Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas" 8.punktu un 23.punktu, kā arī ņemot vērā Apvienojamo pašvaldību Finanšu komisijas 2021.gada 16.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 1.punkts), Bauskas novada dome 25.02.2021. gada domes sēdē nolemj apstiprināt Bauskas pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu.

Domes sēdes lēmums: ŠEIT

Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu - institūciju saraksts: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana(1):

  • būves: ŠEIT.
  • dzīvokļa īpašumi: ŠEIT
  • zemes vienības: ŠEIT
  • kustamie īpašumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu(2):

  • aizņēmumi: ŠEIT.
  • galvojumi: ŠEIT.
  • ilgtermiņa saistības: ŠEIT
  • īstermiņa saistības: ŠEIT

​1 un 2 saturs viss kopā: ŠEIT

Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā: ŠEIT