Svētdiena, 26. Maijs, 2019. Eduards, Edvards, Varis, Edvarts
Sazinies ar mums 80003939

2019.gads


Informācija sagatavota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 92  daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto (Bruto) un izmaksāto (Neto) atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.

!!! Aprēķinātajā summā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā arī par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu pildīšanu, kā arī konkrētā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma naudas par nākošo mēnesī.

Iestādes Janv. Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn. Jūl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
Bauskas novada administrācija   PDF PDF PDF                
Brunavas pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Ceraukstes pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Codes pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Dāviņu pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Gailīšu pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Īslīces pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Mežotnes pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
Vecsaules pagasta pārvalde   PDF PDF PDF                
                         
Bauskas pils muzejs   PDF PDF PDF                
Bauskas muzejs   PDF PDF PDF                
Bauskas Kultūras centrs   PDF PDF PDF                
Bauskas Centrālā bibliotēka   PDF PDF PDF                
Sporta centrs „Mēmele"   PDF PDF PDF                
Bauskas novada Bāriņtiesa   PDF PDF PDF                
Bauskas novada Sociālais dienests   PDF PDF PDF                
Vispārējā tipa pansionāts „Derpele"   PDF PDF PDF                
                         
Bauskas Valsts ģimnāzija   PDF PDF PDF                
Bauskas 2.vidusskola   PDF PDF PDF                
Bauskas sākumskola   PDF                    
Bauskas pilsētas pamatskola   PDF PDF PDF                
Codes pamatskola   PDF PDF PDF                
Griķu pamatskola   PDF PDF PDF                
Īslīces pamatskola   PDF PDF PDF                
Mežotnes sākumskola   PDF PDF PDF                
Mežgaļu pamatskola   PDF PDF PDF                
Vecsaules pamatskola   PDF PDF PDF                
Uzvaras pamatskola   PDF PDF PDF                
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"   PDF PDF PDF                
Pirmskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"   PDF PDF PDF                
Pamūšas speciālā pamatskola   PDF PDF PDF                
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola   PDF PDF PDF                
Bauskas Mūzikas un mākslas skola   PDF PDF PDF                
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs   PDF PDF PDF