Trešdiena, 28. Septembris, 2022. Lana, Sergejs, Svetlana

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Saistosie noteikumi

Pašvaldības nolikums
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības nolikums 1 30.09.2021. 31.03.2022.
05.10.2021.
Pašvaldības budžets Pilsētas simbolika Teritorijas plānošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr.  Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
2021.gads
Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu 6 29.04.2021.

 

29.05.2021.
Saistošie noteikumi pirms Administratīvi teritoriālās reformas
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību  1 31.01.2019. Paskaidrojuma raksts  
Nekustamais īpašums

 

Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
2022.gads
Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru 6 11.02.2022.   27.01.2022.
(pieņemti)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā 5 03.03.2022.   27.01.2022.
(pieņemti)
2021.gads

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

11 01.01.2021.   28.10.2021.
(pieņemti)
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 9 01.01.2022.   30.09.2021.(pieņemti)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā 8 01.01.2022.   30.09.2021.(pieņemti)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā 7 01.01.2022.   30.09.2021.(pieņemti)
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai 6 20.10.2021.   30.09.2021. (pieņemti)

Saistošie noteikumi pirms Administratīvi teritoriālās reformas

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai 2 28.01.2016.

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

23.02.2017.
Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu  2 22.04.2011.
 
28.01.2021.
Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 16 28.09.2012.    
Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai 24 01.03.2013.
 
27.07.2017.
Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā 16 01.01.2015. Paskaidrojuma raksts  
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 16 01.01.2015.

Paskaidrojuma raksts

 Pielikums

31.05.2018.
Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūra Transports
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem  27 22.12.2010.

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksts
 (26.02.2015.)

Paskaidrojuma raksts 
(28.06.2018.)

Paskaidrojuma raksts 
(27.09.2018.)

Pielikums

27.09.2018.
Uzņēmējdarbība Izglītība Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Atkritumu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Pieņemts Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā 15 30.06.2022. 03.09.2022.  
Vides aizsardzība
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
Nr. Stājas spēkā Pieņemti Aktuālie grozījumi
2022.gads
Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā 11 03.09.2022. 26.05.2022.  
Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā 13 29.07.2022. 30.06.2022.
 

Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē

4 09.03.2022 27.01.2022.
 
Kapu apsaimniekošana
Saistošie noteikumi 
(aktuālā redakcija)
 Nr. Stājas spēkā Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi
9 28.02.2018. Paskaidrojuma raksts 30.04.2020.
Vienotais saistošo noteikumu reģistrs

Saistošie noteikumi
(aktuālā redakcija)

 Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Pielikumi

Aktuālie grozījumi

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā 14 30.06.2022. 08.09.2022.    

Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā

21

28.07.2022.

06.09.2022.

Iesniegums

 

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā

22

28.07.2022.

03.09.2022.

 

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā

15

30.06.2022.

03.09.2022.

 

 

Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā

11

26.05.2022.

03.09.2022.

 

 

Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām

23

28.07.2022.

13.08.2022.

 

 

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā

19

28.07.2022.

09.08.2022.

 

 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā

13

30.06.2022.

29.07.2022.

 

 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā

16

30.06.2022.

20.07.2022.

 

 

Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā

10

26.05.2022.

17.06.2022.

 

 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā

8

24.02.2022.

 09.04.2022.

 

 

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

2

27.01.2022.

09.04.2022.

 

 

Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē

4

27.01.2022.

09.03.2022.

 

 

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā

5

27.01.2022.

03.03.2022.

 

 

Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā

1

27.01.2022.

03.03.2022.

Iesniegums par bērna uzņemšanu PII

 

Pieteikums bērna reģistrēšanai PII rindā

Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru

6

27.01.2022.

11.02.2022.

 

 

Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam

7

03.02.2022.

05.02.2022.

 

05.07.2022.

30.04.2022.

Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm

13

25.11.2021.

01.01.2022.

 

 

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

12

25.11.2021.

01.01.2022.

 

13.08.2022.

Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

14

25.11.2021.

01.01.2022.

 

09.08.2022.

24.02.2022.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

11

28.10.2021.

01.01.2022.

 

 

Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli

9

30.09.2021.

01.01.2022.

 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā

7

30.09.2021.

01.01.2022.

 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā

8

30.09.2021.

01.01.2022.

 

 

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

6

30.09.2021.

20.10.2021.

 

 

Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu

9

29.04.2021.

 

 

29.05.2021.

Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību

7

05.03.2021.

 

 

25.02.2021.

Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā

16

28.02.2020.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Par neapbūvētu Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru

15

31.01.2020.

 

Paskaidrojuma raksts

28.05.2020.

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

19

26.07.2018.

 

Paskaidrojuma raksts

25.06.2020.

 

Pielikums

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

2

30.03.2017.

 

Paskaidrojuma raksts

30.07.2020.

 

Pielikumi

Bauskas novada pašvaldības nolikums

1

30.09.2021.

 

 

06.04.2022.

31.03.2022.

05.10.2021.

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

3

29.07.2021.

 

 

07.08.2021.

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai

2

28.01.2016.

 

Paskaidrojuma raksts

23.02.2017.

 

Pielikumi

Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā

10

28.08.2010. 

 

 

 

Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistiem

6

22.02.2018.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas

9

28.02.2018.

 

Paskaidrojuma raksts

30.04.2020.

saistošie noteikumi

Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu 

2

22.04.2011.

 

Paskaidrojuma raksts

28.01.2021.

 

Pielikums

Par svētku pabalstiem Bauskas novadā

17

01.11.2011.

 

 Veidlapa

28.11.2019.

Citi
Saistošie noteikumi
(aktuālā redakcija)
Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā 22 28.07.2022. 03.09.2022. 02.09.2022.
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 13

29.07.2021.

07.08.2021. 06.08.2021.
Saistošo noteikumu projekti
Saistošie noteikumi  Pielikumi
Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts
Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā Paskaidrojuma raksts
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā Paskaidrojuma raksts
Ēku numerācijas, ielu, ēku un nekustamo īpašumu nosaukumu un to norāžu plākšņu izvietošanas saistošie noteikumi Paskaidrojuma raksts

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā

Apstiprināti 2022.gada 30.jūnija domes sēdē.
Saistošie noteikumi saskaņā ar VARAM atzinumu tiek precizēti.
Saistošie noteikumi tiks izsludināti, publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”

Paskaidrojuma raksts

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā

Apstiprināti 2022.gada 30.jūnija domes sēdē.
Saistošie noteikumi saskaņā ar VARAM atzinumu tiek precizēti.
Saistošie noteikumi tiks izsludināti, publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”

Paskaidrojuma raksts

Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā

Apstiprināti 2022.gada 26.maija domes sēdē.
Saistošie noteikumi saskaņā ar VARAM atzinumu tiek precizēti.
Saistošie noteikumi tiks izsludināti, publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā”

Saistošie noteikumi tiks skatīti: Sociālajā un veselības komitejas sēdē (11.08.2022.), Finanšu komitejā (18.08.2022.) un apstiprināti domes sēdē (25.08.2022.)

Paskaidrojuma raksts