Otrdiena, 10. Decembris, 2019. Guna, Judīte
Sazinies ar mums 80003939

"Accelerate SUNShINE" - „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”


Projekta finansētājs: Cits

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: "Accelerate SUNShINE" - „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”

Projekta numurs: 754080

Projekta programma/SAM: Apvārsnis 2020

Projekta budžets: Projektā kopā 1 577 140 eiro; Bauskas novadam 155 405 eiro

Projekta budžeta sadalījums: 1 577 140 eiro Eiropas Komisija, programma Apvārsnis 2020

Projekta mērķis

Izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu pašvaldību un dzīvojamajās ēkās.


Galvenās aktivitātes
 • Izstrādāt standartizētas vadlīnijas energoefektivitātes līguma (turpmāk- EPC) izmantošanai pašvaldībās un dzīvojamajās ēkās.  Lai  izveidotā EPC darbību pārbaudītu, projekta laikā, iesaistoties Tukuma, Jūrmalas, Ādažu un Bauskas pašvaldībām, kas apvienosies un veiks publisko iepirkumu, energo servisa uzņēmumi (turpmāk- ESKO) tiks aicināti visaptveroši atjaunot projekta laikā izvēlētās pašvaldības un daudzdzīvokļu ēkas un to infrastruktūru. 
 • Izstrādāt EPC, atbilstoši pašvaldības vajadzībām.
 • Izstrādāt tehnisko un iepirkumu dokumentāciju 12 ēkām EPC izmantošanai un īstenošanai visaptverošai pašvaldības un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai.
 • Veicināt energo servisa uzņēmumu pakalpojumu izmantošana.

Īstenošanas laiks: 01.05.2017.-31.05.2020.

Koordinātors: Ilze Tijone

Kontaktinformācija: ilze.tijone@bauska.lv, 639 22233

Publicitāte

 

30.10.2019.

Sākusies pieteikšanās daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm

 

Ēku termogrāfija - veids, kā vizuāli noteikt savas mājas energoefektivitāti un ieraudzīt vietas, kur zūd visvairāk siltuma. Ēku termogrāfija ir infrasarkanā starojuma attēlojums, kas parāda virsmas temperatūru un attēlo to, izmantojot krāsu skalu – siltākas vietas iezīmē sarkanas bet aukstākas zilā krāsā.

 

Tas, kas atrodas mājokļa sienās, pārāk bieži nav redzams. Ja to nevar redzēt, tad tas netraucē un par to nav jādomā. Taču neredzamais esošais mājas sienu siltinājums vai neredzamais neesošais (arī mājas sienu siltinājums), ļoti būtiski ietekmē ēkas energoefektivitāti. Ēkai varbūt nav siltumizolācijas un tā neatbilst enerģiju taupošas ēkas standartiem. To nekad neuzzināt, ja novērtējumu veikt ar neapbruņotu aci.

 

Ar termogrāfijas metodi var novērtēt ēkas norobežojošo konstrukciju viendabīgumu. Termogrāfijai tiek izmantota speciāla ierīce – termokamera. Infrasarkanā starojuma kamera ļauj ēkas īpašniekiem vērtēt īpašuma energosniegumu, kā arī visa ēkas apvalka (sienas, jumts, durvis un pārējais) siltumizolāciju.

 

Ēku termogrāfiskā uzraudzība palīdz ēkas īpašniekiem:

 • atklāt vietas, kurās nav siltumizolācijas un ir lieli siltumenerģijas zudumi;
 • atklāt vietas, kur ēkā iekļūst aukstai gaiss;
 • atklāt vietas, kur siltumizolācija ir bojāta vai samirkusi un noteikt mitruma uzkrāšanās un pelējuma veidošanās vietas;
 • atrast logu apdares, siltinājuma bojājumus vai neesamību;
 • salīdzināt un vērtēt logus un inerto gāzu neesamību;
 • pārbaudīt logu un durvju blīvumu;
 • redzēt apkures cauruļvadu novietojumu un aizsērējušus radiatorus un caurules;
 • precīzi lokalizēt karstošas vietas pie elektrības drošinātāju paneļiem un sienās paslēptus silstošus elektrības kabeļus;
 • izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, atklājot siltuma zudumu vietas ēkā.

 

Ar termokameras palīdzību var pārbaudīt būvdarbu un materiālu kvalitāti pirms darbu nodošanas, kā arī jaunas ēkas iegādāšanās gadījumā var noteikt tās cenas atbilstību kvalitātei. Bez tam, pirms garantijas termiņa izbeigšanās, iespējams veikt kvalitātes kontroli, atklāt un dokumentēt būvniecības gaitā radušās novirzes no projekta.

 

Ar šo informāciju ir viegli noteikt, kur līdzekļus ir vērts ieguldīt, lai izdarītu uzlabojumus un kopumā ietaupīt naudas līdzekļus.

 

Novembrī sākusies pieteikšanās daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm. Pieteikumus apkopos un par termogrāfiskās pārbaudes laiku ar ēku pārstāvjiem vienosies novada energopārvaldnieks Raitis Ignatjevs. Pieteikties var e-pastā: ekutesti@bauska.lv.

 

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks

 


 

09.10.2019.

Otrā Energodiena Bauskas novadā

 

Šī gada 21.septembrī Bauskas Kultūras centrā norisinājās Otrās Energodienas. Rīkotā semināra laikā, apmeklētājiem bija lieliska iespēja uzzināt nevien plašu informāciju par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu, pieejamajiem tehniskajiem risinājumiem, apkures sistēmu modernizāciju, bet arī uzklausīt Latvijā veiksmīgi īstenotu projektu pieredzi un projektu vadītāju ieteikumus.

