Pirmdiena, 26. Oktobris, 2020. Amanda, Amanta, Kaiva

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldība


BAUSKAS NOVADA ADMINISTRĀCIJA

Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901
Norēķinu konts: LV06 UNLA 0050 0143 5567 6 
AS SEB banka, UNLALV2X
E-pasts: dome@bauska.lv
Tālrunis 63922238, fakss 63924522


Bauskas novada pašvaldības nolikums un struktūrshēma 
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" nolikums un struktūrshēma


Klientu apkalpošanas centrs: tālr. 63922238, mob.25444899

Darba laiks   

 Pirmdienās:  8.00 - 18.00
 Otrdienās:   8.00 - 17.00 
 Trešdienās:  8.00 - 17.00 
 Ceturtdienās:  8.00 - 17.00 
 Piektdienās:  8.00 - 16.00 

Bez pusdienas pārtraukuma 

KASE 
Uzvaras ielā 1,
tālr.63963974

Pusdienas pārtraukums
12.00 - 13.00


Bauskas novada administrācijas speciālistu darba laiks     

 Pirmdienās:  8.00 - 18.00
 Otrdienās:   8.00 - 17.00 
 Trešdienās:  8.00 - 17.00 
 Ceturtdienās:  8.00 - 17.00 
 Piektdienās:  8.00 - 16.00 

Pusdienas pārtraukums
12.00 - 13.00


NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 

LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV51 PARX 0007 1638 2000 3, AS Citadele banka, PARXLV22