Piektdiena, 13. Decembris, 2019. Lūcija, Veldze
Sazinies ar mums 80003939

Mērniekiem


Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtība
 
Sertificēts mērnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu ar lūgumu saskaņot izgatavoto zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu. 
 
Iesniegumam pievieno:
1. parakstītus zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus - 2.eksemplāros;
2. zemes vienības robežu noteikšanas akta kopiju;
3. zemes vienības uzmērījuma failu dgn formātā nosūta uz e-pastu:
 topo@bauska.lv