Otrdiena, 20. Novembris, 2018. Anda, Andīna
Sazinies ar mums 80003939

Izsoles


 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 21.novembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

1. „Kūdra 3”- 1, Kūdra,  Vecsaules pag.,  30,9 m², sākumcena - EUR 400,00, izsoles laiks plkst. 13.30.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

2. „Kūdra 3”- 2, Kūdra,  Vecsaules pag.,  29,7 m², sākumcena - EUR 300,00, izsoles laiks plkst. 13.45.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

3. „Kūdra 3”-3, Kūdra,  Vecsaules pag., 30,4 m², sākumcena - EUR 300,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

4. „Kūdra 3”- 4, Kūdra,  Vecsaules pag.,  42,8 m², sākumcena - EUR 450,00, izsoles laiks plkst. 14.15.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2018.gada 12.decembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu (dzīvokļu), atklātas  mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:     

1.Rīgas iela 11B-1, Bauska,  35,7 m², sākumcena - EUR 2500,00, izsoles laiks plkst. 13.30.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

2.Rīgas iela 30-7, Bauska,  54,9 m², sākumcena - EUR 3000,00, izsoles laiks plkst. 13.45.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

3.Baznīcas iela 12-8, Bauska,  57,3 m², sākumcena - EUR 2500,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

4.Upes iela 3-10, Bauska,  28,5 m², sākumcena - EUR 700,00, izsoles laiks plkst. 14.15.

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.