 

Energodienas norisi atklāja paneļdiskusija, kuras laikā apmeklētāji uzzināja noderīgu informāciju par daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, tehniskajiem risinājumiem. Semināru turpināja SIA Danfoss klientu tirdzniecības vadītājs Agris Patmalnieks, kurš vadīja lekciju par apkures sistēmu modernizāciju daudzdzīvokļu māju renovācijā. Viena no atziņām, ko sniedza A.Patmalnieks, ka ieguldot salīdzinoši nelielus līdzekļus siltummezgla modernizācijā un uzstādot īpašus sistēmas balansēšanas vārstus ir iespējams vienmērīgi sadalīt siltumenerģiju pa dzīvokļiem, tādejādi būtiski uzlabot mājas iedzīvotāju komfortu un to salīdzināt ar nevienmērīgo siltuma sadalījumu starp dzīvokļiem pirms modernizēšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energodienas panelisti (no kreisās): A.Patmalnieks – SIA Danfoss, M.Žarska – Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, I.Ruhocka – Bauskas novada pašvaldība, M.Eliņš – finanšu institūcija ALTUM, O.Brūvere – daudzdzīvokļu mājas vecākā, Salaspils, I.Rūsis – SIA Bauskas siltums.

 

Diskusijas gaitā ALTUM pārstāvis, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vecākais projektu vadītājs Māris Eliņš: “Ļoti, ļoti liels izaicinājums ir iedzīvotājiem vienoties par dažādām lietām. Sākot ar to, ka siltināšana vispār ir nepieciešama”. Viņš arī apliecināja iespēju, līdz 50% apmērā, saņemt Grantu, ievērojot Latvijas būvnormatīvus un labās prakses piemērus ēku atjaunošanā.

 

Energodienu laikā tās dalībniekiem bija lieliska iespēja uzklausīt veiksmīgi īstenota 120 dzīvokļu ēkas modernizācijas projekta pieredzi Daugavas ielā 2, Salaspilī, ar ko dalījās mājas vecākā Olga Brūvere. Savas uzstāšanās laikā O.Brūvere dalījās ar informāciju par pieredzi izskaidrošanās darbā: “Viena no problēmām ir tāda, ka nepieciešams lauzt savu domāšanu, jo dzīvot atjaunotā mājā var būt mazliet sarežģītāk. Vienalga visus šos (ēkas renovācijas) darbus būtu nepieciešams darīt – šodien, rīt vai parīt un ja šodien ir šāds (50%) atbalsts, tad to būtu nepieciešams obligāti izmantot”. Neviens cits, izņemot iedzīvotājus, kam ir īpašums šajā mājā, šo māju neatjaunos. Tika pieminēta, arī dzīvokļu īpašnieku atbildība par atteikšanos savu īpašumu atjaunot un uzturēt pienācīgā kārtībā.

 

Ar namu pārvaldnieka skatījumu attiecībā uz vispārēju daudzdzīvokļu mājas atjaunošanu dalījās Ingrīda Liepa. “Process ir ļoti darbietilpīgs un komplicēts. Lai to novestu no sākuma līdz galam ir vajadzīga liela uzņēmība un mājas iedzīvotāju atbalsts. Tikai tad, ja mājas iedzīvotāji (īpašnieki) vēlas savu māju sakārtot pilnībā, viņi iet šo (ēkas atjaunošanas) ceļu. Šobrīd ir atbalsts – piecdesmit procentu Eiropas Savienības atbalsts. Manā skatījumā tas ir ļoti liels atbalsts dzīvokļu īpašniekiem”. Sekoja stāstījums par apsaimniekoto māju atjaunošanas procesa virzību projektā Accelerate SUNShINE un savu pieredzi atjaunojot mājas iepriekšējo līdzfinansēšanas programmu ietvaros. Pašreiz vairākām daudzdzīvokļu mājām notiek Tehniskā projekta izstrāde. Atjaunošanas procesa rezultātā mājai iespējams iedot otru dzīvi, otru papildus mūžu 30 – 40 gadu garumā.

 

Ēku atjaunošanas pozitīvajā pieredzē dalījās arī Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība „Aivītes”, pārstāve Ingrīda Levko. Savas prezentācijas laikā I.Levko pastāstīja plašāk par kooperatīva, vairāk kā 20 gadu pieredzi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā. Par ēkas fasādes siltināšanas darbu gaitu, kas tika iesākti rudenī un 2019.gada ziemā ēkas atjaunošanas darbi  pabeigti, uzstādot ventilējamās fasādes konstrukciju.

 

Teksts: Raitis Ignatjevs, energopārvaldnieks
Foto: Ģirts Donerblics


 

                    

11.07.2019.

Ēku atjaunošanas process turpinās

 

Kā jau iepriekš rakstīts, aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945.gada līdz 1992.gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Līdz ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība!

Pašlaik esam projekta realizācijas vidus posmā. Vairāku Bauskas daudzīvokļu ēku īpašnieki ir lēmuši veikt pirmo soli novērtēt savas mājas tehnisko stāvokli.  Pavisam ir izstrādāti 14 ēku energoaudita sertifikāti un 9 ēku tehniskās apsekošanas atzinuma dokumentācijas. Bauskas novada pašvaldība finansē energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanu līdz 80% no izmaksām, bet ne vairāk kā 900 eiro. Pavisam nesen, pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma, tika uzsākta viņu mājas vispārējās atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde (projektēšana) un pa vienai ēkai Salātu ielā un Vītolu ielā projektēšana ir pabeigta un projekts ir saskaņots Bauskas novada būvvaldē. Nākošais solis – saskaņošana valsts finanšu institūcijā ALTUM, atbalsta saņemšanai. Tāpat darbs turpinās arī ar pārējām ieinteresētajām daudzdzīvokļu mājām.

 

Atsaucoties uz 2014.gada pētījuma rezultātiem, kā lielāko izaicinājumu ēku visaptverošai atjaunošanai ar EPC[1] līgumu iedzīvotāji minēja neuzticību pašu ēkas iedzīvotāju starpā, tādā veidā nespējot uzņemties kopīgus pienākumus. Arī zināšanu trūkums un neskaidrība par to, ko ietver jēdzieni atjaunošana un siltināšana, ir iemesls, kas attur iedzīvotājus no lēmuma pieņemšanas veikt ēkas visaptverošu atjaunošanu ar EPC līgumu.

 

Uz jautājumu “Vai EPC līguma popularitāte pieaugs tuvākajā nākotnē?” no respondentiem tika saņemtas pozitīvas atbildes, minot, ka informācijas pieejamība sabiedrībā turpmāk ļoti ietekmēs iedzīvotāju interesi visaptverošas ēkas atjaunošanā ar EPC līguma atbalstu.

 

Salīdzinot respondentu atbildes ar 2014.gada pētījuma rezultātiem, var secināt, ka personīgās vajadzības ir noteicošais faktors iedzīvotāju lēmumam ēkas visaptverošā atjaunošanā ar EPC līgumu. Līdz ar to rezultāti liecina, ka pieprasījums pēc EPC līguma pieaugs gadījumos, ja māju iedzīvotāji pirms atjaunošanas izjutīs ēkas defektu ietekmi savā dzīvoklī un būs motivēti uzlabot dzīves apstākļus.

 

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma priekšrocība ir tā, ka līguma ietvaros ESKO[2] apņemas nodrošināt nepieciešamos kapitālieguldījumus ēkas atjaunošanai, tādējādi aiztaupot dzīvokļu īpašniekiem rūpes par finansējuma piesaisti. Savukārt dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt ESKO veiktās investīcijas ilgtermiņā saskaņā ar EPC noteikto. Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu ēku īpašnieki var arī paši segt ēkas atjaunošanas darbu izmaksas un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, nodrošinot ilgtermiņa garantijas visām uzstādītajām iekārtām un materiāliem arī pēc līguma beigšanās.

 

Varbūt ir pienācis īstais laiks atjaunot savu māju? Stingrāki pamati, pa logu un durvju spraugām vairs nesvilpos vējš, nepil jumts, sakārtoti bēniņi un pagrabi, atjaunota mājas fasāde. Lai pie mums vēl ilgi var nākt viesi, lai nākot mājās nav jābaidās, ka kaimiņu balkons varētu uzkrist uz galvas, atjaunosim savu māju. Paaugstināsim tās vērtību un drošumu.

 

Lai sniegtu vairāk informācijas, esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ēku atjaunošanas izmaksām un pašvaldību sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu realizācijai.

 

Raksts tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Bauskas novada domes energopārvaldnieku Raiti Ignatjevu, raitis.ignatjevs@bauska.lv vai apmeklēt mājaslapu www.sharex.lv.

 

[1] EPC – energoefektivitātes pakalpojuma līgums, kas noslēgts starp uzņēmumu [ESKO] un daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem. Līgums paredz, ka pēc tā īstenošanas darbiem ir 20 gadu garantija.

[2] ESKO – profesionāls uzņēmums, kas palīdz sakārtot ēkas tehnisko dokumentāciju, piesaista finansējumu, veic būvdarbus un garantē darbu kvalitāti 20 gadu garumā.

 


 

                                                

26.09.2018.

Aizvadīta pirmā Energodiena Bauskā

 

22.septembrī Bauskas novada pašvaldība pirmo reizi rīkoja pasākumu Energodiena, iedibinot jaunu, ikgadēju tradīciju novadā. Šīs dienas mērķis bija pulcināt uzņēmējus, ekspertus vienuviet. Pasākuma ietvaros piedalījās tādi nozares līderi, kā  Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra; ALTUM, REHAU SIA, SystemAir, Onninen SIA, Energolukss SIA, Vent SYS, Lunos Latvija SIA HERZ BALTIJA SIA, Energoefektivitātes centrs.

 

Pasākuma laikā baušķeniekiem bija iespēja apmeklēt Bauskas siltuma katlumāju – siltuma ražotni, ielūkoties un uzzināt kur un kādā veidā rodas siltums mājoklī, dzīvokļa radiatoros, un kāda veida kurināmais tam tiek izmantots.

 

Apmeklētējus priecēja Bauskas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi.

 

Energo dienas ietvaros uzņēmējiem tika dota lieliska iespēja izvietot  savus stendus, prezentējot savus inovatīvos un energoefektīvos risinājumus.

 

Telpu ventilācijas nozarē, varēja uzzināt, kā ar vienkāršu metožu palīdzību, iespējams pasargāt dzīvokli no mitruma iedarbības, laicīgi novēršot  bojājumus ēkas konstrukcijās. Eksperti minēja, ka komforts ir būtisks ikvienam, tāpēc svaigs gaiss un veselīgs mikroklimats telpās ir svarīga sastāvdaļa iedzīvotāju labklājībai.

 

No apkures sistēmu speciālistiem bija iespējams uzzināt, kā pēc ēkas siltuma sistēmas pārbūves ir iespējams iegūt ievērojamu siltuma enerģijas ietaupījumu. Atklāt, kāda veida siltummezglu izvēlēties, savas mājas siltuma sistēmas atjaunošanai un kura ir izdevīgākā atrašanās vieta siltā ūdens skaitītājam. Būtiski minēt, ka modernas apkures sistēmas izbūve nodrošina ekonomisku un energoefektīvu enerģijas izlietojumu, kā arī ērtu mikroklimata regulēšanu un uzturēšanu.

