Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Finanšu komitejas sēdes DARBA KĀRTĪBA


2015.06.18 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes DARBA KĀRTĪBA

2015.gada 18.jūnijā plkst.10

1.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas 3,0 ha platībā Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
2.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas 3,29 ha platībā Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
3.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  -  dzīvokļa Nr.X, „Kūdra 2”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Ziņo: S.Kazāka
4.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Bauskas muzejs”.
Ziņo: B.Šulce
5.    Par iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” struktūrvienības „Bauskas Bērnu bibliotēka” abonementa telpas remontu.
Ziņo: B.Tormane
6.    Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele””.
Ziņo: Z.Alksnis
7.    Par E.S. iesniegumu.
Ziņo: Z.Alksnis
8.    Par A.K. iesniegumu.
Ziņo: Z.Alksnis
9.    Par I.L. iesniegumu.
Ziņo: Z.Alksnis
10.    Par V.Bruces iesniegumu.
Ziņo: Z.Alksnis
11.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Ziņo: Z.Alksnis
12.    Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Ziņo: S.Oļehnoviča
13.    Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes pamatskola”.
Ziņo: Z.Kārkliņa
14.    Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Bauskas novada administrācija” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai.
Ziņo: Z.Kārkliņa
15.    Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” XI Latvijas dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai.
Ziņo: B.Svareniece
16.    Par finansējumu mēbeļu iegādei Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”.
Ziņo: I.Spurķe
17.    Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
18.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0062 daļas Mežotnes pagastā nomāšanu.
Ziņo: N.Vāvers

19.    Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
20.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
21.    Par SIA „Īslīces ūdens reorganizāciju”.
Ziņo: R.Bitins


Komitejas priekšsēdētājs                    R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas