Piektdiena, 13. Decembris, 2019. Lūcija, Veldze
Sazinies ar mums 80003939

Kustamo mantu izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 5 (piecus) lietotus transporta līdzekļus. Transporta līdzekļi tiek pārdoti kā lietu kopība.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Izsole notiks 2019.gada 20.novembrī plkst. 13.45 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā 2.stāvā sēžu zālē.

Izsoles sākumcena 2600,- EUR (divi tūkstoši seši  simti euro).               

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un transporta līdzekļu sarakstu var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2019.gada 19.novembra plkst. 17.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā,  tel. 63963977.

Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.