Otrdiena, 20. Novembris, 2018. Anda, Andīna
Sazinies ar mums 80003939

Zemes noma


Pieteikšanās kārtība uz Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma nomu

 

             Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, 2.stāvā, 220.telpā vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums 

Iznomājamā objekta platība

Pieteikšanās termiņš

Grafiskais pielikums
25.06.2018. Mežotnes pagasts 4072 006 0244 0,37 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
21.05.2018. Mežotnes pagasts 4072 001 0249 0,04 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
21.05.2018. Gailīšu pagasts 4060 007 0223 0,1 ha, 0,1 ha, 0,1 ha, 0,1 ha, 0,1 ha, 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.07.2017. Codes pagasts 4052 006 0118 0,3 ha un 0,13 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0594 0,271 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0341 0,06 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0234 0,13 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0238 0,16 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
20.03.2017. Vecsaules pagasts 4092 001 0436 0,08 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
01.08.2014. Mežotnes pagasts 4072 004 0611 0,2642 ha līdz pirmajam iesniegumam pdf
28.07.2014. Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,26 ha

līdz pirmajam iesniegumam pdf
25.11.2013. Mežotnes pagasts 4072 002 0262 0,9ha līdz pirmajam iesniegumam

pdf

23.09.2013. Mežotnes pagasts

4072 004 0350

4072 004 0349

0,05 ha

0,06 ha

uz nenoteiktu laiku pdf
06.02.2012. Codes pagasts 4052 004 0440 0,25 ha uz nenoteiktu laiku pdf
06.02.2012. Codes pagasts 4052 004 0596 0,2 ha uz nenoteiktu laiku pdf
06.09.2011. Codes pagasts 4052 004 0647 2,2 ha uz nenoteiktu laiku pdf

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

E-pakalpojums ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana (Nr. LLIV- 253) ietvaros.