Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Detālplānojums


DETĀLPLĀNOJUMS
Paziņojums par detālplānojuma „Rāmas” izstrādes uzsākšanu (07.10.2021.).

Bauskas novada pašvaldība informē, ka līdz ar Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembrī pieņemto lēmumu (lēmums Nr.169, prot. Nr.5, 35.p.) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333”, nekustamajā īpašumā ir uzsākta detālplānojuma izstrāde. Detālplānojuma izstrādes lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums ir pieejams šeit: Geolatvija.lv - Latvijas Ģeoportāls.

Detālplānojuma izstrādes mērķis, saskaņā ar darba uzdevumā noteikto, ir pieslēguma izveidošana valsts autoceļam V1010 Stūri-Ziemeļi no nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā (detālplānojuma teritoriju skatīt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā).

Nekustamā īpašuma un reizē detālplānojuma izstrādes teritorijas platība ir 2,18 ha. Nekustamajā īpašumā paredzēts uzbūvēt vienu dzīvojamo māju.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “PLĀNS UN BŪVE”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības pārstāvi - Bauskas teritorijas plānotāju Daci Platonovu (tālr. 63963972) - vai arī detālplānojuma izstrādātāju, SIA “Plāns & būve” teritorijas plānotāju Ilzi Circeni (tālr. 28323046).


DETĀLPLĀNOJUMS
Nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0095
Apstiprināts ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11, 4.p.)

Teritorijas izmantošanas nosacījumi
Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, apgrūtinātās teritorijas un objekti


DETĀLPLĀNOJUMS
Teritorija starp Zaļo ielu, Upmalas ielu, Zemgaļu ielu, Miera ielu, Mūsas upi un pilsētas robežu, Bauskā
Apstiprināts ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.7, 14§) Bauskas novada saistošie noteikumi Nr.6.

Detālplānojuma teritorija
Īstenošanas kārtības noteikumi


DETĀLPLĀNOJUMS
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Pūriņi”, Mežotnes pagastā.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Pūriņi”, Mežotnes pagastā domes sēdes lēmums.
Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam „Pūriņi”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā.