Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Aktualitātes


02.07.2021.

Bauskas novada attīstības programmas izstrādātāji apmeklē Bauskas novadu

Vasaras saulgriežu priekšvakarā, Bauskas novada pašvaldības un Bauskas novada attīstības programmas izstrādātāji SIA „Baltkonsults” pārstāvji apmeklēja jaunveidojamā Bauskas novada administratīvās teritorijas, lai kopā ar Iecavas pašvaldības un Bauskas novada pagastu pārstāvjiem apskatītu potenciālos investīciju objektus, noskaidrotu aktuālo situāciju katrā norādītajā objektā, iepazītos ar esošajām problēmām un izvērtētu attīstības iespējas.

Vizītes ietvaros tika apmeklēts:

 • Iecava - tirgus laukums, veselības centrs, sporta nams „Dartija”, Iecavas parks, Sila iela, Audrupu, Zālītes un Zorģu ceļš, Zālītes speciālā pamatskola;
 • Vecsaules pagasts - veloceliņš (Mēmeles iela – Codes pagasts – Likvertenu sils) – Likverteni (ielu apgaismojums, ūdenssaimniecība, ielas, publiskā peldvieta) – Vecsaules skola (sporta halle, laukums) – Vecsaules ciems (ielas) – Zvaigznes ciems (ielas), Kulšēnu sēravots;
 • Brunavas pagasts - Ērgļu ciems (estrāde) – Grenctāles ciems – Grenctāles kultūras nams (iekštelpu remonts, atpūtas vieta KN pagalmā);
 • Codes pagasts - Codes ciems (atpūtas vieta „Ciema dārzs”, dzīvojamās ēkas Virsaiši 1 renovācija, ūdens un kanalizācijas tīklu uzlabošana un paplašināšana), – Codes skola (kurtuves rekonstrukcija) – Guntu ciems (asfalta segums, ielu apgaismojums, veloceliņš, degradēto teritoriju sakārtošana)- Strēļu kapi (paplašināt, uzturēt teritoriju);
 • Dāviņu pagasts - Dāviņu ciems (ielas, ielu apgaismojums, futbola laukums, grants ceļi);
 • Īslīces pagasts - Ādžūnu ciems (ielu apgaismojums, bibliotēkas (Birztalas) ieejas izbūve, vecais klubs- degradētas teritorijas sakopšana) – Bērzu ciems (Īslīces skolas sporta laukums, ielu apgaismojums, atpūtas parka izveide) – Rītausmu ciems – Īslīces kultūras nams (jumts, krāsošana, stāvlaukuma apgaismojums, sporta zonas sakārtošana) – Pastališķi (ielu apgaismojums, laukuma asfaltbetona seguma atjaunošana) – plānotā Kauces strauta dabas taka;
 • Gailīšu pagasts - Taumaņi - Uzvaras ciems (skola, bērnudārzs, administratīvā ēka, publiskā infrastruktūra);
 • Ceraukstes pagasts - Ceraukstes ciems (ielas apgaismojums, asfalta seguma atjaunošana no bērnudārza līdz veikalam, degradēto objektu novākšana Nameja ielā un Skolas ielā) – Mūsas ciems (atpūtas vietas „Upeskrasti” atjaunošana, ielu apgaismojums, asfalta seguma atjaunošana Līvānu un Upes ielā);
 • Mežotnes pagasts - Jumpravu ciems (ūdens vads un kanalizācijas tīklu atjaunošana, ielu apgaismojums, kanalizācijas izbūvēšanas Ceplī) - Mežotnes ciems (siltumapgāde iedzīvotājiem, ielu apgaismojums)- Strēlnieku ciems (DFC Strēlnieki skatuves atjaunošana), Garozas parka estrādes atjaunošana, patstāvīgs tiltiņš pār Lielupi Mežotnē;
 • Bauskas pilsēta un vecpilsēta – infrastruktūras objektu apskate, Lidlauka iela, Dārza iela, Janeikas, Biržu iela, Mēmeles iela u.c.

Lai turpinātu diskusiju par iespējām un vecpilsētas aktuālajām problēmām, 18.jūnija pēcpusdienā notika Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas atklātā sēde. Tajā piedalījās jaunie Bauskas novada pašvaldības deputāti, speciālisti, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles novada vadītāji, sabiedriskās organizācijas „Bauskas vecpilsēta” pārstāvji, Sociālā dienesta, pašvaldības policijas, SIA „Vides serviss”, , iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāvji, LIAA Jelgavas biznesa inkubatora un laikraksta „Bauskas Dzīve” pārstāvji.

Sēdes ievadā, Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas priekšsēdētāja M.Putniņa iepazīstināja klātesošos ar aktuālo situāciju Bauskas vecpilsētā, akcentējot tās kultūrvēsturisko un arhitektonisko nozīmi un iepriekšējā plānošanas periodā izstrādātos, sasniegtos, kā arī nerealizētos vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības mērķus. Kā galvenās problēmas viņa minēja zemo ekonomisko aktivitāti, nelabvēlīgu sociālo struktūru, nesakārtotās īpašumu tiesības, nepietiekamus administratīvos resursus kvalitatīvas restaurācijas un reģenerācijas pasākumu realizācijai, ierobežoto finanšu atbalsta piesaisti, kā arī sabiedrības un amatpersonu izpratnes trūkumu jautājumos par vides un kultūras mantojuma saglabāšanu. Vēlamā rezultāta sasniegšanai tika piedāvāti vairāki risinājumi, proti, pašvaldības struktūras izveidošanu vecpilsētas saglabāšanas un attīstības pasākumu realizācijai, atbalsta programmas izstrādi privātīpašniekiem, glābšanas programmas sagatavošanu kultūrvēsturiski vērtīgu ēku saglabāšanai, kā arī Bauskas vecpilsētas apbūves inventarizāciju un reģenerācijas projekta realizāciju.

Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko – Pastore iepazīstināja ar atziņām, kas iegūtas biedrības 18 gadu pastāvēšanas laikā, norādot uz stipras vietējās kopienas nozīmību. Iedzīvotāju attieksmes un vērtību izmaiņa notiek lēnām, taču tas ir būtiski, jo iedzīvotāji ir patiesie vēsturiskās vides lietotāji un sargātāji. Kvalitatīvi sakārtota un apdzīvota vēsturiskā kultūrvide, sniedz attīstības iespējas gan uzņēmējdarbībai, gan tūrismam, gan kultūrai un radošumam. Tomēr, kā rāda citu pilsētu pieredze, kuru teritorijā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi, tik nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un attīstība nav iespējama tikai ar vietējās kopienas spēkiem, vecpilsētas attīstība nenotiks bez politiskās gribas, administratīvajiem resursiem, finansiālu un informatīvu atbalstu.

Biedrības „Bauskas vecpilsēta” pārstāve Egija Stapkēviča klātesošos aicināja uz diskusiju par Bauskas vecpilsētu kā dzīvīgu un dinamisku pilsētas apkaimi ar jaunām un mūsdienīgām iespējām, piedāvājot trīs attīstības iespējas jeb scenārijus:

 • Sena apkaime ar tūrisma galamērķim raksturīgu mazpilsētas romantiku;
 • Kvalitatīva dzīvojamā apkaime ar pieejamiem mājokļiem, socializēšanās un rekreācijas iespējām;
 • Spēcīgs mazpilsētas centrs, kas apvieno vēsturisko, administratīvo, pakalpojumu, vietējās uzņēmējdarbības un socializēšanās centrus vienuviet.

Bauskas vecpilsētai ir lielisks potenciāls vēsturiskā centra dzīvināšanai. Prasmīgi sakārtots un vizuāli estētisks pilsētas kultūrvēsturiskais centrs ir nozīmīgs resurss novada konkurētspējai.

Pasākuma laikā notika aktīvas diskusijas, kurās iesaistījās gan vecpilsētā esošo uzņēmumu īpašnieki, gan vietvaru pārstāvji. SIA „Kvēle” valdes loceklis Ģ.Karpovičs pievērsa īpašu uzmanību vecpilsētas infrastruktūras nepilnībām. SIA „Vides serviss” vadītājs U.Saukums norādīja uz sarežģīto situāciju ēku apsaimniekošanā. Savukārt Iecavas novada priekšsēdētājs A.Mačeks (šobrīd Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks) uzsvēra nepieciešamību izvirzīt svarīgākās vecpilsētas prioritātes. Bauskas novada domes deputāte I.Nagņibeda atzina, ka, izprotot situācijas nopietnību, 2020.gada nogalē tika izveidota Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija.

Sēdē izskanēja arī dažādi priekšlikumi. Kā vienu no vecpilsētas attīstības risinājumiem piedāvāja Vecumnieku domes priekšsēdētājs G.Kalniņš (šobrīd Bauskas novada domes deputāts), kurš rosināja pārcelt pilsētas administratīvo centru uz vecpilsētu, kā rezultātā atdzīvotos iedzīvotāju plūsma vecpilsētas ielās un uzplauktu komersantu darbība, bet Rundāles novada priekšsēdētājs A.Okmanis (šobrīd Bauskas novada domes priekšsēdētājs) atzina Bauskas vecpilsētas problēmu nopietnību un nepieciešamību tās risināt, kā arī dalījās ar pieredzi par Rundālē realizētajiem projektiem.

Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšana un attīstība būs viens no komplicētākajiem jautājumiem jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldībā. Sēdes organizatori un dalībnieki atzina, ka tikai pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju savstarpēja komunikācija un produktīvas sadarbības rezultātā var rast risinājumus nākotnē.

Kā tika ziņots iepriekš, atbilstoši Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobrī pieņemtajam lēmumam „Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”, šobrīd notiek darbs pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes, kuras ietvaros tiek izvērtēti potenciālie investīciju objekti jaunveidojamā Bauskas novada teritorijā.

 

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Pinne


16.06.2021.

Aicina uzņēmējus uz diskusiju par jaunveidojamā Bauskas novada uzņēmējdarbības vides attīstību

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (IAS) un attīstības programmu (AP).

Šī gada 6.jūlijā Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā strādājošie uzņēmēji tiek aicināti uz diskusiju, lai kopā ar jaunievēlētajiem deputātiem, pašvaldības speciālistiem un attīstības dokumentu izstrādātājiem SIA Baltkonsults runātu par jaunā Bauskas novada attīstību.

Diskusijas tēmas:

 • Uzņēmēju vajadzības infrastruktūras attīstībā un pašvaldības pakalpojumu jomā;
 • Lielākās problēmas un izaicinājumi jaunā Bauskas novada (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados) teritorijā;
 • Iespējamie risinājumi un priekšlikumi.

Veidojot jaunos attīstības plānošanas dokumentus, pašvaldībai un plānošanas dokumentu izstrādātājiem uzņēmēju viedoklis ir ļoti būtisks, tāpēc aicinām uzņēmējus aktīvi piedalīties, paust viedokli un aizstāvēt savas intereses.

Pieteikšanās diskusijai līdz 1.jūlijamhttps://ej.uz/Pieteikties_diskusijai

Aicinām uzņēmējus līdz š.g. 10.jūlijam aizpildīt aptaujas anketu: https://www.visidati.lv/aptauja/1724157344/
Pateicamies, ja tas jau ir izdarīts.

Veidosim novadu kopīgi!

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties, sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

 


07.06.2021.

Noskaidroti iedzīvotāju aptaujas rezultāti jaunveidojamā Bauskas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros

2021. gada sākumā Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar  Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, uzsāka darbu pie jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes (turpmāk - attīstības plānošanas dokumenti). Lai noskaidrotu jaunveidojamā Bauskas novada iedzīvotāju viedokli, no 2021. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam tika organizēta aptauja.

Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par esošajiem pakalpojumiem novados, jaunveidojamā Bauskas novada attīstības iespējām un esošajām problēmām (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā) un to iespējamajiem risinājumiem.

Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties aptaujās tika izplatīts dažādos publiskos komunikācijas kanālos: pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos, informatīvajos izdevumos un publiskajā ārtelpā dažādās vietās visu četru novadu teritorijās.

Aptaujā piedalījās 549 respondenti un tās aizpildīšana bija anonīma. Aptaujā bija iekļauti 16 jautājumi.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti ŠEIT.

Pateicamies ikvienam iedzīvotājam, kurš  piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties,  sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

Papildu informācija par sabiedrības iesaisti jaunveidojamā Bauskas novada (šobrīd – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku  novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē lasi ŠEIT.

 

Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


20.04.2021.

Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties aptaujā

Bauskas novada pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību novada attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādē.

Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti līdz š.g. 20. maijam aizpildīt elektronisku aptaujas anketu, sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.

Aptaujas anketas iespējams aizpildīt rakstveidā (izdrukājot) vai elektroniski.

 • Aptaujas anketa iedzīvotājiem PDF  |  Aptaujas anketa uzņēmējiem  PDF
 • Aptaujas veidlapu iespējams saņemt un aizpildīt Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā.
 • Elektroniski anketu iespējams aizpildīt šeit (spied uz tās anketas attēla, kuru vēlies aizpildīt).

      

Atbilstoši Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobrī pieņemtajam lēmumam „Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”, ir uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde. 

Attīstības programmas izstrādātāji ir SIA „Baltkosults”, kuru uzdevums ir novērtēt jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos resursus, piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, nodrošināt integrētu pieeju problēmjautājumu risināšanā, kā arī veicināt plānošanas dokumentu sasaisti ar pašvaldības budžeta plānošanu.

Izstrādes procesā tiek organizētas vairākas tematisko darba grupu sanāksmes, iesaistot pašvaldības administrācijas, kultūras, mākslas, izglītības, sporta, sociālo pakalpojumu, veselības nozares, aģentūru, uzņēmumu pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas, kā arī citus interesentus.

Vairāk informācijas par tematiskajām darba grupām lasi ŠEIT.

 

Bauskas novada pašvaldības informācija


08.04.2021.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties plānošanas dokumentu izstrādē!  

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā Jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

Jaunveidojamā Bauskas novada (šobrīd – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku  novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jaunveidojamā Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada septembrim, bet apspriest tās varēs š.g. oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada pavasarī.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās;
 • tematiskajās diskusijās;
 • stratēģiskajā sanaksmē;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

Tematisko darba grupu darbs plānots 2021.gada aprīlī – maijā.
Informatīvais kopsavilkums ŠEIT

Diskusijas notiks tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās aicināti tematisko darba grupu dalībnieki un ikviens interesents.

Lai pieteiktos tematisko darba grupu diskusijai, lūdzam aizpildīt REĢISTRĒŠANĀS VEIDLAPU.

Darba grupas norises ietvaros, dalībnieki tiks informēti par jomas aktualitātēm kā arī tiks organizētas diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām, vienosies par nākotnes vīziju un definēs nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties,  sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

 

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


24.11.2020.

Apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulcē lemj par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanas komisijas sastāvu un atalgojumu

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktam, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Bauskas novada domes priekšsēdētājs, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldību deputātu kopsapulces vadītājs Arnolds Jātnieks deputātu kopsapulci sasauca 2020.gada 24.novembrī. Sapulce noritēja attālināti. Sapulcei reģistrējās 33 no kopumā 56 deputātiem. 

Kā pirmo jautājumu sapulces dalībnieki deputāti skatīja sagatavoto lēmumprojektu „Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju priekšsēdētājam, locekļiem un sekretāriem." Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par sekojošu atlīdzību: 

Bauskas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā:

priekšsēdētājam 7,00 EUR stundā;
sekretāram 6,60 EUR stundā;
komisijas loceklim 4,00 EUR stundā.

Iecirkņu komisijās:

priekšsēdētājam 6,00 EUR stundā;
sekretāram 5,00 EUR stundā;
komisijas loceklim 4,00 EUR stundā;
pieaicinātajai personai 4,00 EUR stundā.

Līdz 2020.gada 13. novembrim, kas bija jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš, Bauskas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi par 13 personām. 2 pieteikumi nebija atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam. Līdz ar to uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām kandidē 11 (vienpadsmit) kandidāti: 5 kandidāti no Bauskas novada, 3 kandidāti no Vecumnieku novada, 2 kandidāti no Rundāles novada un 1 kandidāts no Iecavas novada. Bauskas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam tika saņemts pieteikums tikai par vienu personu - Juri Gaili. Balojumā deputāti vienbalsīgi apstiprināja Jura Gaiļa kandidatūru jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas amatam. Juris Gailis pateicās deputātiem par balsojumu, norādot, ka uztver to, kā uzticēšanos viņa 30 gadus ilgajai pieredzei šajā darbā. 

Turpinājumā deputāti balsoja par katru no vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem. Jaunveidojamā Bauskas novada Vēlēšanu komisijā ievēlēti:

Tālrīts Krastiņš 
Līga Kausiniece 
Zaiga Ārente 
Mārtiņš Sapats 
Māris Plēsnieks
Dace Šileika
Kristīne Brūvele 
Inguna Paegle 
Gita Eriņa 
Jānis Eimuss.

 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

 


23.11.2020.

Par jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisiju

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punktam, lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu tajos novados, kurus skar administratīvo teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1. decembrim pašvaldību domes sasauc visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Visu apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulce sasaukta šī gada 24.novembrī plkst.15.00. Kopsapulce notiks attālināti

Līdz 2020.gada 13. novembrim, kas bija jaunveidojamā Bauskas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš, Bauskas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi par 13 personām. 2 pieteikumi neatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam. Līdz ar to uz 11(vienpadsmit) jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu vietām šobrīd ir 11 (vienpadsmit) kandidāti: 5 kandidāti no Bauskas novada, 3 kandidāti no Vecumnieku novada, 2 kandidāti no Rundāles novada un 1 kandidāts no Iecavas novada. 


 • Pieteikumos bija jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. 
 • Pieteikumam bija jāpievieno katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar likuma prasībām. 
 • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums bija jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam bija pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
 • Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. 
 • Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram no Bauskas novadā apvienojamo pašvaldību (Bauska, Iecava, Rundāle un Vecumnieki) domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Pieteikto kandidātu skaits no viena pieteicēja nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.
 • Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai loceklis nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
 • Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas norādēm, jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā par kandidātiem drīkst pieteikt esošo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) vēlēšanu komisiju locekļus.
 • Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji, sekretāri un komisiju locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.