Sestdiena, 16. Novembris, 2019. Banga, Glorija
Sazinies ar mums 80003939

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.12.20 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 20.decembrī plkst.14


1.Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: D.Romanovska
2.Par dalību sadarbības projektā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē”.
Ziņo: I.Turkupole-Zilpure
3.Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2019.gadā.
Ziņo: I.Tijone
4.Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam” 2019”.
Ziņo: I.Tijone
5.Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam.
Ziņo: I.Tijone
6.Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmā.
Ziņo: I.Tijone
7.Par projekta “Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšanu Bauskas novadā” īstenošanu.
Ziņo: L.Rotberga
8.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: J.Kalinka
9.Par papildu finansējumu brīvpusdienām.
Ziņo: Z.Kārkliņa
10.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
11.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
12.Par vienošanās līguma apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
13.Par Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu kategorijas klasificēšanu un kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības noteikšanu 2019.gadā.
Ziņo: E.Māla
14.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
15.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
16.Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā X, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
17.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
18.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo: D.Stubure
19.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā X, Bauskā nomas līgumiem Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra telpās.
Ziņo: D.Stubure
20.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu par īpašumu Kalna iela X, Bauskā  ”SIA “NI”.
Ziņo: Ņ.Tomase
21.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
22.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu S.P.
Ziņo: Z.Konovs
23.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.K.
Ziņo: Z.Konovs
24.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “KVELE SOLAR”.
Ziņo: Z.Konovs
25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Gailīšu, Īslīces un Codes pagastā.
Ziņo: Z.Konovs
26.Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: J.Kalinka
27.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Zaļā iela 13, Bauskā tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei.
Ziņo: A.Eglinska
28.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
29.Par dzīvojamās mājas Plūdoņa iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
30.Par dzīvojamās mājas Biržu iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska

 

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas