Otrdiena, 19. Oktobris, 2021. Drosma, Drosmis, Elīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Saistosie noteikumi

Pašvaldības nolikums
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021. 05.10.2021.
Pašvaldības budžets
Saistošie noteikumi "Par Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžetu" 
Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam”. (30.09.2021.)
Budžeta pielikumi 
Budžeta pielikumi (30.09.2021.)
Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžetu
Paskaidrojuma raksta grozījumi (30.09.2021.)
Paskaidrojuma raksta pielikumi 
Paskaidrojuma raksta pielikumi (30.09.2021.)
Pilsētas simbolika Teritorijas plānošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr.  Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu 6 29.04.2021.

 

29.05.2021.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūra Nekustamais īpašums
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru 15 31.01.2020. Paskaidrojuma raksts 28.05.2020.
Par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu 8 27.05.2016.

Paskaidrojuma raksts 

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2

25.07.2019.
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai 8 01.04.2010.   26.09.2013.
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem 6 22.02.2018. Paskaidrojuma raksts  
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
 
28.01.2021.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā 12 01.01.2014. Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts 
(25.02.2016.)
Paskaidrojuma raksts 
(26.09.2019.)
26.09.2019.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013.
 
27.07.2017.
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā 16 01.01.2015. Paskaidrojuma raksts  
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 16 01.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

 Pielikums

31.05.2018.
Uzņēmējdarbība Izglītība Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Sabiedriskā kārtība Transports
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts
 (26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts 
(27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Atkritumu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19  22.07.2010.  Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Vides aizsardzība
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē  5 28.02.2019.

Paskaidrojuma raksts 
Pielikums

28.03.2019.
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 30 01.03.2014. Paskaidrojuma raksts  17.05.2019.
Kapu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
 Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018. Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Citi
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
 Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 3 29.07.2021. 07.08.2021. 06.08.2021.
Vienotais saistošo noteikumu reģistrs

 

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)

 Nr. Pieņemts Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu 9 29.04.2021.

 

29.05.2021.
Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību 7 05.03.2021.   25.02.2021.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību bauskas novada pašvaldībā

21 03.04.2020. Pielikums  
Par Bauskas novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm, aizbildņiem un daudzbērnu ģimenēm 19 16.03.2021.   25.02.2021.
Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem 18 28.02.2020. Paskaidrojuma raksts 30.11.2020.
Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā 16 28.02.2020. Paskaidrojuma raksts  
Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 6 25.02.2021.   14.04.2021.
Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru 15 31.01.2020. Paskaidrojuma raksts 28.05.2020.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu 19 26.07.2018.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.06.2020.

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

2 30.03.2017.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

30.07.2020.
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021.

 

05.10.2021.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 3 29.07.2021.   07.08.2021.
Par valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku vēsturisko fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanu 8 27.05.2016.

Paskaidrojuma raksts 

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2

25.07.2019.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 7 31.03.2016. Paskaidrojuma raksts  
Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai 8 01.04.2010.   26.09.2013.
Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās) 13 01.09.2011.

Paskaidrojuma raksts 

Pieteikums

31.08.2017.
Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā 10 28.08.2010.     
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 13 28.08.2010.   precizēti 22.07.2010.
Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem 6 22.02.2018. Paskaidrojuma raksts  
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 19  22.07.2010.  Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018. Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
 
28.01.2021.
Par svētku pabalstiem Bauskas novadā      17 01.11.2011.  Veidlapa 29.03.2018.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē 5 28.02.2019.

Paskaidrojuma raksts 
Pielikums

28.03.2019.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā

 

12 01.01.2014.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts 
(25.02.2016.)
Paskaidrojuma raksts 
(26.09.2019.)

26.09.2019.
1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts 
(26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts 
(27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Bauskas novadā 9 04.06.2012. Paskaidrojuma raksts   
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013.
 
27.07.2017.
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 30 1.03.2014.  17.05.2019.
Par Bauskas novada domes 2020. gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 22 "Bauskas novada administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem 11 17.06.2021.

 

14.07.2021.
 (stājas spēkā)
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā 16 1.01.2015. Paskaidrojuma raksts  
Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,kas vērstas pret publisku vietu, Bauskas novadā 19 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
(29.03.2018.)
Paskaidrojuma raksts
(30.04.2020.)

30.04.2020.
Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Bauskas novadā 20 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

 
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 16 1.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

 Pielikums

31.05.2018.