Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Enerģijas taupīšanas sacensības


15.11.2019.

Taupām enerģiju! 

2019.gads tuvojas noslēgumam un arī mūsu energokomandas darbs drīz noslēgsies.  Esam kopā šo gadu pavadījuši diezgan raibi un varu ar prieku paziņot, ka esam elektrību ietaupījuši  par 8820 kWh (šī gada 10 mēneši pret iepriekšējā gada 10 mēnešiem), gribētos atlikušajās 46 dienas ietaupīt vēl vairāk!

Tāpēc Lūdzu šodien darbu beidzot un dodoties svinēt Latvijas 101.gadadienu:
1. Izslēdziet gaismas!
2. Neaizmirstiet radiatoru termostatus nogriezt uz pozīciju «1»!

Tipiskam birojam apkures patēriņš sastāda 20-40% no enerģijas izmaksām. Samazinot temperatūru par 1°C apkures sezonas laikā, iegūsiet 6-7% ietaupījuma.

3 . Izslēdziet visas elektroiekārtas!

Datori, monitori, UPS, tumbiņas, faksa aparāti, printeri u.c. Atstāts ieslēgts viens dators un monitors uz 24 stundām izmaksās ~ 60 EUR/gadā. Bet ieslēgts kopētājs vienas nakts laikā patērēs tik daudz enerģiju, kā izkopējot 5000 A4 lapas. Lāzerprintera pilnīga izslēgšanai vai izraušana no kontaktligzdas brīvdienu un svētku dienu laikā, spēj samazināt tā patēriņu par 75%.

Komanda «BNA», Ilze Munda


12.09.2019.

Piedalās Energosacensību motivācijas seminārā

Latvijas četru novadu 16 Energokomandas piedalījās 10.septembrī SIA “Ekodoma” Mārupes novadā rīkotajā Energosacensību motivācijas seminārā. Ķeguma, Bauskas, Saldus un Tukuma novadu energokomandas guva ieskatu līdzšinējos sacensību rezultātos un dalījās pieredzē, kā iedvesmot un motivēt kolēģus piedalīties sacensības mērķu sasniegšanā un iesaistīt viņus enerģijas taupīšanā.

Maijā un jūnijā notika sacensība, kas tika nodēvēta par energokomandu Pirmo izaicinājumu. Uzvarētājiem, Bauskas novada komandai «BNA», tika pasniegta balva. Visām komandām būs iespēja revanšēties jau septembrī, kad tiks izsludināts energokomandu «Otrais izaicinājums».

Sacensību mērķis ir komandai sasniegt vismaz 15% energoresursu ietaupījumu savā ēkā. Šīs aktivitātes notiek Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” ietvaros. Viens no projekta mērķiem bija arī Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Jau iepriekš tika ziņots, ka Bauskas novada pašvaldība 2019.gada jūlijā saņēma ISO 50001:2018 sertifikātu, kas apliecina pašvaldībā ieviestās Energopārvaldības sistēmas atbilstību starptautiskā sertifikāta prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauskas novada energokomandas risina ar enerģijas lietošanas paradumiem un energotaupīšanu saistītu sacensību uzdevumu

Motivācijas semināra dalībnieki, komandu pārstāvji, no kreisās: «BNA» - pārstāvji Z.Kārkliņa, I.Munda, A.Podnieks. SIA “Vides serviss” – A.Tomkalns un I.Straujā, energopārvaldnieks R.Ignatjevs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energokomandai «BNA» balvu pasniedz M.Rošā, SIA “Ekodoma”

 

Teksts un foto:
R.Ignatjevs, energopārvaldnieks


14.08.2019.

Pirmais izaicinājums ir noslēdzies un uzvarētāji ir noskaidroti

Uzvarētājiem balvas tiks pasniegtas motivācijas pasākumā, kas norisināsies jau septembrī. 
Interesantākie sacensību materiāli tiks publicēti nākošajās jaunumu lapās!
Visām komandām būs iespēja revanšēties septembrī, kad tiks izsludināts otrais izaicinājums!

Apsveicam komandas un paldies par dalību! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energopārvaldnieks:
Raitis Ignatjevs


17.06.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (7.video)
#C4SProject #C4SLatvia


10.06.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (6.video)
#C4SProject #C4SLatvia

 


30.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (5.video)
#C4SProject #C4SLatvia

 


29.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (4.video)
#C4SProject #C4SLatvia

.


28.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (3.video)
#C4SProject #C4SLatvia

 


27.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (2.video)
#C4SProject #C4SLatvia

 


15.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (1.video)
#C4SProject #C4SLatvia

 


01.03.2019.

