Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Lokālplānojums


Bauskas novada dome 2016. gada 25. augustā pieņēma lēmumu par  “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai” (turpmāk – lokālplānojums).

Domes lēmums “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”.

Lokālplānojuma darba uzdevums ŠEIT

Lokālplānojuma teritorijā esošo īpašumu saraksts ŠEIT

Lokālplānojuma teritorija (13.10.2016.) grafiski ŠEIT! 


Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.15 „Par 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”: ŠEIT. Lēmums: ŠEIT

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir LR Satiksmes ministrija. Bauskas novada dome ir noslēgusi trīspusēju lokālplānojuma izstrādes un finansēšanas līgumu starp pašvaldību – Bauskas novada domi, Pasūtītāju – LR satiksmes ministriju un Izstrādātāju – pilnsabiedrību “RB Latvija”. 


Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Baldones iela 65" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Bauskas novada dome 26.08.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 116 "Par nekustamā īpašuma "Baldones iela 65", Iecavā, Bauskas novadā, lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (protokols Nr.4, 44.p.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 4 "Lokālplānojuma "Baldones iela 65" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami: ŠEIT