Piektdiena, 16. Novembris, 2018. Banga, Glorija
Sazinies ar mums 80003939

Saimnieciskā nodaļa


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, tālrunis: 63921941

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Mārtiņš Vilciņš
Nodaļas vadītājs
63921941
26640977
Aija Fridrihsone Nekustamā īpašuma speciāliste 63963970;
20234177 
 
aija.fridrihsone@bauska.lv 
Agita Eglinska
Būvinženieris
63921941
26370202
Aldis Kapkalns  Nekustamā īpašuma vecākais speciālists 63921941
26370202
aldis.kapkalns@bauska.lv 
Sandra Kazāka
Iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste
25726605
Māris Šarķis
Nekustamā īpašuma speciālists
63963970
20234177 
Arvīds Rupulis
Saimniecības pārzinis
63963974
29879025 
Dace Stubure
Nekustamā īpašuma speciāliste
63963970
20234177 
Andis Lībietis Būvtehniķis 28389597 andis.libietis@bauska.lv
Gundars Dzīle Būvtehniķis   gundars.dzile@bauska.lv
Laima Berga Projektu vadītāja inženierbūvēs 20283888 laima.berga@bauska.lv
  Projektu vadītājs ēkās un būvēs 26339992  

Bauskas novada Saimnieciskās nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti apmeklētājus pieņem Bauskā, Uzvaras ielā 1, 1.stāvā pirmdienās no plkst.8.30–12.00 un 13.00 – 18.00. Pārējā laikā apmeklētāji var pieteikties telefoniski norunātā laikā. Tālr.63963970, 63921945, 20234177.

MISIJA: 

Saimnieciskā nodaļa ir viena no lielākajām nodaļām Bauskas novada administrācijā, kuras pienākumos ietilpst kārtības un tīrības nodrošināšana,  kā arī pašvaldības ēku un teritoriju sakopšana un uzturēšana. Mūsu darbības pamatā ir nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietošanu kvalitatīvu darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai. Mēs veicam konstruktīvu sadarbību ar nodaļām un iestādēm, kurās tiek veikti rekonstrukcijas, renovācijas vai telpu kosmētiskā remonta darbi. Uzraugam būvniecības darbus, ceļu un ielu uzturēšanas darbus, kā arī teritoriju sakopšanu. Mūsu prioritāte ir droša ēku ekspluatācija, sakopta teritorija un vides aizsardzība. 

VĪZIJA:

Mūsu darbība tiks vērsta uz teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu, īpašumu uzturēšanu,  kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu , jo mēs sevi redzam kā sakoptāko Zemgales pašvaldību,  kuru  apmeklēt brauc ikviens Latvijas ciemiņš.