 

Papildus iepriekšminētajam, ikviens Energodienu apmeklētājs varēja  uzzināt  cik liela  nozīme ir logiem un kādu ieteikmi uz energoefektivitāti tie atstāj. Pareizi izvēlēts logs ilgtermiņā nodrošina visaugstāko komforta līmeni ēkā, tā pat arī atļauj saules gaismai un siltumam iekļūt dzīvoklī un uzkavēties tur tik ilgi, cik nepieciešams.

 

Energoefektivitātes centra speciālisti norāda, ka katrs spēj radīt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, un reizēm tam vajag pavisam nedaudz. Piemēram, izejot no istabas, svarīgi atcerēties izslēgt gaismu vai, gatavojot pusdienas regulēt plīts temperatūru, kā arī ievērot citus būtiskus paradumus. Mainot savus ikdienas  paradumusenergoresursu izmantošanā, ir iespējams samazināt enerģijas (arī elektroenerģijas) patēriņu vismaz par 10 %.

 

Reizēm ar paraduma maiņu nepietiek, un katram ēkas iedzīvotājam ir jāapskatās sev apkārt un jāatbild sev uz jautājumu: “ Kādā mājā mēs dzīvojam?''.  Vai tiek nodrošināta pietiekami  silta ēka ziemā  un, vai ir komfortabli atrasties mājā arī karstākajos vasaras mēnešos? Vai ēkai ir vajadzīgs veikt atjaunošanas darbus? Vai atjaunošanas darbus ir nepieciešams veikt pakāpeniski, vai labāk visus uzreiz? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem, atbildes sniedza eksperti organizētajā paneļdiskusijā, kas norisinājās Bauskas 2.vidusskolā. Paneļdiskusijā piedalījās nozares eksperti - Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (turpmāk tekstā - ESEB), ALTUM, ZREA un ELEKTRUM.

 

Diskusijas ietvaros  ESEB līdzdirektors A. Lelītis uzsvēra, ka ir nepieciešams apzināties, ka Latvijā pēdējo 7 gadu laikā ir atjaunotas tikai 700 (2% no kopējām daudzdzīvokļu ēkām Latvijā) daudzdzīvokļu ēkas, izmantojot līdzekļus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Latvijā ir aptuveni 32 000 daudzdzīvokļu ēku, kuras neatbilst mūsdienu siltumtehnisko prasību normām. Līdz ar Eiropas Savienības finansējuma beigām, izveidotā infrastruktūra, uzkrātā pieredze un tehnoloģiju attīstība nodrošinās iedzīvotājiem pieejamus EPC arī bez Eiropas Savienības atbalsta. Projekta Accelerate SUNShINE ietvaros, Bauskas novadā ir paredzēta 12 daudzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana, ko plānots pabeigt līdz 2020.gada aprīlim.

 

Katrs no  pasākuma apmeklētājiem varēja iegūt kādu jaunu atziņu un noderīgu energoefektivitātes padomu, ko pielietot ikdienā! Papildus iepriekšminētajam, ikviens interesents varēja iegūt noderīgu informāciju par pieejamu atbalstu ēku visaptverošā atjaunošanā  un uz mirkli aizdomāties par to, kā mūsu rīcība ietekmē to, kādos apstākļos un kādā mājā dzīvojam.

 

Vairāk par daudzīvokļu ēku vispārēju atjaunošanu vietnē sharex.lv/bauska

 

Projekts realizēts ar Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu,granta līguma Nr. 754080.

 


 

19.06.2018.

 

Dāviņos aizvadītas Traktordienas

 

2018.gada 15.- 16.jūnijā, nedēļas nogales plašo pasākumu klāstu Bauskas novadā papildināja arī plaši apmeklētās „Traktordienas 2018" Dāviņos. Jau devīto gadu - tie ir ģimenes svētki, traktoru sacensības, tehnikas demonstrācijas, pakalpojumu informācija un daudz kā cita. Divās dienās tika gaidīts ierodamies ap 10’000 apmeklētāju. Dažādas vides organizācijas, uzņēmumi un iestādes paralēli skatuviskajai norisei, piedāvāja bezmaksas izziņas un radošās darbnīcas, paraugdemonstrējumus un sportiskas aktivitātes, kā arī pašmāju ekoloģisko un videi draudzīgo produktu degustācijas.

 

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, ka ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana ar EPC līgumu ir neizmantota izdevība. Bauskas novada domes energopārvaldnieks un SIA „Vides serviss" speciālisti svētku laikā darbojās info teltī, sniedzot konsultācijas, izplatot informatīvos materiālus. Tieši dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas pieņem lēmumu par savas daudzīvokļu ēkas atjaunošanu. Veicot energoefektivitātes pasākumus, pievilcīgāks kļūst ne tikai ēkas vizuālais izskats. Vislielākais ieguvums ir samazināts siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi par apkuri. Uzlabojas ēkas mikroklimats, konstrukcijas kļūst sausākas un telpās paliek siltāk (vairāk informācijas www.sharex.lv). Pēc atjaunošanas paaugstinās dzīvokļu komforta līmenis un tirgus vērtība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raitis Ignatjevs, energopārvaldnieks

Foto: Artūrs Dulbe un Raitis Ignatjevs


 

28.05.2018

 


26.05.2018. 

Informatīvā diena par ēku atjaunošanu

2018.gada 26.maijā Jaunsaulē norisinājās Bauskas novada gada vērienīgākais pasākums Bauskas novada svētki. Pēc priekšsēdētāja uzrunas novada iedzīvotājiem un viesiem Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi izdejoja un izdziedāja novada svētkus, uzstājās Aija Andrejeva un Igo Fomins. Klātesošie vērtēja satīriski izklaidējošu muzikālu programmu no Valmieras drāmas teātra grupas “Žerāri”, baudīja mūziku, mākslu, apmeklēja svētku tirdziņu, kā arī paši varēja kļūt par svētku dalībniekiem, piedaloties dažādās aktivitātēs un pasākumos.

Svētku laikā apmeklētājiem tika sniegta iespēja uzzināt ko vairāk par ēku kvalitatīvu, ilgtspējīgu un energoefektīvu atjaunošanu. Bauskas novada domes energopārvaldnieks un SIA „Vides serviss" speciālisti svētku laikā darbojās info teltī, sniedzot konsultācijas, izplatot informatīvos materiālus, tādējādi pievēršot iedzīvotāju uzmanību problēmām, kas saistītas ar ēku fizisko un morālo novecošanos, kā arī sniedzot informāciju par efektīviem risinājumiem atjaunošanā un aprīkojuma izvēlē (vairāk informācijas www.sharex.lv). Pašiem mazākajiem dalībniekiem bija iespēja zīmēt, krāsot vai vienkārši priecāties par dāvanā saņemtu gaisa balonu. Ikviens varēja izbaudīt šo dienu kā arī uzzināt ko noderīgu!

Raitis Ignatjevs, energopārvaldnieks

Foto Aiva Avota - Zalstere


21.05.2018

Iespēja veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāji dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu ēkās. Šo ēku stāvoklis strauji pasliktinās, taču to atjaunošana prasa daudz laika, līdzekļu un zināšanu.  Tāpēc projekta “Accelerate SUNShine” ietvaros Bauskas iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC).

 

Noslēdzot EPC iedzīvotāji iegūst: visaptverošu ēkas atjaunošanu, enerģijas ietaupījumu vismaz 50% apmērā, veiktajiem darbiem 20 gadu garantiju, neuzņemties kredītsaistības, uzlabotu mikroklimatu telpās, estētiski patīkamu un sakoptu māju, palielinātu dzīvokļa vērtību.

 

Atjaunošanas izmaksas pamatā tiek segtas no siltumenerģijas ietaupījumiem, un kopumā iedzīvotājiem līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas varētu pieaugt robežās no 10%-15%. Atjaunojot ēku ar EPC līgumu, ir iespēja arī saņemt programmas ALTUM sniegto atbalstu līdz 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

 

Vairāk informācijas:

par projektu „SUNShINE” http://www.sharex.lv/lv
par projektu „Accelerate SUNShINE” https://bit.ly/2Lh3dYI

 

Ilze Tijone, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 


21.05.2018

Projekta ietvaros pie mājas uzstāda soliņu

Bauskas novada pašvaldība projekta “Accelerate SUNShINE” ietvaros rīkoja konkursu Bauskas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Katram mājas iedzīvotājam bija jāizpilda anketa atbildot pareizi uz 8 jautājumiem. Tās mājas iedzīvotāji, kuri bija visaktīvākie un ar visvairāk pareizi atbildētajām atbildēm pretendēja uz konkursa galveno balvu – jaunu soliņu un tā uzstādīšanu pie mājas Lielās talkas dienā.

Kopumā konkursā piedalījās 43 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, taču visaktīvākie izrādījās Ceriņu ielas 4 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji. Rezultātā, Lielās talkas dienā, 28. aprīlī, tika uzstādīta godam nopelnītā balva – soliņš pie mājas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilze Tijone, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 


19.01.2018.

Iepazīst Siguldas pieredzi māju atjaunošanā

Jau iepriekš esam rakstījuši, ka Bauskas novada pašvaldība un lielākais Bauskas namu pārvaldnieks SIA “Vides serviss” ir iesaistījušies Eiropas Savienības projektā “Accelerate SUNShINE”, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes līgumu, kuru noslēdz ar kompāniju, kas veic kompleksu mājas atjaunošanu, dodot 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.

2017. gada 19. decembrī projekta īstenotāji – nevalstiskā organizācija “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un Rīgas Tehniskā universitāte – organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Siguldu ar mērķi iepazīstināt projekta partnerus, pilotēku pārvaldniekus un iedzīvotājus ar īstenotajiem projektiem dzīvojamo māju atjaunošanā, izmantojot energoefektivitātes līgumu.

 

No Bauskas pieredzes braucienā piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, SIA “Vides serviss” darbinieki un vairāku Bauskas daudzdzīvokļu māju aktīvākie iedzīvotāji – no mājām Pionieru ielā 1, Salātu ielā 33, Vītolu ielā 2, Pilskalna ielā 51, Salātu ielā 18, Salātu ielā 22 un Zaļā ielā 11/6.

 

Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar divām ēkām Siguldā – Stacijas ielā 28 un Kaijas ielā 6, kurās ir veikta visaptveroša mājas atjaunošana, izmantojot energoefektivitātes līgumu. Šajās mājās atjaunošanas darbus veikusi energoservisa kompānija SIA „RENESCO”. Uzņēmuma vadītājs Dzintars Jaunzems pastāstīja par to, kā tiek īstenoti māju atjaunošanas projekti, izmantojot energoefektivitātes līgumu, kādi ir iedzīvotāju ieguvumi un cik liela paša uzņēmuma atbildība, veicot nozīmīgos darbus.

 

Mājas Pionieru ielā 1 iedzīvotāja, kas piedalījās braucienā, atzinīgi novērtēja iespēju apskatīties un novērtēt, kā māju uzturēšana notiek citās pilsētās. Redzētais atjaunotajās mājās lika vairāk padomāt par to, ko var izdarīt jau tagad, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. “Svarīgi saprast, ka mājas uzturēšanas darbi ir jāveic ikdienā nepārtraukti, nevis jāgaida, ka kāds cits atnāks un uztaisīs mums skaistu māju. Prieks, ka mums šobrīd ir izveidojusies laba sadarbība ar pārvaldnieku “Vides serviss”, kas atbalsta mūsu ieceres! Plānojam veikt nelielus remontdarbus, lai jau šobrīd uzlabotu savas mājas energoefektivitāti,” atklāj mājas iedzīvotāja.

 

Arī mājas Salātu ielā 22 dzīvokļa īpašnieks Imants Kolužs bija gandarīts par iespēju apskatīt pozitīvos piemērus māju atjaunošanā. Redzētais vēl vairāk apstiprināja vēlmi virzīt atjaunošanai savu māju. “Skaidrs ir viens – kaut kas ir jādara, jo māja strauji noveco. Jaunā pieeja māju atjaunošanā, manuprāt, ir izdevīga iedzīvotājiem – būvnieks dod 20 gadu garantiju un līdz ar to uzņemas atbildību par paveikto. Kāpēc to neizmantot?” spriež I. Kolužs.

Informācijai

Projekta “Accelerate SUNShine” ietvaros Bauskas iedzīvotājiem (neatkarīgi no mājas apsaimniekotāja) tiek piedāvāta iespēja veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (saīsinājumā EPC), kuru piedāvās energoservisa uzņēmumi (saīsinājumā ESKO). Dalība projektā nodrošinās juridisko atbalstu un segs tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksas.

 

Galvenais princips energoefektivitātes pakalpojuma līgumam ir 20 gadu garantija, ka atjaunošanas procesa rezultātā būs sasniegti enerģijas ietaupījumi un nodrošināts nepieciešamais komforta līmenis.

Iedzīvotāju ieguvumi:

 • visaptveroša ēkas atjaunošana
 • veiktajiem darbiem 20 gadu garantija
 • enerģijas ietaupījums vismaz 50%
 • nav jāuzņemas kredītsaistības
 • uzlabojas mikroklimats telpās
 • estētiski patīkama un sakopta māja; palielinās dzīvokļa vērtība.

Plašāku informāciju varat uzzināt, sazinoties ar:

 • Organizāciju “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (tel. 29444448, e-pasts info@ekubirojs.lv)

 • SIA “Vides serviss” projektu vadītāju Andri Tomkalnu (tel. 22034557, e-pasts andris@videsserviss.lv).

Aicinām sazināties arī citu namu pārvaldītāju māju iedzīvotājus un pašus pārvaldniekus, ja ir interese par mājas atjaunošanu!

Sagatavoja Aiva Avota-Zalstere, SIA “Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste

M: 28356509 


19.01.2018.

Siltināsim daudzdzīvokļu mājas

Kopš 2017.gada aprīļa turpinās projekta „Accelerate Sunshine” īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir Ādažu, Bauskas, Jūrmalas un Tukuma pašvaldība, kā arī SIA „Ekodoma” un nevalstiskās organizācijas „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un „Funding for future” (Nīderlande). Astoņi partneri projekta ietvaros ir apvienojuši resursus un izstrādā tehnisko un iepirkumu dokumentāciju, lai atvieglotu pašvaldībām publisko un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas ieviešanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Projekta realizācijas laiks ir 36 mēneši.

 

Projekts ir loģisks turpinājums jau realizētajām aktivitātēm, piemēram, biedrības „Zemgales enerģētikas aģentūra” realizētajam projektam EnPC-INTRANS „Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz Energoefektivitātes līgumiem Eiropas pārejas tirgos” (www.enpc-intrans.eu), kas veicināja starpdisciplināru un starpnozaru sadarbību un zināšanu apguvi par energoefektivitātes līgumiem (EEL) publiskajās ēkās un Rīgas Tehniskās universitātes projektam „Sunshine”, kas veicināja energoefektivitātes līgumu (EEL) izmantošanu daudzdzīvokļu ēkās.

 

Pieredze rāda, ka daudzās pašvaldībās ir izstrādāti Enerģētikas rīcības plāni, bet trūkst resursu, lai sagatavotos plānus ieviestu. „Accelerate SUNShINE” mērķis ir veicināt un atbalstīt ēku visaptverošu atjaunošanu, piesaistot investīcijas un nodrošināt garantēto ietaupījumu vairāk nekā 27 GWh gadā. Galvenais mērķis ir pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot efektīvus finanšu instrumentus. Bauskas novada pašvaldība Enerģētikas rīcības plānu izstrādā vienlaicīgi, projekta BEA-APP ietvaros.

 

Pagājušajā gadā tika organizētas darba grupas, tikšanās ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, noorganizēta pieredzes apmaiņa māju vecākajiem iepazīstinot ar praktiskajiem piemēriem Siguldā.  Iespējas piedalīties projektā aprakstīja laikraksts „Bauskas Dzīve” un SIA „VIDES SERVISS” izdevumā „Mans nams”. Informācija par projektu: www.sharex.lv.

 

Vēlaties siltināt māju? Vispirms ir jāpieņem lēmums par dalību projektā un jāizvēl mājas pilnvarotais pārstāvis, kas projekta realizācijas laikā būs kontaktpersona starp iedzīvotājiem, ESKO un nama pārvaldnieku. SIA „VIDES SERVISS” nodrošinās mājas sapulču organizēšanu un dokumentācijas sagatavošanu dalībai projektā. Iedzīvotāji projekta sagatavošanas procesā ir tiesīgi lemt, kādi darbi un kādā apjomā tiks veikti objektā.

 

Projekta sagatavošana Bauskā ir uzsākta vairākām Vītolu ielas mājām, ņemot vērā to siltumenerģijas patēriņu, kā arī dzīvokļu īpašnieku maksātspēju. Katrai mājai tiek veikts ekonomiskais aprēķins par iespējamām izmaksām un piedāvāti vairāki risinājumi. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sakārtot savu māju ilgtermiņā un izmantot projekta sniegtās priekšrocības! Ja jums ir interese par savas mājas atjaunošanu, lūdzu, sazinieties ar SIA „VIDES SERVISS” atbildīgo pārstāvi.

 

Ilze Tijone, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


15.12.2017.

Siguldā gūs pieredzi māju atjaunošanā, izmantojot energoefektivitātes līgumu

19.decembrī grupai no Bauskas paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz jau atjaunotām mājām, kuras atjaunotas, izmantojot energoefektivitātes līgumu.

 

Brauciena mērķis ir iepazīstināt projekta partnerus un pilotēku pārvaldniekus (māju vecākos un iedzīvotājus) ar īstenotajiem projektiem dzīvojamo māju atjaunošanā.

 

Izbraukšana no Bauskas paredzēta plkst.9:00. Daļa grupas pieredzi smelsies Stacijas ielā 28, otra daļa – Kaijas ielā 6. Pēc objektu apskates, dalībniekiem būs iespēja apspriest redzēto un uzdot jautājumus.

 

Brauciens tiek organizēts ar projekta "Accelerate SUNShINE" – „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”atbalstu.

 

Ir vēl dažas brīvas vietas. Interesentiem lūgums sazināties ar Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilzi Tijoni (ilze.tijone@bauska.lv, 639 22233)

 

Projekta budžets: Projektā kopā 1`577`140 euro; Bauskas novadam 155`405 euro

Projekta budžeta sadalījums: 1`577`140 euro Eiropas Komisija, programma Apvārsnis 2020

 


25.08.2017.

Pedagogu augusta konferencē tika prezentēta daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas tematika (uzdevumi), ko izmantot pedagogiem mācību procesā. 

 

PREZENTĀCIJA


21.07.2017.

Projekta ietvaros aicina veikt daudzdzīvokļu māju atjaunošanu

 

Bauskas novada pašvaldība un SIA “Vides serviss” ir iesaistījušās Eiropas Savienības projektā “Accelerate SUNShINE”, kas sniegs iespēju arī baušķeniekiem veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu, būtiski uzlabojot energoefektivitātes rādītājus un ar mājas uzturēšanu saistītās izmaksas.

 

Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir četras Latvijas pašvaldības – Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī dažādi nozares eksperti – SIA „Ekodoma” un nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un “Funding for future” (Nīderlande).

 

Jauna pieeja daudzdzīvokļu māju atjaunošanā

 

Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot t.s. energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (saīsinājumā EPC), kuru piedāvās energoservisa uzņēmumi (saīsinājumā ESKO). Dalība projektā nodrošinās juridisko atbalstu un segs tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksas. Bauskas novadā starpnieks starp iedzīvotājiem un ESKO būs namu pārvaldnieks SIA “Vides serviss”.

 

Galvenais princips energoefektivitātes pakalpojuma līgumam (EPC) ir 20 gadu garantija, ka atjaunošanas procesa rezultātā būs sasniegti enerģijas ietaupījumi un nodrošināts nepieciešamais komforta līmenis.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības. Renovācijas izmaksas un EPC izmaksas tiks apmaksātas no siltumenerģijas ietaupījumiem, kā arī papildus tiks piesaistīts ALTUM līdzfinansējums.  

 

No iedzīvotāju puses tas nozīmē, ka būtiski nemainīsies līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas, taču tās būs atkarīgas no paredzamajiem ieguldījumiem un veicamajiem darbiem konkrētajā mājā. Tomēr ieguvums ir pilnībā atjaunota un estētiski pievilcīga māja, kuras uzturēšanā vairs nebūs jāiegulda tik lieli līdzekļi kā līdz renovācijai.

 

Pirmais solis daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir lēmums par dalību šajā projektā un savas mājas pilnvarotā pārstāvja izvēlēšana. Mājas pilnvarotā persona projekta realizācijas laikā būs kā kontaktpersona starp iedzīvotājiem, ESKO un nama pārvaldnieku. SIA “Vides serviss” nodrošinās mājas sapulču organizēšanu un dokumentācijas sagatavošanu dalībai projektā. Iedzīvotāji projekta sagatavošanas procesā paši pieņems lēmumu par to, kādi darbi un kādā apjomā tiks veikti. Projekta sagatavošanas gaitā katrai mājai tiks veikts ekonomiskais aprēķins par iespējamām izmaksām un piedāvāti vairāki risinājumi, bet jau tagad paredzams, ka komunālie maksājumi būtiski neatšķirsies no esošajiem maksājumiem.

 

Tā kā samaksa ESKO uzņēmumam lielā mērā būs atkarīga no siltumenerģijas ietaupījumiem, tad, slēdzot ilgtermiņa līgumu, pakalpojuma sniedzējs garantē ēkas ilgmūžību un ir ieinteresēts paveikt savu darbu kvalitatīvi.

