Otrdiena, 02. Jūnijs, 2020. Emma, Lība

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2019.09.19 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 19. septembrī plkst.14.00.
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par finansējumu Gailīšu pagasta Pāces ciema meliorācijas grāvja būvprojekta izstrādei.
Ziņo: A.Gurkovskis
2. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „[...]”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
3. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pļavu iela [...], Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
4. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.[...], „Lauktehnika [...], Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
5. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: D.Romanovska
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
7. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
8. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu.
Ziņo: M.Bauvare
9. Par piemaksu noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
Ziņo: M.Bauvare
10. Par pašvaldības finansējumu investīciju projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
Ziņo: J.Kalinka
11. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo: Z.Kārkliņa
12. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Ziņo: S.Hiršfelde
13. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”.
Ziņo: I.Šķirmante

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas