Ceturtdiena, 08. Decembris, 2022. Gunārs, Gunis, Vladimirs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada domes sēdes darba kartība


2021.05.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2021.gada 27.maijā plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par Bauskas novada Būvvaldes 2020.gada 28.decembra lēmuma Nr. BIS-BV-5.4-2020-134 (14-1.2/276) „Par grozījumiem Bauskas novada Būvvaldes 2020.gada 5.oktobra lēmumā Nr. BIS-BV-5.4-2020-82 “Par būvniecības radīto seku novēršanu nekustamā īpašumā  […], Jauncodē, Codes pag., Bauskas nov.”” apstrīdēšanu. (slēgtais jautājums).
Ziņo: Evita Grigorjeva
2. Par aizņēmumu investīciju projekta “Pārupes ielas pārbūve Bauskā” īstenošanai.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Laima Berga
3. Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa
4. Par grozījumu Bauskas 2.vidusskolas nolikumā.
Ziņo: Vera Grigorjeva
5. Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Starodubcevam.
Ziņo: Līga Rimševica
6.  Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai Bauska.
Ziņo: Līga Rimševica
7. Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla ”Vivat Curlandia!” organizēšanai.
Ziņo: Jānis Dūmiņš
8. Par atļauju slēgt līgumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” vadītājai.
Ziņo: Baiba Šulce
9. Par saskaņojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Zemgales mutes veselības centrs” noslēgt būvprojekta izstrādes līgumu.
Ziņo: Ineta Ruhocka
10. Par atbalstu “Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūvi Strēlnieku ciemā, Mežotnes pag., Bauskas nov.”.
Ziņo: Zigurds Kalējs
11. Par Mežotnes pils gājēju pontonu tilta pār Lielupi pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
Ziņo: Jānis Feldmanis
12. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala daļai Biržu ielā 86, Bauskā.
Ziņo: Raitis Ignatjevs
13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša iela 1, Bauskā energoaudita sagatavošanai.
Ziņo: Agita Eglinska         
14. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts””.
Ziņo: Antra Bagone
15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā ,,Par valsts meža zemes nodošanu pašvaldības īpašumā".
Ziņo: Gunita Vīgupa
16. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6 un Uzvaras ielā 1, Bauskā nomu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Klinšu iela 3, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Īslīču lauks”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 34, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas” ar adresi Bērzkalnu iela 21, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis
21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vecais ceļš 11, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo:Dace Stubure
22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 21A, Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure
23. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētās nedzīvojamās telpas Palejas - 3, Dāviņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Dace Stubure
24. Par zemes vienības daļas Dārza iela 9, Bauskā iznomāšanu
Ziņo: Dace Stubure
25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.[…], Stacijas ielā […], Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
26. Par pašvaldības īpašuma tiesības izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela […], Bauskā.
Ziņo: Sandra Kazāka
27. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas “[…]” - […], Pastališķi, Īslīces pagastā īres līgumu.
Ziņo: Sandra Kazāka
28. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas Ošu iela […], Bauskā īres līgumu.
Ziņo: Sandra Kazāka
29. Par dzīvojamās telpas Kalēju iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
30. Par dzīvojamās telpas Dārza iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
31. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
32. Par dzīvojamās telpas Imantas iela […], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
33.Par dzīvojamās telpas Kalēju iela […], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
34. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
35.Par dzīvojamās telpas “Lauktehnika” […], Rītausmas, Īslīces pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
36. Par dzīvojamās telpas Liepu iela […], Rītausmas, Īslīces pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
37. Par dzīvojamās telpas “[…]”-[…], Īslīces pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka
38.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Ziņo: Jānis Kalinka

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas