Pirmdiena, 21. Oktobris, 2019. Severīns, Urzula
Sazinies ar mums 80003939

SIA "Bauskas siltums"


 

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS SEB banka, Kods UNLALV2X 
Konta nr.: LV02UNLA0029700609540

Banka AS„Swedbank”, Kods HABALV22 Konta nr.: LV06HABA0001407050203

Ilmārs Rūsis
tālr.63960583
Lietvede 639 60586
Abonentu daļa 639 60585
Galvenā grāmatvede 639 60584
Ekonomists 639 60587
Katlu māja 639 22917
Fakss: 639 60169
 
Siltumtrašu bojājumu pieteikšana 
639 24463