Ceturtdiena, 19. Septembris, 2019. Muntis, Verners
Sazinies ar mums 80003939

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bauskas novadā


Projekta finansētājs: ESF

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bauskas novadā

Projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/061

Projekta budžets: 293 315 EUR

Projekta budžeta sadalījums: 249 317,75 EUR - ESF finansējums; 43 997,25 EUR - Valsts budžeta finansējums

Galvenās aktivitātes
 • Projekta kopējais budžets 293 315 EUR, no kā 249 317,75 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 43 997,25 EUR Valsts budžeta finansējums.

  Projekta realizācijas laiks 36 mēneši no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim

  Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, to starp aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

  Projekta ietvaros tiks veikti veselības veicināšanas pasākumi “Reproduktīvās un seksuālās veselības skola” :

 • “Jauno vecāku skola” (padomi, lekcijas, vingrošana);
 • Seksuālās veselības semināri (jauniešiem, riska grupu pārstāvjiem un jauniešu (ar invaliditāti) atbalsta personām);
 • Slimību profilakses kampaņas (sirds-asinsvadu veselība, onkoloģija, garīgā un seksuālā veselība.- sasaiste ar tematiskajām dienām pasaulē).

  “Veselības nometne” Bauskas novada iedzīvotājiem (īpaši senioriem, uzsverot fizisko aktivitāšu lomu sirds-asinsvadu veselības uzlabošanā, garīgās veselības lomu dzīves kvalitātes nodrošināšanā, informējot par iespējām veikt onkoloģisko saslimšanu profilaksi).

  “Veselīga uztura skola”:

 • “Mazo pavāriņu skola”
 • Veselīga uztura meistarklases Bauskas novada iedzīvotājiem
 • Veselīga uztura pagatavošana riska grupām (maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, meistarklase jaunajiem/topošajiem vecākiem)
 • Veicināta izglītības iestāžu iesaiste Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā
 • Pasākums “Esi gudrs, būsi vesels!”
 • Informatīvas lekcijas/semināri izglītības iestādēs.
 • Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai (katrā pagastā dažādu aktivitāšu paraugdemonstrējumi, regulāras nodarbības, dalība “Latvijas Veselības nedēļā”);

  “Bauskas sporta un veselības nedēļa” (ikgadēji rudenī) ietverot gan veselības veicināšanas, gan slimību profilakses aktivitātes visā novadā.

  “Garīgās veselības skola”

 • Motivācijas grupas bezdarbniekiem;
 • Darba grupas bērniem un jauniešiem par empātiju, uzvedības traucējumiem, sevis izprašanu;
 • Semināri senioriem par garīgās veselības attīstību, dzīves pārmaiņu pieņemšanu;
 • Atkarību profilakses aktivitātes:

 • Pasākums “Maini cigareti pret….”;
 • Aktivitātes sadarbībā ar jauniešu organizācijām- darba grupas, semināri par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību.

 


01.02.2018.

2.01.2018.


Īstenošanas laiks: 01/2017-12/2019

Koordinātors: Marta Augucēviča

Kontaktinformācija: 28686809

Publicitāte

 


28.03.2018.


01.03.2018.


01.02.2018.


02.01.2018.31.01.2017.

Apstiprina Eiropas Sociālā fonda projektu par veselības veicināšanu un slimību profilaksi

Lieliski jaunumi veselības veicināšanas jomā ir nesen apstiprinātais Bauskas novada pašvaldības projekts "Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei".

Tas ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts, kuru plānots īstenot no 2017.-2019. gadam.  

Projekta kopējais budžets 293 315 EUR, no kā 249 317,75 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 43 997,25 EUR Valsts budžeta finansējums.

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim

 

Projekta mērķis ir organizēt un ieviest veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Bauskas novadā, to starp aktivitātes jaunajām ģimenēm un sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām, īpaši pievēršoties iedzīvotājiem lauku teritorijās.

Projekta ietvaros tiks veikti veselības veicināšanas pasākumi “Reproduktīvās un seksuālās veselības skola” :

 • “Jauno vecāku skola” (padomi, lekcijas, vingrošana);
 • Seksuālās veselības semināri (jauniešiem, riska grupu pārstāvjiem un jauniešu (ar invaliditāti) atbalsta personām);

Slimību profilakses kampaņas (sirds-asinsvadu veselība, onkoloģija, garīgā un seksuālā veselība.- sasaiste ar tematiskajām dienām pasaulē).

“Veselības nometne” Bauskas novada iedzīvotājiem (īpaši senioriem, uzsverot fizisko aktivitāšu lomu sirds-asinsvadu veselības uzlabošanā, garīgās veselības lomu dzīves kvalitātes nodrošināšanā, informējot par iespējām veikt onkoloģisko saslimšanu profilaksi).

“Veselīga uztura skola”:

 • “Mazo pavāriņu skola”
 • Veselīga uztura meistarklases Bauskas novada iedzīvotājiem
 • Veselīga uztura pagatavošana riska grupām (maznodrošinātajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, meistarklase jaunajiem/topošajiem vecākiem)
 • Veicināta izglītības iestāžu iesaiste Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā
 • Pasākums “Esi gudrs, būsi vesels!”
 • Informatīvas lekcijas/semināri izglītības iestādēs.

Pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai (katrā pagastā dažādu aktivitāšu paraugdemonstrējumi, regulāras nodarbības, dalība “Latvijas Veselības nedēļā”);

“Bauskas sporta un veselības nedēļa” (ikgadēji rudenī) ietverot gan veselības veicināšanas, gan slimību profilakses aktivitātes visā novadā.

“Garīgās veselības skola”

 • Motivācijas grupas bezdarbniekiem;
 • Darba grupas bērniem un jauniešiem par empātiju, uzvedības traucējumiem, sevis izprašanu;
 • Semināri senioriem par garīgās veselības attīstību, dzīves pārmaiņu pieņemšanu;

Atkarību profilakses aktivitātes:

 • Pasākums “Maini cigareti pret….”;
 • Aktivitātes sadarbībā ar jauniešu organizācijām- darba grupas, semināri par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību.

Lai izvērtētu aktivitātes, tiks veiktas aptaujas, apkopoti iesaistīto speciālistu viedokļi/ieteikumi – tiks veikts pētījums. Tiks organizēts vienas dienas seminārs pašvaldības darbiniekiem “Veselības veicināšana Bauskas novadā” ar mērķi radīt izpratni par nepieciešamību integrēt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus visās pašvaldības darbības jomās.

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste