Pirmdiena, 25. Oktobris, 2021. Beatrise, Beāte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Detālplānojums


DETĀLPLĀNOJUMS
Nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0095
Apstiprināts ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11, 4.p.)

Teritorijas izmantošanas nosacījumi
Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, apgrūtinātās teritorijas un objekti


DETĀLPLĀNOJUMS
Teritorija starp Zaļo ielu, Upmalas ielu, Zemgaļu ielu, Miera ielu, Mūsas upi un pilsētas robežu, Bauskā
Apstiprināts ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.7, 14§) Bauskas novada saistošie noteikumi Nr.6.

Detālplānojuma teritorija
Īstenošanas kārtības noteikumi


DETĀLPLĀNOJUMS
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Pūriņi”, Mežotnes pagastā.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam „Pūriņi”, Mežotnes pagastā domes sēdes lēmums.
Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam „Pūriņi”, Mežotnes pagastā, Bauskas novadā.