Sestdiena, 10. Decembris, 2022. Guna, Judīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Informācija par sociālajām garantijām


3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 225

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

2. tabula

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1 2 3 4

1.

Atlaišanas pabalsts   Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmajai daļai 
2. Atvaļinājuma pabalsts 50% Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem 22., 23., 24.punkts
3. Pabalsts darbiniekam vai amatpersonai, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam  50% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 101.punkts
4. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa nāvi 215,00 euro Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 102.punkts
5. Pabalsts darbinieka vai amatpersonas nāves gadījumā Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā  Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 103.punkts
6. Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumi 80,00 euro Ministru kabineta 10.08.2002. noteikumi Nr.343. Darbiniekiem, kuriem obligātajā veselības pārbaudē konstatēts, ka darba pienākumu veikšanai ir nepieciešami piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi
7. Darbnespējas lapas A apmaksa sākot ar pirmo darbnespējas dienu 90% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 120.punkts
8. Veselības apdrošināšana. Apdrošināmo darbinieku amatu sarakstu nosaka ar domes lēmumu Apdrošināšanas prēmija ar domes lēmumu noteiktā apmērā Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 121.punkts
9. Izdevumu kompensācija par sabiedriskā transporta izmantošanu amata pienākumu izpildei 100% Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus 17.punkts 
10. Izdevumu kompensācija par īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu amata pienākumu izpildei Kompensācija par patērēto degvielu noteiktās mēneša patēriņa normas ietvaros Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus 8.punkts
11. Saziņas līdzekļu izdevumu kompensācija Ar iestādes vadītāja rīkojumu noteiktā limita apmērā Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus IV nodaļa
12. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi 100% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 117.2.punkts
13. Mācību izdevumi pēc noslēgtas savstarpējas rakstveida vienošanās par mācībām pašvaldībai nepieciešamā specialitātē 30% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 117.1.punkts
14. Komandējumu un darba braucienu izdevumi   Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem 17.punkts

Sagatavoja: iestādes “Bauskas novada administrācija” personāla speciāliste Dace Strazdiņa