Piektdiena, 20. Maijs, 2022. Salvis, Selva, Venta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldība noslēdz līgumu par būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā


Pašvaldība noslēdz līgumu par būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā2015.07.16 Komentāri (0) Pašvaldība noslēdz līgumu par būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā

2015.gada 14.jūlijā notika Bauskas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sēde. Sēdes laikā komisijas priekšsēdētājs savā ziņojumā informēja, ka par iepriekš izsludināto sarunu procedūru „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā”, ID.Nr.BNA 2015/021, 2015.gada 13.jūlijā no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) ir saņemts 2015.gada 6.jūlija IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr.4-1.2/15-192 (turpmāk – Lēmums), ar kuru IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija aizliedza slēgt pasūtītājam iepirkuma līgumu sarunu procedūrā „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā”, ID.Nr.BNA 2015/021. Iepirkuma komisija 2015.gada 13.jūlijā, pamatojoties uz IUB Lēmumu, šo procedūru pārtrauca.

Tāpat 2015.gada 13.jūlijā no pašvaldības izpilddirektora vietnieces ir saņemta Komisijai adresēta vēstule Nr.3-14.7/1813 „Par nekavējošu risinājumu Bauskas valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas būvdarbu pabeigšanai” pievienotu Būvuzrauga apsekošanas aktu un papildinātiem būvdarbu apjomiem.

14.jūlijā tika veikta būvobjekta apsekošana. No būvuzrauga tika saņemts atzinums par stāvokli būvobjektā, kā arī būvapjomi.

Iepirkumu komisija, izvērtējot iespējamos risinājumus attiecībā uz iepirkumu procedūru piemērošanu, lai visefektīvāk (visātrāk) pabeigtu būvdarbus un nodrošināt Ģimnāzijas kvalitatīvu pamatfunkciju īstenošanu, tas ir nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un skolēnu un skolas darbinieku veselībai nekaitīgu mācību un darba vidi, kā arī, lai uz mācību gada sākumu, tas ir uz 1.septembri, tiktu pabeigta pēc iespējas lielāka daļa nepabeigto būvdarbu, konstatē, ka piemērojot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktam, nepublicējot paziņojumu par līgumu, tiks iegūts laiks, lai pēc iespējas ātrāk pabeigtu būvdarbus, kas šajā situācijā ir ļoti būtisks faktors, un atrisinātu radušos ārkārtas situāciju.

Komisija balsojot pieņēma sekojošu lēmumu - pamatojoties uz iepriekš konstatēto, iepirkuma līguma „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā” noslēgšanai piemērot sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktam. Tāpat komisija nolemj apstiprināt sarunu procedūras „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā”, ID Nr.BNA 2015/069 tāmi un par finanšu piedāvājuma iesniegšanas laiku noteikt 2015.gada 15.jūliju, plkst.15:00 un nosūtīt SIA „Kvintets M” uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumu.

Pēc SIA Kvintets M” finanšu piedāvājuma saņemšanas, sarunu procedūras „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā” ID Nr.BNA 2015/049 rezultātā, 2015.gada 15.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Kvintets M” par būvdarbu pabeigšanu Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā. Noslēgtā līguma summa ir 403 409,82 EUR bez PVN. Līguma izpildes termiņš - 4 mēneši. Paredzams, ka būvnieks darbus varētu uzsākt 20.jūlijā.

SIA „Starbag” ir iesniedzis prasības pieteikumu tiesā par nelikumīgu līguma laušanu pieprasot atmaksāt SIA „Starbag” nodarītos zaudējumus gandrīz 340 000 euro apmērā. Juridiskie procesi, kuros pašvaldība iesaistījusies ar būvfirmu, ir ļoti specifiski. Ņemot vērā šo situāciju un to, cik būtiski ir nodrošināt lietas pozitīvu virzību, pašvaldībā tika pieņemts lēmums noalgot advokātu, kas specializējies šādu strīdu izskatīšanā. 2015.gada 3.jūlijā Iepirkumu komisijas sēdē komisijas locekļi pieņem lēmumi iepirkumam „Juridisko pakalpojumu sniegšana” ID Nr.BNA 2015/046 piemērot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas regulējumu (B daļas iepirkums), jo pasūtītājs slēdz līgumu par juridiska pakalpojuma sniegšanu ar Zvērinātu advokātu biroju „Elvijs Vēbers un partneri”. Minētais zvērināts advokāts ir specializējies jautājumos, kas saistās ar būvniecības nozares strīdus situācijām starp pasūtītāju un būvuzņēmēju. Ņemot vērā, ka Pasūtītāja vispārējās izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” ir radies civilstrīds par līgumiskām attiecībām ar būvuzņēmēju SIA „Starbag”, kurš ir vērsies ar prasības pieteikumu tiesā, uzaicinājums iesniegt piedāvājumu tiek nosūtīts tikai iepriekš minētajam zvērinātam advokātam.

2015.gada 8.jūlijā ar zvērinātu advokātu Elviju Vēberu ar prakses vietu „Zvērinātu advokātu birojs Elvijs Vēbers un partneri” tiek noslēgts līgums Nr.BNA2015/046 „Juridisku pakalpojumu sniegšana”. Saskaņā ar līgumu Advokāts apņemas pamatojoties uz Pasūtītāja norādījumiem sniegt juridiskās konsultācijas un juridisku palīdzību Pasūtītāja izglītības iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” civillietā Nr.C10083615 tiesā sakarā ar SIA „Starbag” prasību pret Pasūtītāja iestādi par līgumsaistību izpildi un EUR 339.243,96 piedziņu.

 

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas