Pirmdiena, 19. Novembris, 2018. Betija, Elizabete, Liza, Līze
Sazinies ar mums 80003939

Bauskas novada Būvvalde


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, e-pasts:  buvvalde@bauska.lv

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Dace Putna Vadītāja 63923304 29417140 dace.putna@bauska.lv
Sandra Smolija Arhitekte

63923304

sandra.smolija@bauska.lv
Elīna Arāja Arhitekte 63923304
27805229
elina.araja@bauska.lv
Andris Barovskis Būvinspektors 63923304 andris.barovskis@bauska.lv
29279794
Evita Hiršfelde Lietvede

63923304
27805229

evita.hirsfelde@bauska.lv
Gunita Vīgupa Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste 63963972 gunita.vigupa@bauska.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Iesniegumi, veidlapas

Saistošie noteikumi

Būvniecības informācija

 

Būvvaldes sēdes notiek ceturtdienās, to regularitāte ir atkarīga no iesniegto būvprojektu daudzuma un apjoma.

Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions.

 

Būvvalde:

  • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
  • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem būves ekspluatācijā;
  • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
  • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;
  • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
  • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
  • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.

Būvvaldes darbību nosaka: