Svētdiena, 22. Maijs, 2022. Emīlija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noteikumi


 Noteikumi  Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi
Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā 4 31.03.2022. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Bauskas novada pašvaldībā 2 24.02.2022. Pielikums
Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība 1 27.01.2022.  
Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs 3 01.01.2022.  
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” 7 01.06.2020.  
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 3

01.09.2016.

30.07.2020.

 

Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam gadam 1 01.02.2016.  
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 6 01.01.2016. 27.02.2020.
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (pielikums - Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins) 3 30.07.2015.  
Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi 10 29.11.2018. 23.12.2020.
26 29.11.2011.  
Kārtība, kādā tiek novērtēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība un noteiktas pašvaldības piemaksas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par profesionālā darba kvalitāti 1 01.02.2019.