Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Centralizētās grāmatvedības nodaļa


Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska, mob. 28683899

REGLAMENTS

Kase: Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Uzvaras iela 1, Bauska, tālr.63963974

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts

Aigars Vērmanis

 
Nodaļas vadītājs- galvenais grāmatvedis
63960199
Ligita Zvejniece Nodaļas vadītāja vietniece – galvenā grāmatveža vietniece 63922085 ligita.zvejniece@bauska.lv
Inita Dāce
Vecākā grāmatvede
 63960455
Ligita Kalniņa
Vecākā grāmatvede
 65795203
Sandra Dervīte
Vecākā grāmatvede
 63960200
Laimdota Graumane
Vecākā grāmatvede
 63960196
Aiva Klokmane
Grāmatvede
 63923488
Iveta Kvedare
Vecākā grāmatvede
 65795207
Nellija Stankeviča
Vecākā grāmatvede
65795194
Anna Šteinberga
Vecākā grāmatvede
 63923552
Ilze Kužņika
Vecākā grāmatvede
 63922250
Sigita Vaitaite
Vecākā grāmatvede
 65795197
Andra Slaidiņa Grāmatvede 63924063
Dace Berglava
Grāmatvede
 65795210
Daiga Čipena
Grāmatvede
 63922350
Elita Maskale Grāmatvede
65795437
Elita Krieviņa
Vecākā grāmatvede
 65795161
Aija Vanaga
Grāmatvede
 65795172
aija.vanaga@bauska.lv
Vera Naumova
Grāmatvede
 63923606
Ināra Rutkovska
Grāmatvede
65795202
Inga Bronzova Grāmatvede 63963974 inga.bronzova@bauska.lv
Līga Galane Grāmatvede 63922327 liga.galane@bauska.lv
Mārcis Lapsa
Vecākais grāmatvedis
 63922395
marcis.lapsa@bauska.lv
Daiga Ribikauska  Vecākā grāmatvede  65795198 daiga.ribikauska@bauska.lv

 

GALVENIE UZDEVUMI:

  1. Izstrādāt un regulāri aktualizēt grāmatvedības politiku, koordinēt tās ieviešanu, gatavot grāmatvedības kompetencei atbilstošus iekšējos normatīvos aktus.
  2. Veikt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības, finanšu un nodokļu jomā.
  3. Nodrošināt Eiropas struktūrfondu līdzekļu, realizējamo projektu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti atbilstoši līgumu nosacījumiem.
  4. Nodrošināt savlaicīgu darba samaksas aprēķināšanu, izmaksu, veikt izmaksu uzskaiti. Veikt pareizus nodokļu ieturējumus un to savlaicīgu ieskaitīšanu attiecīgo institūciju kontos.
  5. Sagatavot nepieciešamo informāciju ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību  inventarizācijas veikšanai.
  6. Nodrošināt kontroli pār racionālu un mērķiem atbilstošu finanšu un materiālo resursu izmantošanu, īpašuma saglabāšanu un finanšu disciplīnas ievērošanu. Kontrolēt pašvaldības finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu, atbilstoši piešķirtiem budžeta līdzekļiem un apstiprinātām tāmēm.
  7. Sagatavot gada pārskatus un citus grāmatvedības pārskatus Valsts kasei, Valsts ieņēmumu dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei, vadībai un citām institūcijām, nodrošinot ar patiesu un pilnīgu informāciju par pašvaldības mantisko, finanšu stāvokli , prasībām un saistībām.

MISIJA:

Mūsu misija ir sniegt profesionālu kvalitatīvu un maksimāli ātru grāmatvedības palīdzību gan ikdienas, gan ārkārtas situācijās, atrodot katrai novada padotības iestādei, uzņēmumam vispiemērotākos risinājumus, sekmīgas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

VĪZIJA:

Mūsdienīgs grāmatvedības darbs ar labu reputāciju, profesionalitāti, balstītu uz pieredzi un izglītību. Rast visefektīvākos risinājumus grāmatvedības uzskaites pilnveidošanā.