Otrdiena, 20. Aprīlis, 2021. Mirta, Ziedīte

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aktualitātes


24.11.2020.

Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulcē lemj par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanas komisijas sastāvu un atalgojumu

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktam, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Bauskas novada domes priekšsēdētājs, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību deputātu kopsapulces vadītājs Arnolds Jātnieks deputātu kopsapulci sasauca 2020.gada 24.novembrī. Sapulce noritēja attālināti. Sapulcei reģistrējās 33 no kopumā 56 deputātiem. 

Kā pirmo jautājumu sapulces dalībnieki deputāti skatīja sagatavoto lēmumprojektu „Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju priekšsēdētājam, locekļiem un sekretāriem." Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par sekojošu atlīdzību: 

Bauskas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā:

priekšsēdētājam 7,00 EUR stundā;
sekretāram 6,60 EUR stundā;
komisijas loceklim 4,00 EUR stundā.

Iecirkņu komisijās:

priekšsēdētājam 6,00 EUR stundā;
sekretāram 5,00 EUR stundā;
komisijas loceklim 4,00 EUR stundā;
pieaicinātajai personai 4,00 EUR stundā.

Līdz 2020.gada 13. novembrim, kas bija jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš, Bauskas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi par 13 personām. 2 pieteikumi nebija atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam. Līdz ar to uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām kandidē 11 (vienpadsmit) kandidāti: 5 kandidāti no Bauskas novada, 3 kandidāti no Vecumnieku novada, 2 kandidāti no Rundāles novada un 1 kandidāts no Iecavas novada. Bauskas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam tika saņemts pieteikums tikai par vienu personu - Juri Gaili. Balojumā deputāti vienbalsīgi apstiprināja Jura Gaiļa kandidatūru jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas amatam. Juris Gailis pateicās deputātiem par balsojumu, norādot, ka uztver to, kā uzticēšanos viņa 30 gadus ilgajai pieredzei šajā darbā. 

Turpinājumā deputāti balsoja par katru no vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. Jaunveidojamā Bauskas novada Vēlēšanu komisijā ievēlēti:

Tālrīts Krastiņš 
Līga Kausiniece 
Zaiga Ārente 
Mārtiņš Sapats 
Māris Plēsnieks
Dace Šileika
Kristīne Brūvele 
Inguna Paegle 
Gita Eriņa 
Jānis Eimuss.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

 


23.11.2020.

Par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisiju

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktam, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce sasaukta šī gada 24.novembrī plkst.15.00. Kopsapulce notiks attālināti

Līdz 2020.gada 13. novembrim, kas bija jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš, Bauskas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi par 13 personām. 2 pieteikumi neatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam. Līdz ar to uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām šobrīd ir 11 (vienpadsmit) kandidāti: 5 kandidāti no Bauskas novada, 3 kandidāti no Vecumnieku novada, 2 kandidāti no Rundāles novada un 1 kandidāts no Iecavas novada. 


  • Pieteikumos bija jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. 
  • Pieteikumam bija jāpievieno katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. 
  • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums bija jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam bija pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
  • Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. 
  • Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no Bauskas novadā apvienojamo pašvaldību (Bauska, Iecava, Rundāle un Vecumnieki) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
  • Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
  • Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm, jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā par kandidātiem drīkst pieteikt esošo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) vēlēšanu komisiju locekļus.
  • Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.