrošināt departamenta kompetencē esošo normatīvo aktu (rīkojumu, noteikumu, instrukciju, nolikumu, reglamentu u.c.) izstrādi;
  • pēc  Bauskas novada pašvaldības vadības norīkojuma, pārstāvēt pašvaldības intereses vietējās un ārvalstu iestādēs, institūcijās un organizācijās atbilstoši kompetencei;
  • nodrošināt konsultāciju, viedokļu, skaidrojumu sniegšanu departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
  • piedalīties  komisijās, darba grupās, sēdēs, sapulcēs un tml. un paust viedokli departamenta kompetencē esošajos jautājumos;
  • sniegt Bauskas novada pašvaldības vadībai un Bauskas novada administrācijas vadītājam informāciju par departamenta kompetencē esošo uzdevumu izpildes rezultātiem un priekšlikumus iestādei noteikto uzdevumu izpildes pilnveidošanai un darbības uzlabošanai;
  • sniegt konsultācijas pašvaldības vadībai un  darbiniekiem par viņa kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • noteikt pakļautībā esošo darbinieku pienākumus, individuālos mērķus, sasniedzamos rezultātus un novērtēt darbības rezultātus;
  • nodrošināt un organizēt pakļautībā esošo darbinieku amata aprakstu izstrādi un aktualizēšanu, kā arī iesniegt Administrācijas vadītājam priekšlikumus par departamenta struktūru, darbinieku skaitu, amatu aprakstiem, darbinieku darba samaksu, materiālo stimulēšanu, darbinieku pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu, kā arī disciplināro sodīšanu;
  • piedalīties dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā atbilstoši departamenta darbības jomai.

   

  Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • pretendenta stratēģisko redzējumu par Attīstības un būvniecības departamentu (ne vairāk kā 3 lpp. datorrakstā);
  • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatāma par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pretendenti pieteikumu, norādot „Konkursam uz Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv.

   

  Pieteikuma iesūtīšana jānodrošina līdz 2021.gada 8.novembrim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Attīstības un būvniecības departamenta vadītāja atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2130 euro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

   

  Konkursa nolikums: ŠEIT. 

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

   

 • Izglītības psihologs Zālītes speciālā pamatskola

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.12

  Zālītes speciālā pamatskola, Reģ. Nr. 90000057140 aicina darbā izglītības psihologu:
   

  Psihologa darba pienākumi:

  • Izglītojamā psiholoģiskā izpēte, t.sk. izglītojamā novērošana mācību stundās un ārpus tām;
  • Izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte;
  • Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
  • Izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai;
  • Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.

   Izglītība: Augstākā akadēmiskā izglītība un profesionālā kvalifikācija (psihologs, psihologs-praktiķis)
   Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, "Brīviņi", Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV 3913;
   Algas likme sākot no EUR 860,- + 15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.
   Slodze – 0,7 (21 stunda nedēļā) uz nenoteiktu laiku

   Darbu uzsākt ar 26.10.2021.
   CV sūtīt uz e-pasta adresi: zalitesskola@iecava.lv
   Kontakttālrunis  29483699

   

 • Internāta/Dienesta viesnīcas skolotāju Zālītes speciālā pamatskola

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.12

  Zālītes speciālā pamatskola, Reģ. Nr. 90000057140 aicina darbā internēta dienesta viesnīcas skolotāju.
   

  Internāta/Dienesta viesnīcas skolotāja pienākumi:

  • Veicināt internāta dzīvojošo izglītojamo mācību rezultātu, sociālo prasmju uzlabošanos, personības pilnveidi un saturīga brīvā laika pavadīšanu;
  • Sadarboties ar mācību priekšmetu skolotāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un izglītības iestādes vadību vienotas audzināšanas darbības nodrošināšanai izglītības iestādē;
  • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu u.c.
    

  Izglītība: Augstākā pedagoģiskā
  Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, “Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV 3913;
  Algas likme: sākot no EUR 860,- +15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.
  Slodze: – viena pilna (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.

  Darbu uzsākt no 26.10.2021
  CV sūtīt uz e-pasta adresi: zalitesskola@iecava.lv
  Kontakttālrunis: 29483699

   

 • Pirmsskolas izglītības pedagogs Zālītes speciālā pamatskolā

  Pieteikšanās līdz: 2021.11.12

  Zālītes speciālā pamatskola, Reģ. Nr. 90000057140 aicina darbā pirmsskolas izglītības pedagogu speciālā izglītības programmā.

   

  Pirmsskolas izglītības pedagoga darba pienākumi - pirmsskolas pedagoga kvalifikācija, priekšroka pretendentam ar profesionālas pilnveides kursiem speciālajā izglītībā

   

  Izglītība: Augstākā pedagoģiskā.
  Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV 3913.
  Algas likme: sākot no EUR 924,- + 15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.
  Slodze: pilna  (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.

   

  Darbu uzsākt ar 26.10.2021.

   

  CV sūtīt uz e-pasta adresi: zalitesskola@iecava.lv
  Kontakttālrunis: 29483699

   

 • Misas pamatskola aicina darbā kolēģus

  Pieteikšanās līdz: 2021.10.29

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki