Piektdiena, 16. Novembris, 2018. Banga, Glorija
Sazinies ar mums 80003939

Ekonomikas un finanšu nodaļa


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, mob.t. 25608922

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
 
Ilona Spurķe
Nodaļas vadītāja
63922257
 
Sarmīte Oļehnoviča
Nodaļas vadītājas vietniece
63922258
 
Māra Dēliņa-Kalniņa Ekonomiste
63922258
mara.delina.kalnina@bauska.lv  
Zaiga Kārkliņa
Ekonomiste
63922258
 
Zintis Konovs
Nodokļu inspektors
63921946 
 
Ineta Škirmante
Nodokļu inspektore
63921946
 
Ņina Tomase
Nodokļu inspektore
63921946
 

 

EKONOMIKAS UN FINANŠU NODAĻA:

- Budžeta izstrādes un izpildes jomā nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību, apkopo pašvaldības finansēto institūciju iesniegtos budžeta pieprasījumus un grozījumus, veic to pārbaudi un analīzi, nodrošina asignējumu piešķiršanu pašvaldības finansētām institūcijām saskaņā ar gadskārtējam gadam apstiprināto pašvaldības budžetu;

- Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu jomā nodrošina pašvaldības aizņēmumu un galvojumu plānošanu un vadību – sagatavo dokumentus aizņēmumu saņemšanai un galvojumu sniegšanai, līgumu slēgšanai, sagatavo priekšlikumus aizņēmumu nosacījumu maiņai, kontrolē aizņēmumu saistību izpildi;

- Veic nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanu – aprēķina un uzskaita NĪN maksājumus, savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par parādu piedziņu, nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu un nodokļa parādu dzēšanu.