Trīs pašvaldības ēkas piedalās energotaupīšanas sacensībās

Turpinot Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” aktivitātes, no 2019.gada janvāra Bauskas novada pašvaldība piedalās energotaupīšanas sacensībās, kur piedalās projektā izveidotas energokomandas, kas darbojas 15 ēkās četrās dažās pašvaldībās – Bauskā, Ķegumā, Saldū un Tukumā.

 

Trīs Bauskas novada pašvaldības ēkās, Uzvaras ielā 1, Katoļu ielā 3 un SIA „Vides serviss” administratīvajā ēkā Salātu ielā 7A, darbinieki apvienojušies energokomandās, kuru mērķis ir sasniegt vismaz 15% energoresursu ietaupījumu. Lai sasniegtu energoresursu ietaupījumu, vispirms bija jāapzina informācija par to, cik daudz elektroenerģijas un siltumenerģijas konkrētajās ēkās patiesībā tērē un kādi ir darbinieku energoresursu tērēšanas ikdienas paradumi. Pirms sacensībām energokomandu dalībnieki piedalījās projekta „COMPETE4SECAP” vadošā partnera SIA „Ekodoma” organizētajās energokomandu apmācībās, kur tika sniegta informācija par to kā un ar kādiem instrumentiem energokomandai motivēt ēkās strādājošos darbiniekus ikdienā taupīt patērētos energoresursus, kā arī ar kādiem instrumentiem panākt reālu energoresursu samazinājumu.

 

Energotaupīšanas sacensību galvenais uzdevums ir veicināt enerģijas lietotāju uzvedības maiņu, lai paaugstinātu energoefektivitāti darbavietā, jo ir pierādīts, ka, veicot nelielas izmaiņas darbinieku ikdienas enerģijas lietošanas paradumos, var gūt nozīmīgu enerģijas patēriņa samazinājumu. Apzinoties, ka vislielākā nozīme energoresursu patēriņā ir darbinieku ikdienas paradumiem, tika veikta darba telpu apsekošana, lai atrastu ierīces, kas ilgstoši atrodas gaidīšanas režīmā, bet netiek izmantotas.

 

Apsekošanas laikā komandas konstatēja dažus paradumus, kas neveicina enerģijas taupīšanu, piemēram:

  • neizslēgts apgaismojums telpā, kurā neviens neatrodas;
  • logi ilgstoši atstāti vēdināšanas režīmā (telpa netiek vēdināta, bet gan tiek dzesēta);
  • darba dienas beigās, netiek pilnībā izslēgta datortehnika, atstāta gaidīšanas režīmā;
  • netiek izmantota telpas siltuma regulēšanas iespēja, izmantojot radiatoru termogalvu.

Lai virzītos uz mērķi, energokomanda ir devusi padomus ēkās strādājošajiem, motivējusi ievērot enerģijas taupīšanu, rosinājusi sekot līdzi ikdienas paradumu maiņai. Ik mēnesi pašvaldības energopārvaldnieks saņem datus par ēku enerģijas kopējo patēriņu iepriekšējā mēnesi. Pēc saņemto datu analīzes var redzēt, vai iepriekšminētie pasākumi ir devuši rezultātu. Pārsteidzoši, ka pirmajā mēnesī (2019.gada janvāris), kopš Uzvaras ielas 1 ēkas energokomandas darbības uzsākšanas, kopējais patērētais elektroenerģijas daudzums uz visu ēku attiecībā pret 2018.gada janvāri, ir samazinājies par pieciem procentiem.

 

Energotaupīšanas sacensības ilgst vienu gadu. Domājams, ka tas ir pietiekoši ilgs laiks, lai vecie ikdienas enerģijas lietošanas paradumi tiktu nomainīti uz energoefektīvākiem un videi draudzīgākiem. Pēc sacensību noslēguma, energokomandas varēs veikt rezultātu novērtēšanu, kā arī izvērtēt, vai sacensību mērķis ir attaisnojis sākotnējās ieceres.

 

Uzziņai:

• 2017.gada nogalē Bauskas novada pašvaldība kļuva par Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” partneri kopā ar vēl trim Latvijas pašvaldībām – Ķegumu, Saldu un Tukumu. Projekta dalībvalstis ir Francija, Itālija, Ungārija, Vācija, Spānija, Kipra, Horvātija un Latvija;

• Projekta „COMPETE4SECAP” mērķis ir nodrošināt ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna papildināšanu ar aktivitātēm uz 2030.gadu, kā arī efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības darbiniekiem;

• Iepriekš līdzīgas energotaupīšanas sacensības notikušas Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „Sawe@Work”, iesaistot 17 280 darbiniekus, 176 ēkās no 9 ES dalībvalstīm. Lielākais enerģijas ietaupījums starp Latvijas pašvaldībām bijis Smiltenes novada domes ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, kur kopējais enerģijas ietaupījums sasniedzis 19,5%.

 

Laine Baha, Ilze Munda,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas