Sestdiena, 31. Jūlijs, 2021. Angelika, Ruta, Rūta, Sigita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

PAR PAŠVALDĪBU


BAUSKAS NOVADA ADMINISTRĀCIJA

Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Norēķinu konts: LV06 UNLA 0050 0143 5567 6 
AS SEB banka, UNLALV2X
E-pasts: dome@bauska.lv
Tālrunis 63922238, fakss 63924522


Bauskas novada pašvaldības nolikums un struktūrshēma.
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" nolikums un struktūrshēma.


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
 

Adrese
Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901
Tālrunis
66954885
E-pasts
bauska@pakalpojumucentri.lv

KASE:
63963974

VPVKAC darba laiks:
P.
 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 16.00


Bauskas novada administrācijas speciālistu darba laiks     

 Pirmdienās:  8.00 - 18.00
 Otrdienās:   8.00 - 17.00 
 Trešdienās:  8.00 - 17.00 
 Ceturtdienās:  8.00 - 17.00 
 Piektdienās:  8.00 - 16.00 

Pusdienas pārtraukums
12.00 - 13.00


NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 

LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV51 PARX 0007 1638 2000 3, AS Citadele banka PARXLV22

 


PAR PAŠVALDĪBU

Bauskas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Bauskas novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.

Bauskas novadu veido šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasti.

Dome sastāv no septiņpadsmit deputātiem. Lai nodrošinātu domes darbību, izveidotas četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja, Sociālo un veselības lietu komiteja, Vides un attīstības komiteja, Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja.

Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi šādas iestādes:

 • Bauskas novada administrācija.
 • Pagastu pārvaldes.
 • 16 izglītības iestādes, tai skaitā valsts ģimnāzija, vidusskola, speciālā internātpamatskola, 8 pamatskolas, 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, interešu izglītības iestāde.
 • Bauskas Centrālā bibliotēka.
 • Kultūras iestādes.
 • Sociālās aprūpes iestāde.
 • Citas iestādes: Sporta centrs „Mēmele”, Bauskas novada Bāriņtiesa, Bauskas novada Sociālais dienests.

Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja sešās kapitālsabiedrībās:

 • SIA „Bauskas slimnīca” - veselības aprūpe;
 • SIA „Zemgales mutes veselības centrs” - zobārstniecības pakalpojumi;
 • SIA „Vides serviss” - sadzīves atkritumu apsaimniekošana, teritoriju un objektu labiekārtošana, apzaļumošana, uzturēšana un nekustamā īpašuma apsaimniekošana;
 • SIA „Bauskas ūdens”- kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana;
 • SIA „Bauskas siltums” – siltumenerģijas ražošana, pārvalde un realizācija;
 • SIA „Īslīces ūdens” – komunālie pakalpojumi, apkure, sanitārtehniskie darbi.