Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Saistosie noteikumi

Pašvaldības nolikums
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021. 29.12.2022.
06.04.2022.
31.03.2022.
05.10.2021.
Pašvaldības budžets Pilsētas simbolika
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Teritorijas plānošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr.  Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
2021.gads
         
Saistošie noteikumi pirms Administratīvi teritoriālās reformas
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Nekustamais īpašums Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūra Transports
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Uzņēmējdarbība Izglītība Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Atkritumu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Pieņemts Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā 15 30.06.2022. 03.09.2022.  
Vides aizsardzība
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pieņemti Pielikumi Aktuālie grozījumi
2022.gads
Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā 11 03.09.2022. 26.05.2022. Iesniegums  
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 13 29.07.2022. 30.06.2022.  
 

Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē

4 09.03.2022 27.01.2022.   23.02.2023.
 
Kapu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
 Nr. Pieņemts Stājas spēkā
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi 20 28.07.2022. 11.10.2022.
Vienotais saistošo noteikumu reģistrs

Saistošie noteikumi
(aktuālā redakcija)

 Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Pielikumi

Aktuālie grozījumi

Bauskas novada pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

2 23.02.2023. 01.04.2023.    
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 33 22.12.2022. 26.01.2023. Iesniegums par kompensāciju

Iesniegums par līdzfinansējumu
 
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība 32 22.12.2022. 31.12.2022. Iesniegums  

Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgu personu aizgādņiem

31 22.12.2022. 31.12.2022. Iesniegums  

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā

27 27.10.2022. 30.12.2022.

Iesniegums par līguma noslēgšanu

 

Iesniegums par tehniskajiem noteikumiem

 

Par līdzfinansējumu Bauskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

29 27.10.2022. 01.01.2023.    

Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

20 28.07.2022. 11.10.2022.    

Bauskas novada pašvaldības aģentūras "Valles pašvaldības aģentūra" maksas pakalpojumu cenrādis siltumapgādē

24 25.08.2022. 01.10.2022.    
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā 14 30.06.2022. 08.09.2022. Iesniegums  

Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā

21

28.07.2022.

06.09.2022.

Iesniegums

09.11.2022.

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā

22

28.07.2022.

03.09.2022.

 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā

15

30.06.2022.

03.09.2022.

 

 

Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā

11

26.05.2022.

03.09.2022.

Iesniegums

 

Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām

23

28.07.2022.

13.08.2022.

Iesniegums

 

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā

19

28.07.2022.

09.08.2022.

 

 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā

13

30.06.2022.

29.07.2022.

 

 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā

16

30.06.2022.

20.07.2022.

Apliecinājums

Iesniegums

 

Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā

10

26.05.2022.

17.06.2022.

 

28.09.2022.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā

8

24.02.2022.

 09.04.2022.

Iesniegums

 

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

2

27.01.2022.

09.04.2022.

Iesniegums fiziskām personām

 

Iesniegums juridiskām personām

Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē

4

27.01.2022.

09.03.2022.

 

23.02.2023.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā

5

27.01.2022.

03.03.2022.

 

 

Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā

1

27.01.2022.

03.03.2022.

Iesniegums par bērna uzņemšanu PII

17.01.2023.

Pieteikums bērna reģistrēšanai PII rindā

Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru

6

27.01.2022.

11.02.2022.

 

 

Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm

13

25.11.2021.

01.01.2022.

 

 

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

12

25.11.2021.

01.01.2022.

 

13.08.2022.

Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti 14 25.11.2021. 01.01.2022.   09.08.2022.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

11

28.10.2021.

01.01.2022.

 

 

Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli

9

30.09.2021.

01.01.2022.

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā

7

30.09.2021.

01.01.2022.

 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā

8

30.09.2021.

01.01.2022.

Iesniegums

 

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

6

30.09.2021.

20.10.2021.

Iesniegums
Atskaite

 

Bauskas novada pašvaldības nolikums

1

30.09.2021.

 

 

22.12.2022.
06.04.2022.
31.03.2022.
05.10.2021.

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

3

29.07.2021.

07.08.2021.

 

 

           
Citi
Saistošie noteikumi
(aktuālā redakcija)
Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā 22 28.07.2022. 03.09.2022. 02.09.2022.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 13

29.07.2021.

07.08.2021. 06.08.2021.
Saistošo noteikumu projekti