Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noteikumi


 Noteikumi  Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” 7 01.06.2020.  
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 3

01.09.2016.

30.07.2020.

 

Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanu
Bauskas novadā
   (pielikums_nr.1, pielikums_nr.2)
1 25.01.2018.  
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglībības iestādēs     (Veidlapa) 10 30.11.2017.  
Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam gadam 1 01.02.2016.  
Kārtība, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam gadam 2 01.02.2016.  
Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus 24 27.10.2011. 31.10.2013.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 6 01.01.2016. 27.02.2020.
Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā 5 01.12.2015. 28.05.2020.
Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība 
(1.pielikums doc formātā; 2.pielikums doc formātā)
2 30.07.2015.  
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (pielikums - Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins) 3 30.07.2015.  
Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi 10 29.11.2018. 23.12.2020.
Kārtība, kādā piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam 25 24.11.2011. 19.12.2013.

Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta (1.pielikums; 2.pielikums.)

15 28.07.2011. 28.11.2019.
Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem 23 27.10.2011. 31.08.2017.
26 29.11.2011.  
Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem 5 26.04.2012. 30.10.2014.
Kārtība, kādā tiek novērtēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība un noteiktas pašvaldības piemaksas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par profesionālā darba kvalitāti 1 01.02.2019.  
Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība   30.07.2015.