Otrdiena, 12. Novembris, 2019. Kaija, Kornēlija
Sazinies ar mums 80003939

2019.gads


Informācija sagatavota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 92  daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto (Bruto) un izmaksāto (Neto) atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.

!!! Aprēķinātajā summā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā arī par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu pildīšanu, kā arī konkrētā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma naudas par nākošo mēnesī.

Iestādes Janv. Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn. Jūl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Bauskas novada administrācija   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Brunavas pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Ceraukstes pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Codes pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Dāviņu pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Gailīšu pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Īslīces pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Mežotnes pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Vecsaules pagasta pārvalde   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
                         
Bauskas pils muzejs   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas muzejs   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Bauskas Kultūras centrs   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas Centrālā bibliotēka   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Sporta centrs „Mēmele"   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Bauskas novada Bāriņtiesa   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas novada Sociālais dienests   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Vispārējā tipa pansionāts „Derpele"   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
                         
Bauskas Valsts ģimnāzija   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas 2.vidusskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas sākumskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Bauskas pilsētas pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Codes pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Griķu pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Īslīces pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Mežotnes sākumskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Mežgaļu sākumskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF        
Vecsaules pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Uzvaras pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF    
Pirmskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Pamūšas speciālā pamatskola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

PDF

PDF    
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas Mūzikas un mākslas skola   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF      
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs   PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF