Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Zemes noma


Pieteikšanās kārtība uz Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma nomu

 

Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, VPVKAC vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

 

Bauskas novada pašvaldības norēķinu konti rēķinu apmaksai:

  • LV50TREL9802589008000 | TRELLV22 | Valsts kase
  • LV08HABA0551024331644 | HABALV22 | Swedbank AS
  • LV06UNLA0050014355676 | UNLALV2X | SEB banka AS

 

​Bauskas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā esošās lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis: ŠEIT

Zemes nomas maksu koriģējošie koeficienti: ŠEIT

 

IECAVA RUNDĀLE VECUMNIEKI

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums 

Iznomājamā objekta platība

Pieteikšanās termiņš

Grafiskais pielikums
16.01.2023. Mežotnes pagasts 4072 004 0519 0,62 ha līdz 30.janvārim
pēc-līdz pirmajam iesniegumam
pdf
03.11.2022. Brunavas pagasts 4046 019 0077 Vairākas daļas līdz pirmajam iesniegumam pdf
11.07.2022. Gailīšu pagasts 4060 004 0246 0,05 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
15.06.2022. Īslīces pagasts 4068 005 0081 0,062 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
19.04.2022. Gailīšu pagasts 4060 007 0410 0,01 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
19.04.2022. Gailīšu pagasts 4060 007 0223 12 pa 0,1 ha
2 pa 0,15 ha
līdz pirmajam iesniegumam pdf
12.04.2022. Bauska 4001 007 0006 Ziedoņu iela 7 līdz pirmajam iesniegumam pdf
30.03.2022. Vecsaules pagasts 4092 013 0124 1,5 ha līdz pirmajam 
iesniegumam
pdf
28.03.2022. Codes pagasts 4052 006 0118 0,1 ha  līdz pirmajam
iesniegumam
pdf
24.02.2022. Gailīšu pagasts 4060 007 0412 0,01 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
14.02.2022. Mežotnes pagasts 4072 001 0249 0,05 ha
0,06 ha
līdz pirmajam iesniegumam pdf
10.02.2022. Gailīšu pagasts 4060 004 0181 0,05 ha
0,04 ha (2 gab.)
0,02 ha
līdz pirmajam iesniegumam pdf
10.02.2022. Gailīšu pagasts 4060 001 0059 0,08 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
31.01.2022. Codes pagasts 4052 004 0349 0,12 ha un 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
01.11.2011. Codes pagasts 4052 002 0111 1,2ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Bauska 4001 007 0006 445 m2 līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Mežotnes pagasts

4072 004 0611

4072 004 0341

0,0642 ha

0,06 ha

līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0637 0,17 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,19 ha

līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0420 0,02 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0636 0,08 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
20.08.2019. Mežotnes pagasts 4072 004 0417 0,09 ha  līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0594 0,271 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0238 0,16 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf

28.07.2014.

Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,26 ha

līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.11.2013. Mežotnes pagasts 4072 002 0262 0,9ha līdz pirmajam iesniegumam

pdf

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.