 

Svarīgi soļi dalībai projektā “Accelerate SUNShINE”:

 1. Dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas par vēlmi piedalīties projektā un jāvēršas pie pārvaldnieka SIA “Vides serviss”.
 2. Pārvaldnieks organizē mājas sapulci, lai dzīvokļu īpašnieki lemtu par dalību projektā un izvēlētu pilnvaroto personu (kontaktpersona projekta realizēšanas laikā).
 3. Tiek veikta mājas energoaudita izstrāde un tehniskā apsekošana.
 4. Dzīvokļu īpašniekiem tiek prezentēti vairāki iespējamie renovācijas varianti un ekonomiskais aprēķins – paredzamie ikmēneša maksājumi par mājas atjaunošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
 5. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par tālāku dalību projektā.

 

NB! Mājas atjaunošanas projekta sagatavošanas un realizēšanas gaitā dzīvokļu īpašnieki par katru no soļiem pieņems attiecīgos lēmumus kopsapulcē!

 

Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi:

 • Atjaunota, renovēta māja;
 • Estētiski patīkama un sakopta māja un apkārtējā vide;
 • Renovācijas projekta realizācijai nebūs jāpiesaista kredītlīdzekļi;
 • Juridiskais atbalsts un tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksu segšana no projekta īstenotājiem;
 • 20 gadu garantija veiktajiem mājas atjaunošanas darbiem.

 

Plānots, ka Bauskā projekta ietvaros tiks renovētas 12 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Šobrīd no “Vides serviss” pārvaldītajām ēkām iespējamai dalībai projektā ir izvirzītas mājas, ņemot vērā to siltumenerģijas patēriņu, kā arī dzīvokļu īpašnieku maksātspēju. Pēc projekta īstenotāju ieteikumiem, vislielākais paredzamais ieguvums no mājas atjaunošanas ir platības ziņā lielākām mājām, tomēr tiek aicinātas iesaistīties arī pēc platības mazākas mājas. Šo māju atjaunošanai pēc dzīvokļu īpašnieku izrādītās intereses tiks izvērtēti mājas rādītāji un sniegti priekšlikumi veiksmīgai mājas atjaunošanas projekta realizēšanai.

Dzīvokļu skaits >40

Dzīvokļu skaits <30

Pionieru iela 1

Zaļā iela 11/6

Salātu iela 33

Biržu iela 10

Vītolu iela 10/12

Mēmeles iela 3b

Salātu iela 16/1

Ceriņu iela 3

Salātu iela 18

Dārza iela 13

Vītolu iela 2

Dārza iela 21

Pilskalna iela 51

 

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sakārtot savu māju ilgtermiņā un izmantot projekta sniegtās priekšrocības!

 

Ja jums ir interese par savas mājas atjaunošanu, lūdzu, sazinieties ar SIA “Vides serviss” projektu vadītāju Andri Tomkalnu (tālr. 22034557, e-pasts: andris@videsserviss.lv).

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” granta līguma nr.754080 ietvaros.

Vairāk informācijas:

 

Informāciju sagatavoja:

SIA „Vides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Avota-Zalstere


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<div class="text-inner" style="margin: 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: " open="" sans",="" helvetica,="" "bitstream="" vera="" arial,="" sans-serif;"="">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2017.

Uzsākts “Horizon 2020” programmas projekts „Accelerate SUNShINE”

2017. gada aprīlī uzsākta projekta „Accelerate SUNShINE” realizācija. Tas ir viens no trīs apstiprinātajiem projektiem Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “EE-22-2016-2017 Projektu attīstības atbalsts”. Astoņi partneri projekta ietvaros izstrādās tehnisko un iepirkumu dokumentāciju, lai atvieglotu pašvaldībām publisko un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.

 

Projekts „Accelerate SUNShINE” ir projekta “SUNShINE” turpinājums jeb tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās puses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu vadības instrumentus un risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 – 60% enerģijas ietaupījumu.

 

Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir četras Latvijas pašvaldības – Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī SIA „Ekodoma” un nevalstiskās organizācijas “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un “Funding for future” (Nīderlande). Projekta realizācijas laiks ir 36 mēneši un atklāšanas (kick-off) tikšanās notika 26. aprīlī.

 

Projekta moto ir „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk” (Save your building by saving energy. Begin to move more quickly). Ja SUNShINE projekta ietvaros ir jau izstrādāts standartizēts energoefektivitātes pakalpojuma līgums daudzdzīvokļu ēkām, tad Accelerate SUNShINE projekta ietvaros mērķis ir izstrādāt šādu līgumu arī publiskajām ēkām. Tas ļaus ietaupīt gan finašu līdzekļus, gan iztērēto laiku, kas tiek tērēts organizējot un saskaņojot ēku atjaunošanas procesu.  Lai pārbaudītu līguma darbību, pašvaldības apvienosies Publiskā iepirkuma veikšanai, aicinot energoservisa uzņēmumus (ESKO) atjaunot projekta ietvaros identificētās publiskās ēkas un infrastruktūru. Ņemot vērā, ka mājokļu sektors ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem pašvaldībā, projekta mērķis ir arī motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā., kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

 

Pieredze rāda, ka pašvaldībās bieži ir izstrādāti Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni, bet trūkst resursu, lai sagatavotos plānus ieviestu. “Accelerate SUNShINE” mērķis ir veicināt un atbalstīt publisko un daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu, piesaistot investīcijas vairāk nekā 27 miljonu EUR apmērā, kas nodrošinās garantēto ietaupījumu vairāk nekā 27 GWh gadā. Galvenais mērķis ir pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību partnerību un finanšu instrumentus.

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” granta līguma nr.754080 ietvaros.

    Horizon 2020 Programme

 

Vairāk informācijas: par projektu „SUNShINE” http://www.sharex.lv/lv
par projektu „Accelerate SUNShINE” http://cordis.europa.eu/project/rcn/209848_en.html
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Miezis. e-pasts: info@ekubirojs.lv