Pirmdiena, 21. Janvāris, 2019. Agne, Agnese, Agnija
Sazinies ar mums 80003939

SIA "Bauskas ūdens"


 

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
SIA "Bauskas ūdens" pamatdarbība ir ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana no klientiem Bauskas pilsētas teritorijā.

Adrese: Biržu ielā 8A, Bauska, LV-3901
 
Kases darba laiks
O-C: no 9.00-12.00; 13.00-16.00
Pirmdiena, piektdiena: kase slēgta
 
Iestādes darba laiks:
 
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
Otrdiena:  8.00 - 17.00
Trešdiena: 8.00 - 17.00
Ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
 
Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00
 

Norēķinu konti:

Banka: A/S Swedbanka, kods HABALV22
Konts nr.: LV34HABA0001402040425

Banka: A/S SEB Banka kods UNLALV2
Konta nr.: LV61UNLA0050019557281

Imants Svētiņš
Bojājumu pieteikšana ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos:

Darba laikā: 63960563; 63960565; 29458425
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): 29437015

Galvenā grāmatvede: 63960564
Klientu apkalpošanas daļa: 63960563
Personāla speciāliste-lietvede: 63960565
E-pasts: bauskasudens@bauska.lv

 

 

Izsludinām iepirkumu atklātā konkursā SIA „Bauskas ūdens” - „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”“ID. NR. BŪ 2017/2/KF

Izsludināšana 07.07.2017, Iesniegšana 21.07.2017. plkst.10.00

Dokumenti pieejami,  mājas lapā: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona:  inženieris tel.63960566; e-pasts: ukt@bauskasudens.lv


 

Ar 01.03.2017. mainās santehnisko pakalpojumu cenas un norēķinu kārtība:

Viens no izplatītākajiem maksas pakalpojumu veidiem, ko sniedz SIA “Bauskas ūdens” Bauskas pilsētā ir ūdens uzskaitei nederīgo ūdens skaitītāju nomaiņa pret verificētiem.

Tā kā šo pakalpojumu ir tiesīgs veikt jebkurš komersants, kas par šo pakalpojumu ir noslēdzis līgumu ar SIA “Bauskas ūdens” vai arī pats ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs, jebkurš ir tiesīgs mainīt šī pakalpojuma cenas atkarībā no pakalpojuma izdevīguma.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs pats nav tiesīgs noņemt ūdens skaitītāju plombes, pirms tam, neinformējot un neizsaucot SIA “Bauskas ūdens”, lai sastādītu aktu par skaitītāju rādījumiem pirms plombes noņemšanas.

Iedzīvotāju ievērībai:

sekojiet mūsu pakalpojumu izcenojumiem un norēķinu kārtībai mūsu mājaslapā - http://bauskasudens.lv ;

- par visiem maksas santehniskajiem pakalpojumiem jāveic maksājums, pirms darbu uzsākšanas (avansā).

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"


SIA ”Bauskas ūdens” informē par jaunumiem norēķinu kārtībā

Rādījumu paziņošana - ērtākais un ātrākais ūdens patēriņa skaitītāju paziņošanas veids ir elektroniskā rādījuma paziņošana Klientu portālā. 

Klientiem, kuri saņem rēķinus katru mēnesi no 27. līdz 31. datumam, SIA „Bauskas ūdens” jādara zināmi aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. 

To iespējams izdarīt elektroniski Klientu portālā www.norekini.bauskasudens.lv

Reģistrēties Klientu portālā iespējams, atverot Klientu portālu, nospiežot "Reģistrēties" un aizpildot visus reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums. 

Bauskā dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet ciparus aiz komata (litrus) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām.

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"