Sestdiena, 03. Decembris, 2022. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Noteikumi


 Noteikumi  Nr. Stājas spēkā Aktuālie grozījumi, pielikumi
Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumi 12 01.01.2023. Pielikumi
Par darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanu 13 01.02.2023. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi 11 29.09.2022. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5

Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība

10 29.09.2022. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem 7 01.07.2022. Pieteikums
Atskaite
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā 6 01.09.2022.  
Iekšējā audita veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā 5 30.06.2022.  

Kārtība, kādā tiek iznomāti Bauskas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši neapbūvēti zemesgabali

3 31.03.2022.  
Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā 4 31.03.2022. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Bauskas novada pašvaldībā 2 24.02.2022. Pielikums
Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība 1 27.01.2022.  
Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs 3 01.01.2022.  

Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi

2 01.01.2022. 25.08.2022.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” 7 01.06.2020.  
Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam gadam 1 01.02.2016.  
Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi 10 29.11.2018. 23.12.2020.
26 29.11.2011.  
Kārtība, kādā tiek novērtēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība un noteiktas pašvaldības piemaksas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par profesionālā darba kvalitāti 1 01.02.2019.