Ceturtdiena, 21. Novembris, 2019. Andis, Zeltīte
Sazinies ar mums 80003939

Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2018.11.22 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 22.novembrī plkst.14


1.Par prioritāšu noteikšanu 2019.gada budžeta sastādīšanā.
Ziņo: J.Kalinka
2.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
3.Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošana Gailīšu pagasta Mūsas un Pamūšas ciemos” finansējumu.
Ziņo: A.Gurkovskis
4.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.
Ziņo: M.Kuļikauska
5.Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
Ziņo: M.Kuļikauska
6.Par noteikumu “Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumi” apstiprināšanu.
Ziņo: E.Māla
7.Par nolikuma “Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
Ziņo: E.Māla
8.Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā.
Ziņo: I.Krūmiņa
9.Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: G.Purene
10.Par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: I.Svētiņš
11.Par komisijas izveidošanu SIA “VIDES SERVISS” finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudei.
Ziņo: I.Ruhocka
12.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “Jumpravas X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13.Par nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Šķiliņa
14.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0565 Codes pagastā nomāšanu.
Ziņo: D.Šķiliņa
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
16.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
17.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
18.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
21.Par nekustamā īpašuma “X” daļas Codes pagastā iznomāšanu SIA “WURTH reklāmas stenda iznomāšanai.
Ziņo: A.Fridrihsone
22.Par nekustamā īpašuma “X” daļas Codes pagastā iznomāšanu SIA “Kronis” reklāmas stenda iznomāšanai.
Ziņo: A.Fridrihsone
23.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “NOVIX A”.
Ziņo: I.Šķirmante
24.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.G.
Ziņo: I.Šķirmante
25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu M.Š.
Ziņo: I.Šķirmante
26.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu D.L.
Ziņo: I.Šķirmante
27.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Ceraukstes, Dāviņu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: I.Šķirmante
28.Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļās izveidošanu.
Ziņo: I.Ruhocka
29.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Kancelejas struktūrā.
Ziņo: L.Kausiniece
30.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Informācijas tehnoloģiju nodaļas struktūrā.
Ziņo: M.Pafrats
31.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības policijas struktūrā.
Ziņo: B.Ostrovskis
32.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes struktūrā.
Ziņo: D.Putna
33.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas struktūrā.
Ziņo: I.Šomina
34.Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības iestādes  “Bauskas novada administrācija” Juridiskajās nodaļas struktūrā.
Ziņo: E.Grigorjeva
35.Par veselības apdrošināšanu darbiniekiem.
Ziņo: J.Kalinka


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas