Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām


3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 225

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā

1. tabula

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr.p.k. Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs 
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1 2 3 4
1. Mēnešalgas palielinājums atbilstoši darbiniekam noteiktajai kvalifikācijas pakāpei līdz 6% no amata noteiktās mēnešalgas Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 63.punkts
2. Piemaksa par vakanta amata pienākumu veikšanu līdz 30% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 74.punkts
3. Piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka vai amatpersonas aizvietošanu līdz 30% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 77.punkts
4. Piemaksa par papildu darba veikšanu līdz 30% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 79.punkts
5. Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 30% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 82.punkts
6. Prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu līdz 75% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 86.punkts
7. Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata pienākumus, kā arī par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu līdz 60% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 90.punkts
8. Naudas balva sakarā ar pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ievērojot darbinieka ieguldījumu pašvaldības iestādes mērķu sasniegšanā līdz 50% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 92.1., 93. punkts
9. Naudas balva sakarā ar darbiniekam vai amatpersonai svarīgu sasniegumu (notikumu) līdz 50% Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 92.2., 94.punkts

Sagatavoja: iestādes “Bauskas novada administrācija” personāla speciāliste Dace Strazdiņa